Sök

Vattenskyddsområden i Uddevalla kommun

God råvattenkvalitet är en nödvändighet för att Uddevalla kommun ska kunna erbjuda sina invånare ett bra dricksvatten.

Tillstånd

Inom vattenskyddsområdet för vattentäkterna gäller skyddsföreskrifter som syftar till att reglera verksamheter och åtgärder som kan utgöra en risk för vattentäkten. Föreskrifterna innebär att verksamheter som kan innebära risk för vattenkvalitén är förbjudna. Andra verksamheter kan kräva tillstånd eller anmälan.

Exempel på tillståndspliktig verksamhet kan vara lagring av kemiska produkter, gödselhantering, upplag av massor och så vidare.

Skylt inom vattenskyddsområde

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter måste verksamheter inom vattenskyddsområde ha en skylt vid påfyllningsrör till cisterner.

Västvatten tillhandahåller tryckfärdig fil men skylten bekostas av enskild verksamhet.

Vattenskyddsområden med föreskrifter i Uddevalla kommun

Kundservice

0522-63 88 00

info@vastvatten.se

Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80