Sök

Vänervatten

Samarbete Trollhättan Energi AB och Uddevalla Vatten AB

Trollhättan Energi och Uddevalla Vatten planerar att dra en gemensam ledning mellan Vänern och Trollhättan, sedan anlägger Uddevalla Vatten en egen ledning vidare till Uddevalla.

Planeringen av råvattenledningen mellan Vänern och Trollhättan pågår för fullt, med många parter inblandande. Projektet leds av Trollhättan Energi tillsammans med Uddevalla Vatten. Arbetet pågår med Peab och Skanska som partnering- entreprenörer i samverkan med Vänersborgs kommun.

För att ta råvatten från Vänern krävs tillstånd från Mark- och miljödomstolen ”Vattendom”och det är en process som tar lång tid.
Vi räknar med att anläggningsarbeten ska kunna vara igång 2024.

Anläggningsarbeten för råvattenledning till Uddevalla beräknas kunna vara igång under 2025.

När råvattenledningarna är på plats så ska dessa kunna förse både Trollhättan och Uddevalla med vatten i minst 100 år.


Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Varför pratar vi ibland om Uddevalla Vatten och ibland om Västvatten?

Uddevalla Vatten AB är delägare i driftbolaget Västvatten. Det är i Västvatten personalen finns och det dagliga arbetet sker.

Uddevalla Vatten AB äger VA-nätet och anläggningarna och beslutar om utbyggnader, upprustningar och VA-taxor i den egna kommunen.

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss


Västvatten

Projektledare
Martin Birgersson
0522-63 88 32