Sök

Vänervatten

För att trygga Uddevallas framtida vattenförsörjning ska Uddevalla Vatten tillsammans med Trollhättan Energi anlägga råvattenledning från Vänern via Trollhättan, sedan fortsätter Uddevalla Vatten med egen ledning till Uddevalla.

När råvattenledningen är på plats så ska den kunna förse både Uddevalla och Trollhättan med vatten i minst 100 år.

På denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna för att inte missa något.

Förstora bilden

Delprojekt. Klicka på bilden för att förstora.

Vad händer nu?

Uddevalla-Trollhättan

Just nu pågår arbete med stråkval mellan Uddevalla och Trollhättan, där NCC är upphandlad partneringentreprenör. Anläggningsarbeten för råvattenledning till Uddevalla beräknas kunna vara igång under 2026.

Vänern-Trollhättan

Planeringen av råvattenledningen mellan Vänern och Trollhättan pågår för fullt, med många parter inblandande. Projektet leds av Trollhättan Energi tillsammans med Uddevalla Vatten. Arbetet pågår med Peab och Skanska som partneringentreprenörer i dialog med Vänersborgs kommun.

För att ta råvatten från Vänern krävs tillstånd från Mark- och miljödomstolen ”Vattendom” och det är en process som tar lång tid.
Vi räknar med att anläggningsarbeten ska kunna vara igång 2025.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Varför pratar vi ibland om Uddevalla Vatten och ibland om Västvatten?

Uddevalla Vatten AB är delägare i driftbolaget Västvatten. Det är i Västvatten personalen finns och det dagliga arbetet sker.

Uddevalla Vatten AB äger VA-nätet och anläggningarna och beslutar om utbyggnader, upprustningar och VA-taxor i den egna kommunen.

Kontakta oss


Västvatten

Projektledare
Simon Wilhelmsson
0522-63 88 54

Projektledare
Christine Gunnarsson
0522-63 88 59