Sök

Arkiv 2023

5 juli 2023

Nuläge

Ytvattenflödena och grundvattennivåerna i de små grundvattenmagasinen är under de normala för årstiden i Uddevalla, Sotenäs, Munkedal och Färgelanda kommun. I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna normala för årstiden. Varning om risk för vattenbrist är utfärdad för små grundvattenmagasin i vårt område, av SMHI och SGU.

Prognos

Ytvattenflöden och vattennivåer avsänks inte just nu, på grund av det svalare vädret med nederbörd. Både nederbörden och temperaturen i juli och början av augusti prognosticeras bli nära till något över det normala för årstiden.

Ytvattenflödena i Uddevalla, Munkedals och Sotenäs kommuner väntas inom de närmaste tio dagarna att vara mellan medianen och de lägsta uppmätta för datumet sedan 1991. I stora grundvattenmagasin beräknas vattennivåerna bli normala för årstiden under hela sommarhalvåret även vid en torr väderutveckling; detta på grund av god påfyllning under vintern.

I små grundvattenmagasin väntas vattennivåerna i juli och augusti, vid en torr väderutveckling i vårt område, bli under de normala för årstiden.

16 juni 2023

Nuläge

Ytvattenflödena är mycket under de normala för årstiden och grundvattennivåerna är normala för årstiden i Uddevalla, Sotenäs, Munkedal och Färgelanda kommun.

Varning om risk för vattenbrist har ännu inte utfärdats för vårt område av SMHI och SGU.

Prognos

Ytvattenflöden och vattennivåer fortsätter att sjunka på grund av den höga evapotranspirationen. Resten av juni prognosticeras bli varm och torr även om regnskurar kan dämpa avdunstningen från ytvatten tillfälligt.

Ytvattenflödena i Uddevalla och Sotenäs kommuner väntas inom tio dagar att tangera de lägsta uppmätta för datumet sedan 1991. I stora grundvattenmagasin beräknas vattennivåerna bli normala för årstiden under hela sommarhalvåret även vid en torr väderutveckling; detta på grund av god påfyllning under vintern. I små grundvattenmagasin väntas vattennivåerna i juli och augusti, vid en torr väderutveckling i vårt område, bli mycket under de normala för årstiden.

Väderöversikt för sommaren 2023

Vårt område domineras sannolikt av varmt till mycket varmt väder i sommar. Regn- och åskskurar kan ta sig från kontinenten upp över Skandinavien och det är högre sannolikhet för åskskurar här i Syd- och Västsverige i sommar.

17 maj 2023

Ytvattenflödena är normala för årstiden och grundvattennivåerna är över de normala för årstiden i Bohuslän och Dalsland och här finns ingen varning om risk för vattenbrist, enligt SMHI och SGU.

Vattenflöden och vattennivåer fortsätter sjunka nu när evapotranspirationen (avdunstningen och växtlighetens transpiration) ökar. Början av juni prognosticeras bli varmare och torrare än normalt.

Vid en torr väderutveckling väntas vattennivåerna i små grundvattenmagasin i vårt område i juli bli under de normala för årstiden.

I stora grundvattenmagasin beräknas vattennivåerna bli normala för årstiden under hela sommarhalvåret även vid en torr väderutveckling. Detta på grund av god påfyllning under vintern.

Ytvattenflödena förändras snabbare än grundvattnet av väderutvecklingen, så en långtidsprognos är svår att göra. De närmaste tio dygnen väntas ytvattenflödena fortsatt minska och ligga under medianen för årstiden.

SVT Väderöversikt för sommaren 2023

Se gärna SVT:s säsongsöversikt i länken nedan, som också beskriver varför säsongsöversikter är osäkra. Vårt område domineras nog av varmt till mycket varmt väder i sommar. Regn- och åskskurar kan ta sig från kontinenten upp över Skandinavien och det är högre sannolikhet för åskskurar här i Syd- och Västsverige i sommar.

Texten justerades 31 maj 2023

6 april 2023

Grundvattennivåerna och ytvattenflödena är normala till över de normala för årstiden i Bohuslän och Dalsland och här finns ingen varning om risk för vattenbrist, enligt SMHI och SGU.

Sjunkande vattennivåer och vattenflöden väntas nu när evapotranspirationen (avdunstningen och växtlighetens transpiration) ökar.

Vid en torr väderutveckling väntas vattennivåerna i små grundvattenmagasin i vårt område i maj bli något under de normala för årstiden.

I stora grundvattenmagasin beräknas vattennivåerna bli normala för årstiden under hela sommarhalvåret även vid en torr väderutveckling.

Ytvattenflödena förändras snabbare än grundvattnet av väderutvecklingen, så en långtidsprognos är svår att göra. Men ytvattenflödena väntas ligga över medianen för årstiden de närmaste tio dygnen.

Läs mer om hydrologiskt läge och grundvattennivåer på SMHI och SGU:s sidor

Kundservice

0522-63 88 00

info@vastvatten.se

Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80