Sök

Vattenkvalitet

Dricksvattenkvalitet är en bred term! Här behandlar vi allt ifrån vanliga parametrar som du säkert känner igen, till exempel pH och hårdhet, eller innehåll av metaller som järn och mangan. Men även till mer ovanliga begrepp som bland annat alkalinitet och kemisk syreförbrukning.

Välj om du vill läsa mer om några vanliga parametrar, eller gå direkt till din kommun och se olika kvalitetsparametrar för just ditt dricksvatten.

Information om PFAS

Just nu pratas det mycket om PFAS och det är en högaktuell fråga för oss som dricksvattenproducenter.

Vad är PFAS?

PFAS är en stor och komplex grupp om cirka 10 000 kemiska ämnen som har använts sedan 1950-talet. PFAS har vatten-, fett- och smuts­avstötande egenskaper och används – förutom i brandskum – för att impregnera kläder, i stekpannor, i kosmetika och hudvård och i elektronik. PFAS kallas ibland evighets­kemikalier eftersom de inte bryts ned i naturen utan finns kvar i kretsloppen (Källa: Svenskt Vatten).

Hur är det med vattnet i min kommun?

Att säkerställa att dricksvattnet är rent och hälsosamt är ett av Västvattens viktigaste uppdrag.

Under 2023 har vi tagit prover för PFAS på råvattnet i alla våra vattenverk i Munkedal, Färgelanda, Sotenäs och Uddevalla. Detta för att kunna få en aktuell bild av föroreningarnas spridning i vår miljö och i våra vattentäkter. Idag har vi värden på PFAS som ligger under de kommande gränsvärdena, i alla våra kommuner och vattenverk.

Nytt gränsvärde

Som kommunala dricksvattenproducenter är vi ålagda att följa Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten LIVSFS 2022:12 och dess krav om dricksvattenkvalitet avseende gränsvärden för mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska kvalitetsparametrar.

Från och med 1 januari 2026 träder nya gränsvärden för PFAS i kraft. Detta gränsvärde, 4 nanogram/liter (ng/l) gäller för PFAS summa 4 (PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS).

Fortsatt arbete

Vi fortsätter att ta regelbundna prover i alla våra vattenverk för att snabbt kunna upptäcka eventuella förändringar och genomföra åtgärder om det skulle behövas.

Kontakta oss

Har du frågor om PFAS kontakta oss på info@vastvatten.se eller via vår växel 0522-63 88 00

PFAS summa 4 för respektive kommun

 

 

Uppmätt värde PFAS summa 4

Färgelanda (inklusive Ödeborg,
Ellenö och Färgelanda tätort)

<0,3 ng/l

Högsäter

<0,2 ng/l

Stigen

0,46 ngl

Rådanefors

<0,3 ng/l

Anmärkning: ”<” utläses som ”mindre än”. Alla analyser är utförda under 2023 hos de ackrediterade laboratorierna SGS och Eurofins. De har olika lägsta detektionsgräns för de olika PFAS-föreningarna, av denna anledning så är ”mindre än”-värdena olika.

 

 

Uppmätt värde PFAS summa 4

Munkedal

0,3 ng/l

Dingle

<0,3 ng/l

Hedekas

<0,2 ngl

Håby

<0,3 ng/l

Hällevadsholm

<0,3 ng/l

Fisketorp

<0,2 ng/l

Anmärkning: ”<” utläses som ”mindre än”. Alla analyser är utförda under 2023 hos de ackrediterade laboratorierna SGS och Eurofins. De har olika lägsta detektionsgräns för de olika PFAS-föreningarna, av denna anledning så är ”mindre än”-värdena olika.

 

 

Uppmätt värde PFAS summa 4

Sotenäs

3,5 ng/l

Anmärkning: ”<” utläses som ”mindre än”. Alla analyser är utförda under 2023 hos de ackrediterade laboratorierna SGS och Eurofins. De har olika lägsta detektionsgräns för de olika PFAS-föreningarna, av denna anledning så är ”mindre än”-värdena olika.

 


Uppmätt värde PFAS summa 4

Uddevalla (Ljungskile, Ammenäs, Uddevalla tätort, Herrestad, Sunningen, Torp,
Hogstorp, Utby, Lanesund och Hafsten)

0,65 ng/l

Fagerhult

0,62 ng/l

Kyrkbyn

0,32 ngl

Skredsvik

0,51 ng/l

Anmärkning: ”<” utläses som ”mindre än”. Alla analyser är utförda under 2023 hos de ackrediterade laboratorierna SGS och Eurofins. De har olika lägsta detektionsgräns för de olika PFAS-föreningarna, av denna anledning så är ”mindre än”-värdena olika.

Kvalitetsparametrar

Hårdhet är ett mått på vattnets koncentration av kalcium- och magnesiumjoner. Vid högre halter finns risk för kalkutfällningar, speciellt vid uppvärmning av vattnet. Hårdheten mäts i enheten tyska hårdhetsgrader, °dH, och kan kategoriseras enligt tabellen nedan.


Kategori

mg/l Ca

Tyska hårdhetsgrader °dH

Mycket mjukt

0-15

0-2

Mjukt

15-35

2-5

Medelhårt

35-70

5-10

Hårt

70-140

10-20

Mycket hårt

>140

 >20

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

pH är en logaritmisk skala mellan 1–14 som beskriver vätejonskoncentrationen i vattnet, där pH-värdet 7 anses neutralt. Ett lägre pH-värde indikerar ett surt vatten, medan ett högre värde tyder på basiska förhållanden. Vid ett lågt pH är koncentrationen vätejoner hög och vattnet då kan verka korrosivt på ledningar, av denna anledning bör dricksvatten ha ett pH som ligger över det neutrala värdet (>7).

Alkaliniteten beskriver vattnets förmåga att hantera tillskott av vätejoner utan att pH-värdet förändras, det vill säga hur motståndskraftigt vattnet är mot försurning. Alkalinitet anges ofta i mg vätekarbonat/l, ett värde mellan 50–150 mg/l är önskvärt för att motverka korrosion.

Järn finns i jordskorpan och hittas naturligt i både grund- och ytvatten. Vid högre värden kan metallen ge färg och smak på vattnet, och den kan även påverka hur korrosivt vattnet verkar på ledningar.

Mangan är en metall som förekommer i olika mineraler i berggrunden och som därför kan lösas ut i grundvatten. Förhöjda värden mangan i dricksvattnet kan leda till utfällningar i ledningsnätet som i sin tur till exempel kan missfärga vittvätt.

Aluminium är den vanligaste metallen i jordskorpan och förekommer därför naturligt i vatten och många livsmedel.
I ytvattenverk tillsätts ofta en aluminiumförening som hjälper till att avskilja partiklar, i dessa fall har det renade vattnet generellt en lägre aluminiumhalt än före tillsatsen.

Fluorid kan finnas i vissa grundvatten. Ett måttligt innehåll av fluorid i dricksvattnet (under gränsvärdet på 1,5 mg/l) kan ge ett visst skydd mot karies, men vid en högre koncentration så ökar risken att fluoriden ger fläckar på tandemaljen.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Färgelanda (inkluderar Färgelanda tätort, Ödeborg och Ellenö)

Hårdheten ligger mellan 5,3 – 7,0 °dH

pH-värdet är omkring 7,9

Alkaliniteten ligger på cirka 140 mg/l

Järnhalten är mindre än 0,05 mg/l

Manganhalten är mindre än 0,02 mg/l

Aluminiumhalten är mindre än 0,03 mg/l

Fluoridhalten är cirka 0,3 mg/l

Kalciumhalten är cirka 34 mg/l

Magnesiumhalten är cirka 6,2 mg/l

Kaliumhalten är cirka 5,8 mg/l

 

Högsäter

Hårdheten ligger mellan 4– 4,4 °dH

pH-värdet är omkring 8,1

Alkaliniteten ligger på omkring 120 mg/l

Järnhalten är mindre än 0,05 mg/l

Manganhalten är mindre än 0,02 mg/l

Aluminiumhalten är mindre än 0,03 mg/l

Fluoridhalten är cirka 0,2 mg/l

Kalciumhalten är cirka 21 mg/l

Magnesiumhalten är cirka 5,5 mg/l

Kaliumhalten är cirka 3 mg/l

 

Stigen

Hårdheten ligger mellan 2,6-3 °dH

pH-värdet är omkring 8,3

Alkaliniteten ligger på omkring 120 mg/l

Järnhalten är mindre än 0,05 mg/l

Manganhalten är mindre än 0,02 mg/l

Aluminiumhalten är mindre än 0,03 mg/l

Fluoridhalten är mindre än 0,2 mg/l

Kalciumhalten är cirka 16 mg/l

Magnesiumhalten är cirka 3,1 mg/l

Kaliumhalten är cirka 1,5 mg/l


Rådanefors

Hårdheten ligger mellan 1,6– 1,9°dH

pH-värdet är omkring 8,3

Alkaliniteten ligger på omkring 200 mg/l

Järnhalten är mindre än 0,05 mg/l

Manganhalten är mindre än 0,02 mg/l

Aluminiumhalten är mindre än 0,03 mg/l

Fluoridhalten är cirka 0,2 mg/l

Kalciumhalten är cirka 21 mg/l

Magnesiumhalten är cirka 5,5 mg/l

Kaliumhalten är cirka 3 mg/l

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Munkedal

Hårdheten ligger mellan 5,9–6,4 °dH

pH-värdet är omkring 7,6

Alkaliniteten ligger på omkring 125 mg/l

Järnhalten cirka 0,05 mg/l

Manganhalten cirka 0,05 mg/l

Aluminiumhalten cirka 0,06 mg/l

Fluoridhalten cirka 0,4 mg/l

Kalciumhalten är cirka 35 mg/l

Magnesiumhalten är cirka 6,2 mg/l

Kaliumhalten är cirka 3,3 mg/l


Dingle och Hällevadsholm

Hårdheten ligger mellan 7,8 – 8,4 °dH

pH-värdet är omkring 8,1

Alkaliniteten ligger på omkring 190 mg/l

Järnhalten är mindre än 0,05 mg/l

Manganhalten är cirka 0,05 mg/l

Aluminiumhalten är mindre än 0,03 mg/l

Fluoridhalten är cirka 0,7 mg/l

Kalciumhalten är cirka 43 mg/l

Magnesiumhalten är cirka 8,6 mg/l

Kaliumhalten är cirka 6,0 mg/l


Fisketorp

Hårdheten ligger mellan 5,0– 5,3 °dH

pH-värdet är omkring 8,1

Alkaliniteten ligger på omkring 150 mg/l

Järnhalten är mindre än 0,05 mg/l

Manganhalten är mindre än 0,02 mg/l

Aluminiumhalten är mindre än 0,03 mg/l

Fluoridhalten är cirka 0,8 mg/l

Kalciumhalten är cirka 27 mg/l

Magnesiumhalten är cirka 6,4 mg/l

Kaliumhalten är cirka 4,0 mg/l


Hedekas

Hårdheten ligger mellan 4,0 – 4,8 °dH

pH-värdet är omkring 7,8

Alkaliniteten ligger på omkring 100 mg/l

Järnhalten är mindre än 0,05 mg/l

Manganhalten är mindre än 0,02 mg/l

Aluminiumhalten är mindre än 0,03 mg/l

Fluoridhalten är cirka 0,1 mg/l

Kalciumhalten är cirka 28 mg/l

Magnesiumhalten är cirka 4,2 mg/l

Kaliumhalten är cirka 2,0 mg/l


Håby

Hårdheten ligger mellan 7,8 – 8,4 °dH

pH-värdet är omkring 8,1

Alkaliniteten ligger på omkring 150 mg/l

Järnhalten är mindre än 0,05 mg/l

Manganhalten är mindre än 0,02 mg/l

Aluminiumhalten är mindre än 0,03 mg/l

Fluoridhalten är cirka 0,8 mg/l

Kalciumhalten är cirka 43 mg/l

Magnesiumhalten är cirka 9,1 mg/l

Kaliumhalten är cirka 8,6 mg/l

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Sotenäs

Hårdheten ligger mellan 2,1 – 2,8 °dH

pH-värdet är omkring 8,0

Alkaliniteten ligger på omkring 61 mg/l

Järnhalten är mindre än 0,05 mg/l

Manganhalten är mindre än 0,02 mg/l

Aluminiumhalten är mindre än 0,03 mg/l

Fluoridhalten är mindre än 0,2 mg/l

Kalciumhalten är cirka 16 mg/l

Magnesiumhalten är cirka 2,0 mg/l

Kaliumhalten är cirka 1,3 mg/l

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Uddevalla (Uddevalla tätort, Ljungskile, Hogstorp, Herrestad, Sunningen, Torp, Utby, Lanesund, Hafsten och Ammenäs)


Hårdheten ligger på mellan 4,7 – 5,4 °dH

pH-värdet är omkring 8,2

Alkaliniteten är omkring 65 mg/l

Järnhalten är låg, mindre än 0,05 mg/l

Manganhalten är mindre än 0,02 mg/l

Aluminiumhalten är mindre än 0,03 mg/l

Fluoridhalten är mindre än 0,2 mg/l

Kalciumhalten är cirka 35 mg/l

Magnesiumhalten är cirka 1,6 mg/l

Kaliumhalten är cirka 1,1 mg/l


Fagerhult

Hårdheten ligger mellan 6,7 – 7,0 °dH

pH-värdet är omkring 8,1

Alkaliniteten ligger på omkring 190 mg/l

Järnhalten är mindre än 0,05 mg/l

Manganhalten är mindre än 0,02 mg/l

Aluminiumhalten är mindre än 0,03 mg/l

Fluoridhalten är cirka 0,7 mg/l

Kalciumhalten är cirka 35 mg/l

Magnesiumhalten är cirka 6,9 mg/l

Kaliumhalten är cirka 4,5 mg/l


Kyrkbyn

Hårdheten ligger mellan 7,9 – 8,5 °dH

pH-värdet är omkring 8,2

Alkaliniteten ligger på omkring 190 mg/l

Järnhalten är mindre än 0,05 mg/l

Manganhalten är mindre än 0,02 mg/l

Aluminiumhalten är mindre än 0,03 mg/l

Fluoridhalten är cirka 0,6 mg/l

Kalciumhalten är cirka 49 mg/l

Magnesiumhalten är cirka 5,9 mg/l

Kaliumhalten är cirka 4 mg/l


Skredsvik

Hårdheten ligger mellan 6,6– 7,8 °dH

pH-värdet är omkring 7,8

Alkaliniteten ligger på omkring 125 mg/l

Järnhalten är mindre än 0,05 mg/l

Manganhalten är mindre än 0,02 mg/l

Aluminiumhalten är mindre än 0,03 mg/l

Fluoridhalten är cirka 0,3 mg/l

Kalciumhalten är cirka 28 mg/l

Magnesiumhalten är cirka 15 mg/l

Kaliumhalten är cirka 3,4 mg/l

Hand med skyddshandske som håller i en glaskolv med färgat vatten.

Kundservice

0522-63 88 00

info@vastvatten.se

Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80

På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer om gränsvärden och olika kvalitetsparametrar

Livsmedelsverket och dricksvatten (länk till annan webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.