Sök

Holma

Uddevalla Kommun planerar att förse Holma med kommunalt vatten- och spillvatten.

Projektering pågår och beräknad byggstart är efter sommaren 2023.

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Förstora bilden

Bild från arbetet

Avgiftsberäknare

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2023-09-29 Kommande arbeten

Här kommer en ny visuell veckotidplan med information om våra pågående och kommande arbeten för vecka 40–42.

Vi kommer att utföra följande arbeten i området:

Vecka 40–42

VA-arbeten kommer att påbörjas.

Vecka 40–41

Pågående VA-arbeten på åkermark.

Vecka 39–40

Förberedande arbete inför styrdborrning.Schaktarbeten kommer att påbörjas. Tillfällig väg och parkering kommer att finnas tillgänglig.

Styrdborrning är planerad vecka 43.

Förstora bilden

Bild över arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.

Tidigare nyheter

2023-09-25 Kommande arbeten

Vi är klara med våra sprängningsarbeten i området och kommer nu arbeta framåt med vår ledningsförläggning. Här kommer en ny visuell veckotidplan med information om våra pågående och kommande arbeten för vecka 38–41.

Vi kommer att utföra följande arbeten i området:

Vecka 40

VA-arbeten kommer att påbörjas. I mån av tid kommer arbeten att utföras på denna ledningsträckan

Vecka 38–41

Pågående VA-arbeten på åkermark.

Vecka 39–40

Förberedande arbete inför styrdborrning.Schaktarbeten kommer att påbörjas. Tillfällig väg och parkering kommer att finnas tillgänglig.

Förstora bilden

Bild över arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.

2023-09-15 Fortsatt sprängningsarbete

Som ni kanske har märkt under veckan har vi förflyttat oss runt i området för att utföra bergssondering. Bergschakten har minskat i området och tidsplaneringen har behövts att läggas om. Därför har förra veckans visuella tidplan inte stämt överens med arbeten som vi har utfört och vi ber om ursäkt för det.

Här kommer en ny visuell veckotidplan med information om våra pågående och kommande arbeten för vecka 38–40.

Vi kommer att utföra följande arbeten i området:

Röda markeringar på kartan är där vi har sprängningsarbeten kvar att utföra. Arbetet kommer att utföras under vecka 39.

Vecka 38–40

Pågående VA-arbeten på åkermark.

Vi håller just nu på med våra sprängningsarbeten – tänk på våra försiktighetsåtgärder

Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre, korta signaler att höras till följt av en lång signal som vara i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över.

Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs. Sprängningsarbetet kommer utföras på vardagar och under våra arbetstider som är mellan klockan 07:00 och 16:00.

För att kunna mäta vibrationer har A-besiktning satt upp vibrationsmätare på de fastigheter som ligger nära sprängområdet. Mätarna kommer att flyttas allteftersom att projektet fortskrider.

Vi uppmanar alla att köra försiktigt i arbetsområdet och ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Hör av er vid frågor.

Förstora bilden

Bild över arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.

2023-09-11 Fortsatt sprängningsarbete

Vi kommer att utföra följande arbeten i området:

Vecka 37

Sprängningsarbeten pågår. Se röda markeringar i kartbilden.

Vecka 37-38

Sonderings- och sprängningsarbeten pågår.

Vecka 37–38

Pågående VA-arbeten. Tänk på att köra försiktigt i området.

Tänk på våra försiktighetsåtgärder!

Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre, korta signaler att höras till följt av en lång signal som vara i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över.

Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs. Sprängningsarbetet kommer utföras på vardagar och under våra arbetstider som är mellan klockan 07:00 och 16:00.

För att kunna mäta vibrationer har A-besiktning satt upp vibrationsmätare på de fastigheter som ligger nära sprängområdet. Mätarna kommer att flyttas allteftersom att projektet fortskrider.
Vi uppmanar alla att köra försiktigt i arbetsområdet och ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

 

Hör av er vid frågor.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2023-08-28 Sprängningsarbete

Vi kommer nu att påbörja våra sprängningsarbeten. Vi startar bergsschakt längst med åkermarkerna.

Tänk på våra försiktighetsåtgärder!

Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre, korta signaler att höras till följt av en lång signal som vara i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över.

Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs. Sprängningsarbetet kommer utföras på vardagar och under våra arbetstider som är mellan klockan 07:00 och 16:00.

För att kunna mäta vibrationer har A-besiktning satt upp vibrationsmätare på de fastigheter som ligger nära sprängområdet. Mätarna kommer att flyttas allteftersom att projektet fortskrider.
Vi uppmanar alla att köra försiktigt i arbetsområdet och ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

 

Hör av er vid frågor.

Övrig tidplan för vecka 35–36

Under vecka 35-36 kommer vi även att utföra följande arbeten i området:

Vecka 36

Arbete med arkeolog i väg, vilket medför att vägen kommer att vara avstängd.

Vecka 35–36

VA-arbeten kommer att utföras. Vägen i korsningen kommer att bräddas för boende. Tänk på att köra försiktigt i området.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2023-01-23

Projekteringen¹ av VA-ledningarna har pågått en tid nu och beräknas vara klar under våren 2023. Strax före jul startade geoteknisk² undersökning med borrvagn som provborrar längs den tänkta ledningssträckan och beräknas bli klart inom de närmaste veckorna. Därefter görs ritningar och beskrivningar klara. Samtidigt tas kontakt med Länsstyrelsen och övriga myndigheter för sökande av tillstånd och dispenser.

1. Vid projektering bestämmer man sig för utformning av ledningsnätet, samt producerar ritningar och andra handlingar.

2. Med begreppet ”geoteknik”, avses jord- och bergstekniska egenskaper och utredning av deras påverkan på planering och byggande.

2023-03-03

Under vecka 10 kommer vi att utföra en arkeologisk förundersökning. På kartbilden ser du inringat område som berörs av arbetet.

Kartbild över området som berörs. Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2023-06-14

Projekteringen är i stort sett klar. Vi har startat upp lite förberedande arbete med ytan för vår etablering med arbetsbodar.

Nere vid korsningen pågår just nu schakt och montering av pumpstation i projektet Torp - Ekholma.

Projeket tar semester vecka 28 – 31 och är tillbaka vecka 32 då för att starta igång arbetet igen.

Vi önskar er en trevlig sommar!

Västvatten/NCC

Klicka på bilden för att förstora

2023-07-04

Vi kommer att påbörja arbete med att bygga tillfälliga mötesplatser och parkeringar. Befintliga vägar kommer förstärkas upp inför kommande transporter och schaktarbeten i området.

Sprängningsarbeten kommer att påbörjas i området i slutet av augusti. Mer infomation om detta kommer att skickas ut i kommande informationsbrev.

Vi kommer utföra arbeten enligt kartbilden.

Vecka 33-35 - Schaktarbete med arkeolog kommer att utföras.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2023-08-14

Under vecka 32 startar vi igång arbetet igen efter några veckor sommarsemester.

Vi kommer att utföra arbeten enligt kartan.

Vecka 33
Pågående VA-arbeten.

Vecka 33-35
Schaktarbete med arkeolog.

Vecka 35-36
Kommer sprängningsarbeten att påbörjas i området. Planen är att starta med sprängningsarbeten i åkermark. Arbetet är väderberoende så tidsplanen kan komma att ändras.

Mer information kommer till er innan arbetet påbörjas.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2023-08-21 Kommande sprängningsarbete

Vi kommer under vecka 35 att påbörja sprängningsarbeten. Vi startar med bergsschakt längst med åkermarkerna.

Tänk på våra försiktighetsåtgärder!

Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre, korta signaler att höras till följt av en lång signal som vara i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över.

Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs. Sprängningsarbetet kommer utföras på vardagar och under våra arbetstider som är mellan klockan 07:00 och 16:00.

För att kunna mäta vibrationer har A-besiktning satt upp vibrationsmätare på de fastigheter som ligger nära sprängområdet. Mätarna kommer att flyttas allteftersom att projektet fortskrider.
Vi uppmanar alla att köra försiktigt i arbetsområdet och ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Hör av er vid frågor.

Övrig tidplan för vecka 34-35

Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.

Vecka 33-35
Schaktarbete med arkeolog kommer att utföras.

Vecka 34-35
VA-arbeten kommer att utföras. Vägen i korsningen kommer att bräddas för boende. Tänk på att köra försiktigt i området.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Informationsmöte

Du som berörd fastighetsägare kommer att kallas till ett informationsmöte när ritningsunderlaget är klart för presentation. Preliminär tid för informationsmötet är under februari - mars 2023.

Möte med fastighetsägare

Vi kommer även att föreslå tid och möte på plats med varje fastighetsägare för att diskutera förbindelsepunktens läge och tekniska frågor.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Västvatten

Projektledare
Görgen Johansson
0522-63 88 57


Abonnenthandläggare (VA-taxor)
Beahtrice Axtelius
0522-63 88 12


LTA
Simon Wilhelmsson
0522-63 88 54


Mätartekniker (vattenmätarfrågor)
Christer Bagger
0522-63 88 06