Sök

Holma

Uddevalla Kommun planerar att förse Holma med kommunalt vatten- och spillvatten.

Projektering pågår och beräknad byggstart är efter sommaren 2023.

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Förstora bilden

Bild från arbetet

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2024-07-01

Nu är projekt Holma slutbesiktat och avslutat.

Vi tackar för tålamodet under projektets gång.

Tidigare nyheter

2024-04-19 Kommande arbete vecka 17–18

Under vecka 17-18 kommer grävmaskiner, lastbilar och personal kommer att röra sig i området. Arbeten som utförs är justering av stödremsor, nedgrävning av serviser och städning av arbetsplatsen.

Vi kommer även att plocka bort den provisoriska vägen.

Vattenledningen som tidigare visats vid din förbindelsepunkt kommer att grävas ner. Detta beror på att vi är klara med provtryckningen och att det ska utföras tills slutbesiktningen, träregeln som finns vid din förbindelsepunkt visar var servisen är och anger höjd till vattengång.

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

2024-04-19 Kommande arbete vecka 17–18

Under vecka 17-18 kommer grävmaskiner, lastbilar och personal kommer att röra sig i området. Arbeten som utförs är justering av stödremsor, nedgrävning av serviser och städning av arbetsplatsen.

Vi kommer även att plocka bort den provisoriska vägen.

Vattenledningen som tidigare visats vid din förbindelsepunkt kommer att grävas ner. Detta beror på att vi är klara med provtryckningen och att det ska utföras tills slutbesiktningen, träregeln som finns vid din förbindelsepunkt visar var servisen är och anger höjd till vattengång.

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

2024-04-18 Begränsad framkomlighet, Holma, Uddevalla

Grävmaskiner, lastbilar och personal vistas i området.

Just nu pågår fortsatt arbete med justering av vägar och på torsdag den 18 april kommer det utföras asfalteringsarbeten.

Detta innebär att det kommer att vara begränsad framkomlighet i området under vecka 16. Välj alternativ väg, Buavägen.

Flaggvakter kommer att finnas på plats.

Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Kontakt

Hör gärna av dig till vår växel i första hand, då våra medarbetare ofta är upptagna på platsen.

Växel

0522-63 88 00

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

2024-04-08 Kommande arbete i området

Måndag den 8 april kommer vi på att påbörja arbeten med justering av vägar inför kommande asfaltering på Holma i Uddevalla. Detta innebär att det kommer vara begränsad framkomlighet i området under vecka 15-16. Välj alternativ väg, Buavägen.

Grävmaskiner, lastbilar och personal kommer att vistas i området.

Vecka 16, preliminärt tisdag den 16 april och onsdag den 17 april, sker asfaltering av vägar.

Se kartbilden med visuell veckotidplan.

Förstora bilden

Bild över arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.

2024-03-22 Kommande arbete i området

Efter påskhelgen (vecka 14) kommer vi att påbörja arbeten i området. Arbeten med justering av vägar inför asfaltering kommer att påbörjas och pågå under vecka 14-15. Grävmaskiner, lastbilar och personal kommer att vistas i området.

Vecka 16, preliminärt tisdag den 16 april och onsdag den 17 april, sker asfaltering av vägar.

Se kartbilden med visuell veckotidplan.

Förstora bilden

Bild över arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.

2024-02-23 Vägavstängning och pågående arbete

  • Under vecka 9 kommer det att pågå arbete med provtryckning och filmning av ledningar.
  • Asfaltering av vägar kommer att utföras under våren 2024.
  • One Nordic kommer under måndag den 26 februari att påbörja ledningsarbeten i området. Har du frågor kan du kontakta One Nordic ansvarige projektledare Helen Kaaling.
Förstora bilden

Bild över arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.

2024-02-20 Vägavstängning och pågående arbete

Vi behöver gräva upp vägen utanför Holma 140 och utföra ett reparationsarbete. Detta innebär att att vägen kommer att vara avstängd för genomfart under tisdag den 20 februari till onsdag den 21 februari. Boende i området hänvisas till Buavägen under pågående arbete.

  • Under vecka 8 kommer det att pågå arbete med provtryckningar av ledningar.
  • Asfaltering av vägar kommer att utföras under våren 2024.
Förstora bilden

Bild över arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.

2024-02-09 Kommande arbete vecka 7–8

Under vecka 7 kommer arbeten med grävmaskin att utföras i området.

Under vecka 7-8 kommer det att pågå arbete med provtryckningar av ledningar.

Asfaltering av vägar kommer att utföras under våren 2024.

Förstora bilden

Bild över arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.

2024-02-02 Kommande arbete vecka 6–7

Under vecka 6–7 pågår VA-arbeten i området. Se blå linje i kartbilden.

Det kommer även att pågå arbete med provtryckningar av ledningar under vecka 7.

Förstora bilden

Bild över arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.

2024-01-26 Kommande arbete vecka 5–6

Under vecka 5–6 pågår VA-arbeten i området. Se blå linje i kartbilden.

Förstora bilden

Bild över arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.

2024-01-12 Kommande arbete vecka 3–5

Under vecka 3–5 pågår VA-arbeten i området. Se blå linje i kartbilden.

Förstora bilden

Bild över arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.

2024-01-08 Kommande arbete vecka 2-5

Nu startar vi upp efter julledighet. Vi påbörjar arbete igen måndag den 8 januari (vecka 2).

Vägen (orange markering) kommer stängas av måndag den 8 januari klockan 07:00. Vi behöver tina upp marken för att kunna utföra våra schaktarbeten.

VA-arbeten kommer att startas upp och pågå under vecka 2-5.

Förstora bilden

Bild över arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.

2023-12-22 Kommande arbete vecka 2-5

Nu går vi i projektet på julledighet och är tillbaka igen måndag den 8 januari (vecka 2).

Vi önskar dig en god jul och ett gott nytt år!

Här kommer en visuell veckotidplan för våra planerade arbeten under vecka 2-5.

Förstora bilden

Bild över arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.

2023-12-15 Kommande arbete vecka 2-5

Under vecka 2-5 kommer VA-arbeten att startas upp och pågå.

Förstora bilden

Bild över arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.

2023-12-01 Kommande arbete vecka 50-51

Under vecka 50-51 pågår det arbeten i området med provtryckning och filmning av utförda VA-arbeten.

Förstora bilden

Bild över arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.

2023-12-01 Kommande arbete vecka 50-51

Vägen genom Holma kommer att öppnas upp igen under fredag den 1 december och under vecka 49 kommer våra arbeten att pausas i området, men vecka 50 är vi i gång med VA-arbeten igen.

Vi kommer att utföra följande arbeten i området:

Vecka 50

VA-arbeten kommer att utföras.

Förstora bilden

Bild över arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.

Informationsmöte

Du som berörd fastighetsägare kommer att kallas till ett informationsmöte när ritningsunderlaget är klart för presentation. Preliminär tid för informationsmötet är under februari - mars 2023.

2023-11-22 Vägavstängning Holmavägen

Ny uppdatering, vi har planerat om!

Vi kommer att stänga av Holmavägen från och med torsdag den 23 november klockan 07:00. VA-arbeten kommer att startas upp nedanför gamla skolan.

Anledningen till vägavstängningen är att pågående arbete i området har gått väldigt bra och vi ligger nu före tidplan. Vi ser en möjlighet att få på det första lagret av asfalt på vägarna innan jul. Detta förenklar underhållet och snöröjningen under vintern samt säkrar upp alla brunnar och ventiler.

Vi kommer att utföra följande arbeten i området:

Vecka 49–50

VA-arbeten. Sträckan påbörjas när arbetet är klart nere vid gamla skolan.

Vecka 47

VA-arbeten påbörjas torsdag den 23 november. Detta beräknas vara klart i slutet av vecka 49.

Förstora bilden

Bild över arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.

2023-11-20 Uppdatering Buavägen

Vägtrumman är nu utbytt. Från och med måndag den 20 november klockan 16.00 öppnas Buavägen upp igen.

Förstora bilden

Bild över arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.

2023-11-17 Kommande arbeten och information till trafikanter i området

När trafiken leds om upplever boende i området att fordon kör fort förbi deras fastigheter. Vi ber er att sänka hastigheten och köra försiktigt i området.

Reflexvästar

Glöm inte bort att ni kan komma förbi vår etablering och hämta ut reflexvästar. Vi är på i bodetableringen måndag-torsdag, kl. 06:30-16:00. Välkomna hit!

Vi kommer att utföra följande arbeten i området

Befintlig vägtrumma på Buavägen är i dåligt skick och behöver bytas ut.Vägen kommer att vara avstängd under måndag den 20 november och tisdag 21 november. Trafikanter hänvisas till alternativ väg genom Holma. Se hänvisningspilar i kartbilden.

Vecka 47

VA-arbeten pågår.

Vecka 47-48

Under slutet av vecka 47 kommer VA-arbeten att påbörjas.
Vägen kommer då att vara avstängd. Välj alternativ väg.

Förstora bilden

Bild över arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.

2023-11-10 Kommande arbeten och information till trafikanter i området

När trafiken leds om upplever boende i området att fordon kör fort förbi deras fastigheter. Vi ber er att sänka hastigheten och köra försiktigt i området.

Reflexvästar

Glöm inte bort att ni kan komma förbi vår etablering och hämta ut reflexvästar. Vi är på i bodetableringen måndag-torsdag, kl. 06:30-16:00. Välkomna hit!

Vi kommer att utföra följande arbeten i området:

Vecka 46-47

VA-arbeten pågår.

Vecka 47

Återställningsarbeten.

Vecka 47

Fortsättning VA-arbeten.

Brevlådor kommer att flytta ner till pkt. 17. Se symbol i kartbilden.

Förstora bilden

Bild över arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.

2023-11-03 Kommande arbeten och information till trafikanter i området

När trafiken leds om upplever boende i området att fordon kör fort förbi deras fastigheter. Vi ber er att sänka hastigheten och köra försiktigt i området.

Reflexvästar

Glöm inte bort att ni kan komma förbi vår etablering och hämta ut reflexvästar. Vi är på i bodetableringen måndag-torsdag, kl. 06:30-16:00. Välkomna hit!

Vi kommer att utföra följande arbeten i området:

Vecka 45

VA-arbeten pågår. Vi börjar schakta längst in och jobbar oss utåt. Vägen kommer att stängas av. Använd tillfällig parkering.

Vecka 45-46

VA-arbeten pågår.

Vecka 45

Vi har stött på berg och behöver spränga. Borrning- och sprängningsarbeten kommer att utföras under veckan. Se röd sträcka i bilden.

Boende vid pkt. 17-18 ombed att parkera på den tillfälliga parkeringen vid pkt. 20 i slutet på veckan.

Förstora bilden

Bild över arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.

2023-10-27 Kommande arbeten och vägavstängning

För att vi ska kunna utföra våra VA-arbeten kommer vi att behöva stänga av vägen som går upp och förbi Ängen.

Vägen kommer att stängas av från vecka 44 och framåt. Det går under denna tid att nyttja rundkörningen och komma ut via Bua-vägen. Följ tillfällig vägvisning på plats.

Reflexvästar

Glöm inte bort att ni kan komma förbi vår etablering och hämta ut reflexvästar. Vi är på i bodetableringen måndag-torsdag, kl. 06:30-16:00. Välkomna hit!

Vi kommer att utföra följande arbeten i området:

Vecka 44-45

VA-arbeten pågår. Vi börjar schakta längst in och jobbar oss utåt. Vägen kommer att stängas av. Använd tillfällig parkering.

Vecka 44

Arbete med återställning.

Vecka 44

VA-förläggning kommer att utföras i berget med styrdborrning.

Vecka 43-44

Vägen avstängd. Tillfälliga parkeringar -se parkeringsskylt. Brevlådor kommer att flyttas ner mot etableringen.

Vecka 45

VA-arbeten kommer att påbörjas.

Vecka 44

VA-arbeten kommer att påbörjas. Vägen kommer att vara avstängd. Använd rundkörning.

Förstora bilden

Bild över arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.

2023-10-20 Kommande arbeten

Vi har stött på berg i vår VA-schakt och kommer utföra sprängningsarbeten under vecka 43.

Tänk på våra försiktighetsåtgärder

Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre, korta signaler att höras till följt av en lång signal som vara i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över.

Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs. Sprängningsarbetet kommer utföras på vardagar och under våra arbetstider som är mellan klockan 07:00 och 16:00.

Vägavstägning

För att vi ska kunna utföra våra VA-arbeten kommer vi att behöva stänga av vägen som går upp och förbi Ängen.

Vägen kommer att stängas av från vecka 44 och framåt. Det går under denna tid att nyttja rundkörningen och komma ut via Bua-vägen.
Följ tillfällig vägvisning på plats.

Reflexvästar

Glöm inte bort att ni kan komma förbi vår etablering och hämta ut reflexvästar. Vi är på i bodetableringen måndag-torsdag, kl. 06:30-16:00. Välkomna hit!

Vi kommer att utföra följande arbeten i området:

Vecka 42-43

Arbete med återställning.

Vecka 43

Förberedande arbeten med ytor inför styrdborrning. Vägen kommer att stängas. Tillfälliga parkeringar kommer att anläggas. Se parkeringsskylt.

Vecka 44

VA-arbeten kommer att påbörjas. Vägen kommer att vara avstängd. Använd rundkörning.

Vecka 44

VA-förläggning kommer att utföras i berget med styrdborrning.

Vecka 43

VA-arbete pågår. Sprängningsarbeten kommer att utföras tisdag och framåt.

Förstora bilden

Bild över arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.

2023-10-13 Kommande arbeten

Nu har hösten kommit och vi närmar oss mörkare tider. Boende i området får gärna komma förbi NCC bodetablering och hämta ut reflexvästar.

Vi är på i bodetableringen måndag-torsdag, kl. 06:30-16:00. Välkomna hit!

Vi kommer att utföra följande arbeten i området:

Vecka 42-43

Pågående VA-arbeten på åkermark.

Vecka 43

Förberedande arbeten med ytor inför styrdborrning. Vägen kommer att stängas. Tillfälliga parkeringar kommer att anläggas. Se parkeringsskylt

Vecka 42

Arbete med återställning av åkermark.

Vecka 44

VA-förläggning kommer att utföras i berget med styrdborrning.

Förstora bilden

Bild över arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.

2023-10-06 Kommande arbeten

Här kommer en ny visuell veckotidplan med information om våra pågående och kommande arbeten för vecka 41–44.

Vi kommer att utföra följande arbeten i området:

Vecka 41–44

VA-arbeten kommer att påbörjas.

Vecka 42

Pågående VA-arbeten på åkermark.

Vecka 44

VA-förläggning kommer att utföras i berget med styrdborrning.

Förstora bilden

Bild över arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.

2023-09-29 Kommande arbeten

Här kommer en ny visuell veckotidplan med information om våra pågående och kommande arbeten för vecka 40–42.

Vi kommer att utföra följande arbeten i området:

Vecka 40–42

VA-arbeten kommer att påbörjas.

Vecka 40–41

Pågående VA-arbeten på åkermark.

Vecka 39–40

Förberedande arbete inför styrdborrning.Schaktarbeten kommer att påbörjas. Tillfällig väg och parkering kommer att finnas tillgänglig.

Styrdborrning är planerad vecka 43.

Förstora bilden

Bild över arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.

2023-09-25 Kommande arbeten

Vi är klara med våra sprängningsarbeten i området och kommer nu arbeta framåt med vår ledningsförläggning. Här kommer en ny visuell veckotidplan med information om våra pågående och kommande arbeten för vecka 38–41.

Vi kommer att utföra följande arbeten i området:

Vecka 40

VA-arbeten kommer att påbörjas. I mån av tid kommer arbeten att utföras på denna ledningsträckan

Vecka 38–41

Pågående VA-arbeten på åkermark.

Vecka 39–40

Förberedande arbete inför styrdborrning.Schaktarbeten kommer att påbörjas. Tillfällig väg och parkering kommer att finnas tillgänglig.

Förstora bilden

Bild över arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.

2023-09-15 Fortsatt sprängningsarbete

Som ni kanske har märkt under veckan har vi förflyttat oss runt i området för att utföra bergssondering. Bergschakten har minskat i området och tidsplaneringen har behövts att läggas om. Därför har förra veckans visuella tidplan inte stämt överens med arbeten som vi har utfört och vi ber om ursäkt för det.

Här kommer en ny visuell veckotidplan med information om våra pågående och kommande arbeten för vecka 38–40.

Vi kommer att utföra följande arbeten i området:

Röda markeringar på kartan är där vi har sprängningsarbeten kvar att utföra. Arbetet kommer att utföras under vecka 39.

Vecka 38–40

Pågående VA-arbeten på åkermark.

Vi håller just nu på med våra sprängningsarbeten – tänk på våra försiktighetsåtgärder

Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre, korta signaler att höras till följt av en lång signal som vara i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över.

Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs. Sprängningsarbetet kommer utföras på vardagar och under våra arbetstider som är mellan klockan 07:00 och 16:00.

För att kunna mäta vibrationer har A-besiktning satt upp vibrationsmätare på de fastigheter som ligger nära sprängområdet. Mätarna kommer att flyttas allteftersom att projektet fortskrider.

Vi uppmanar alla att köra försiktigt i arbetsområdet och ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Hör av er vid frågor.

Förstora bilden

Bild över arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.

2023-09-11 Fortsatt sprängningsarbete

Vi kommer att utföra följande arbeten i området:

Vecka 37

Sprängningsarbeten pågår. Se röda markeringar i kartbilden.

Vecka 37-38

Sonderings- och sprängningsarbeten pågår.

Vecka 37–38

Pågående VA-arbeten. Tänk på att köra försiktigt i området.

Tänk på våra försiktighetsåtgärder!

Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre, korta signaler att höras till följt av en lång signal som vara i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över.

Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs. Sprängningsarbetet kommer utföras på vardagar och under våra arbetstider som är mellan klockan 07:00 och 16:00.

För att kunna mäta vibrationer har A-besiktning satt upp vibrationsmätare på de fastigheter som ligger nära sprängområdet. Mätarna kommer att flyttas allteftersom att projektet fortskrider.
Vi uppmanar alla att köra försiktigt i arbetsområdet och ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

 

Hör av er vid frågor.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2023-08-28 Sprängningsarbete

Vi kommer nu att påbörja våra sprängningsarbeten. Vi startar bergsschakt längst med åkermarkerna.

Tänk på våra försiktighetsåtgärder!

Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre, korta signaler att höras till följt av en lång signal som vara i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över.

Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs. Sprängningsarbetet kommer utföras på vardagar och under våra arbetstider som är mellan klockan 07:00 och 16:00.

För att kunna mäta vibrationer har A-besiktning satt upp vibrationsmätare på de fastigheter som ligger nära sprängområdet. Mätarna kommer att flyttas allteftersom att projektet fortskrider.
Vi uppmanar alla att köra försiktigt i arbetsområdet och ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

 

Hör av er vid frågor.

Övrig tidplan för vecka 35–36

Under vecka 35-36 kommer vi även att utföra följande arbeten i området:

Vecka 36

Arbete med arkeolog i väg, vilket medför att vägen kommer att vara avstängd.

Vecka 35–36

VA-arbeten kommer att utföras. Vägen i korsningen kommer att bräddas för boende. Tänk på att köra försiktigt i området.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2023-01-23

Projekteringen¹ av VA-ledningarna har pågått en tid nu och beräknas vara klar under våren 2023. Strax före jul startade geoteknisk² undersökning med borrvagn som provborrar längs den tänkta ledningssträckan och beräknas bli klart inom de närmaste veckorna. Därefter görs ritningar och beskrivningar klara. Samtidigt tas kontakt med Länsstyrelsen och övriga myndigheter för sökande av tillstånd och dispenser.

1. Vid projektering bestämmer man sig för utformning av ledningsnätet, samt producerar ritningar och andra handlingar.

2. Med begreppet ”geoteknik”, avses jord- och bergstekniska egenskaper och utredning av deras påverkan på planering och byggande.

2023-03-03

Under vecka 10 kommer vi att utföra en arkeologisk förundersökning. På kartbilden ser du inringat område som berörs av arbetet.

Kartbild över området som berörs. Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2023-06-14

Projekteringen är i stort sett klar. Vi har startat upp lite förberedande arbete med ytan för vår etablering med arbetsbodar.

Nere vid korsningen pågår just nu schakt och montering av pumpstation i projektet Torp - Ekholma.

Projeket tar semester vecka 28 – 31 och är tillbaka vecka 32 då för att starta igång arbetet igen.

Vi önskar er en trevlig sommar!

Västvatten/NCC

Klicka på bilden för att förstora

2023-07-04

Vi kommer att påbörja arbete med att bygga tillfälliga mötesplatser och parkeringar. Befintliga vägar kommer förstärkas upp inför kommande transporter och schaktarbeten i området.

Sprängningsarbeten kommer att påbörjas i området i slutet av augusti. Mer infomation om detta kommer att skickas ut i kommande informationsbrev.

Vi kommer utföra arbeten enligt kartbilden.

Vecka 33-35 - Schaktarbete med arkeolog kommer att utföras.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2023-08-14

Under vecka 32 startar vi igång arbetet igen efter några veckor sommarsemester.

Vi kommer att utföra arbeten enligt kartan.

Vecka 33
Pågående VA-arbeten.

Vecka 33-35
Schaktarbete med arkeolog.

Vecka 35-36
Kommer sprängningsarbeten att påbörjas i området. Planen är att starta med sprängningsarbeten i åkermark. Arbetet är väderberoende så tidsplanen kan komma att ändras.

Mer information kommer till er innan arbetet påbörjas.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2023-08-21 Kommande sprängningsarbete

Vi kommer under vecka 35 att påbörja sprängningsarbeten. Vi startar med bergsschakt längst med åkermarkerna.

Tänk på våra försiktighetsåtgärder!

Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre, korta signaler att höras till följt av en lång signal som vara i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över.

Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs. Sprängningsarbetet kommer utföras på vardagar och under våra arbetstider som är mellan klockan 07:00 och 16:00.

För att kunna mäta vibrationer har A-besiktning satt upp vibrationsmätare på de fastigheter som ligger nära sprängområdet. Mätarna kommer att flyttas allteftersom att projektet fortskrider.
Vi uppmanar alla att köra försiktigt i arbetsområdet och ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Hör av er vid frågor.

Övrig tidplan för vecka 34-35

Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.

Vecka 33-35
Schaktarbete med arkeolog kommer att utföras.

Vecka 34-35
VA-arbeten kommer att utföras. Vägen i korsningen kommer att bräddas för boende. Tänk på att köra försiktigt i området.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Möte med fastighetsägare

Vi kommer även att föreslå tid och möte på plats med varje fastighetsägare för att diskutera förbindelsepunktens läge och tekniska frågor.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Västvatten

Projektledare
Görgen Johansson
0522-63 88 57


Abonnenthandläggare (VA-taxor)
Beahtrice Axtelius
0522-63 88 12


LTA
Simon Wilhelmsson
0522-63 88 54


Mätartekniker (vattenmätarfrågor)
Christer Bagger
0522-63 88 06

Avgiftsberäknare