Sök

Om Västvatten

Vi är ett bolag med stora ambitioner och mycket energi. Vi är 120 medarbetare som ser till att det kommunala vattnet och avloppet funkar på bästa sätt i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla. Ett av samhällets allra viktigaste uppdrag, om du frågar oss.

Du märker oss kanske främst som vatten i kranen. Och när det funkar som bäst tänker du på oss minst. Men dygnets alla timmar jobbar vi, våra reningsverk, pumpstationer och ledningar. Vi gör det för att se till att skydda vårt gemensamma vatten. För friska hav, sjöar och vattendrag. För människor, djur och miljö. För framtiden.

Kollage med barn som leker i vatten och händer som fångar rinnande vatten.

Organisation

Tillsammans gör vi det bättre.

Med fyra ägarkommuner och 120 medarbetare är vi ett starkt bolag som kan ha ett samlat fokus på VA-frågor.

Styrelser

Västvatten är ett driftbolag som gemensamt ägs av Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun.

Varje kommun bestämmer i det egna kommunbolaget; Färgelanda Vatten AB, Munkedal Vatten AB, Sotenäs Vatten AB respektive Uddevalla Vatten AB.

Lediga jobb

Med en växande verksamhet och många nya uppdrag är vi alltid nyfikna på att höra från dig som drivs av utmaningen och möjligheten, att vara med och forma utbyggnaden av vårt framtida samhälle och VA-nät.

Affärsplan

I vår affärsplan beskriver vi vår verksamhet och hur vi strategiskt ska hantera framtida utmaningar.


Upphandlingar

Vi planerar och genomför upphandlingar för arbeten i våra ägarkommuner - Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla.

Årsredovisning

I våra årsredovisningar kan du läsa året som gått. Här hittar du bland annat förvaltningsberättelse, organisation och effektivisering, framtida utveckling samt resultat och ställning.

Nyheter

  • Lokaliseringsbeslut för nytt avloppsreningsverk i Sotenäs

    Sotenäs Vatten AB har nu tagit ett lokaliseringsbeslut som innebär att ett nytt avloppsreningsverk förläggs på Lökholmen, Hunnebostrand. Beslut om lokalisering är ett viktigt och nödvändigt steg för att vi ska komma vidare i processen. Nästa steg är att slutföra och lämna in en miljötillståndsansökan samt att ställa frågan och få beslut av kommunfullmäktige om finansiering.
    Läs mer