Sök

Västvatten

Rent vatten idag och imorgon

Vi ser till att det kommunala vattnet och avloppet funkar på bästa sätt i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla. Ett av samhällets allra viktigaste uppdrag, om du frågar oss.

Ansökan om
VA-anslutning

Här kan du ansöka om VA-anslutning. Du kan även läsa mer om vad som gäller för fastigheter inom och utanför verksamhetsområde.

Mina sidor

Mina sidor har alltid öppet. Här kan du som får din VA-faktura från oss logga in för att lämna mätarställning, se faktura och förbrukningshistorik.

Välj din kommun och logga in.

Ledningskollen

Du som ska gräva i kommunal mark har ansvar för att ta reda på var VA-ledningarna finns. Ledningskollen är en gratis webbtjänst.

Nyheter

  • Lokaliseringsbeslut för nytt avloppsreningsverk i Sotenäs

    Sotenäs Vatten AB har nu tagit ett lokaliseringsbeslut som innebär att ett nytt avloppsreningsverk förläggs på Lökholmen, Hunnebostrand. Beslut om lokalisering är ett viktigt och nödvändigt steg för att vi ska komma vidare i processen. Nästa steg är att slutföra och lämna in en miljötillståndsansökan samt att ställa frågan och få beslut av kommunfullmäktige om finansiering.
    Läs mer

Vanliga frågor och svar

Din rörliga avgift baseras på hur mycket vatten du förbrukar i ditt hushåll. Vattenmätaren är den som mäter hur mycket vatten du förbrukar. När du läser av din mätare och anmäler det till oss så får vi en förväntad årsförbrukning för ditt hushåll.

Det finns tre olika vattenmätare och de läses av olika.

En fastighetsägare är enligt gällande Va-taxa avgiftsskyldig för den fasta delen av brukningsavgiften även om fastigheten inte är inkopplad. När fastigheten blivit anvisad förbindelsepunkt & anläggningsavgiften är betald har fastigheten brukningsrätt och får därmed ta sin del av kostnaderna i VA-kollektivet.

När du säljer en fastighet behöver du anmäla ett ägarbyte till oss. Du anmäler ditt ägarbyte till oss via vårt webbformulär eller så kan du skriva ut blanketten. Har du inte möjlighet att skriva ut blanketten kan du även ringa till oss så skickar vi hem blanketten med posten.

Om du nyligen skaffat den digitala brevlådan Kivra så vill vi påminna dig om att du automatiskt börjar få post digitalt istället för hem till din brevlåda. Vi vill därför påminna dig om att dina fakturor ifrån oss även hamnar där om det är så att du valt att få digital post ifrån oss.

Hyresgäst går ej att registrera som fakturamottagare då det inom VA alltid är fastighetsägaren som är betalningsansvarig och måste stå på abonnemanget.

Tillsammans för rent vatten, hållbara samhällen och
en levande framtid

Du märker oss kanske främst som vatten i kranen. Och när det funkar som bäst tänker du på oss minst. Men dygnets alla timmar jobbar vi, våra reningsverk, pumpstationer och ledningar. Vi gör det för att se till att skydda vårt gemensamma vatten. För friska hav, sjöar och vattendrag. För människor, djur och miljö. För framtiden.

Kollage med miljöbild på hav och en person i arbetskläder och hjälm.