Sök

VA-taxor

Tillgång på vatten av god kvalitet är en förutsättning för en bra livskvalitet. Genom att leverera dricksvatten av hög kvalitet och genom att rena avloppsvatten skyddar vi våra vatten från föroreningar och övergödning.

Kommunen har ett ansvar att planera för alla medborgares behov av vatten och avlopp och säkerställa en långsiktigt hållbar vatten- och avloppförsörjning som bidrar till bra miljö och ekologisk status i våra vattendrag, sjöar och hav.

Höjda energipriser, anläggningspriser och ökade investeringar i nya områden innebär att VA-avgifterna ibland måste höjas. Västvatten strävar efter att erbjuda så många som möjligt anslutning till kommunalt VA för att förbättra för miljön och människors hälsa. Vi förbättrar ständigt processerna i våra vatten- och avloppsverk samt renoverar vårt ledningsnät.

Person i hjälm och varselkläder står i en schakt med ledningar och kablar.

Kontakta oss

När det gäller frågor om taxor är du välkommen att kontakta oss på anslutning@vastvatten.se eller via vår växel 0522-63 88 00

Kundservice

0522-63 88 00

info@vastvatten.se

Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80