Sök

Knapes väg & Prästgårdsgränd

2023-05-25 Uppdaterad projektsida
Projeket "Knapes väg" byter namn till "Knapes väg & Prästgårdsgränd". Sidan är uppdaterad med mer information om kommande arbete i området.

Under 2023 kommer Prästgårdsgränd och delar av Knapes väg på Bohus Malmön att läggas om med nya vatten-, spill- och dagvattenledningar. Byggstart beräknas till september 2023. Detta arbete påverkar indirekt ett flertal fastigheter i samhället och vi arbetar för att det ska störa så lite som möjligt. Vi kommer dock inte att gräva inne på några privata fastigheter i området om inte de är särskilt underrättade om detta.

Prästgårdgränd och Knapes väg kommer till stora delar att vara helt avstängda under entreprenadtiden. Skyltning för omledning av trafik kommer att sättas upp. Räddningstjänst, ambulans, post och avfallsentreprenör kommer att hållas underrättade under arbetets gång. Vissa brevlådor och sopkärl kommer att behöva flyttas tillfälligt. Kärlskåpet uppe vid kyrkan kommer också att flyttas tillfälligt.

Samtliga fastigheter kommer att förses med tillfälligt vatten och avlopp vid behov och vattnet kommer förhoppningsvis vara avstängt endast under kortare perioder för omkoppling.

Prenumerera på sidan
Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Sms vid driftstörningar
Anmäl dig på Everbridge och få sms vid eventuella driftstörningar i projektet. Det går bra att anmäla sig även om man inte är folkbokförd på adressen.

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2023-05-25

Under hösten 2023 kommer vi att fortsätta arbetet med att byta ut vatten- och spilledningar och anlägga nya dagvattenledningar på Prästgårdsgränd och norra delen av Knapes väg.

Det område som berörs av VA-omläggningen i höst är blåmarkerat i karta:

Klicka på bilden för att förstora

De gator som är gulmarkerade ovan i kartan ska det grävas i och bytas ut och förnyas VA-ledningar.

En geoteknisk undersökning har visat att det med stor sannolikhet inte finns berg grundare än 4 meter, vilket gör att vi troligtvis slipper sprängning.

2023-04-28

Under hösten 2023 kommer vi förhoppningsvis att fortsätta upp med nytt vatten, spillvatten och dagvatten längs Myrvägen och få med hela korsningen vid Ostegatan/Myrvägen.

Om allt går enligt plan kommer vi även att lägga om en bit av Knapes väg fram till nr 9 under hösten 2023.

Område som berörs av VA-omläggningen i höst är blåmarkerat i karta:

Med anledning av detta kommer vi att behöva göra geotekniska undersökningar i nästa vecka i följande gulmarkerade område i bilden nedan.

Vägen kommer bara att bli avstängd runt borrutrustningen och det kommer därför att vara möjligt att ta sig in i området från alla håll.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Västvatten
Projektledare
Anja Boström
0522-63 88 42

Entreprenad Skanska
Projektchef
Kari Laitala
072-366 74 27

SMS vid driftstörningar Everbridge

Vi använder oss av ett sms-verktyg för att snabbt få ut information till dig, om det till exempel är en vattenläcka i ditt område. Du får ett sms direkt i din telefon, var du än befinner dig.

Har vi ditt nummer?

Vi skickar sms/röstmeddelande till dig som är folkbokförd på adressen som berörs - om du också har ett telefonnummer registrerat på samma adress.