Sök

Knapes väg & Prästgårdsgränd

Projektet "Knapes väg" byter namn till "Knapes väg & Prästgårdsgränd". Sidan är uppdaterad med mer information om kommande arbete i området.

Under 2023 kommer Prästgårdsgränd och delar av Knapes väg på Bohus Malmön att läggas om med nya vatten-, spill- och dagvattenledningar. Byggstart beräknas till september 2023. Detta arbete påverkar indirekt ett flertal fastigheter i samhället och vi arbetar för att det ska störa så lite som möjligt. Vi kommer dock inte att gräva inne på några privata fastigheter i området om inte de är särskilt underrättade om detta.

Prästgårdgränd och Knapes väg kommer till stora delar att vara helt avstängda under entreprenadtiden. Skyltning för omledning av trafik kommer att sättas upp. Räddningstjänst, ambulans, post och avfallsentreprenör kommer att hållas underrättade under arbetets gång. Vissa brevlådor och sopkärl kommer att behöva flyttas tillfälligt. Kärlskåpet uppe vid kyrkan kommer också att flyttas tillfälligt.

Samtliga fastigheter kommer att förses med tillfälligt vatten och avlopp vid behov och vattnet kommer förhoppningsvis vara avstängt endast under kortare perioder för omkoppling.

Prenumerera på sidan

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Sms vid driftstörningar

Anmäl dig på Everbridge och få sms vid eventuella driftstörningar i projektet. Det går bra att anmäla sig även om man inte är folkbokförd på adressen.

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2023-11-17 Uppdatering om kommande arbete

Entreprenaden har hittills gått enligt budget och tidplan.

Vi tackar de boende för ert tålamod och förståelse hittills.

Knapes väg

För Knapes väg återstår endast finåterställning och asfaltering. Sotenäs kommun har passat på att investera i ny belysning och rätta till kantsten.

Prästgårdsgränd

För Prästgårdsgränd har vi ungefär hälften av arbetet kvar men hoppas vara klara med VA-ledningarna i vecka 49 (runt 5 december). Denna del av Prästgårdsgränd asfalteras troligtvis runt vid påsk, när asfaltverken öppnar igen.

Dagvatten

Efter avslutad grävning i vår kommer vi att skicka ut information kring din nya dagvattenservis läge så att du kan ansluta allt drän-, yt- och takvatten till denna ledning.

På din nya spillvattenledning får du endast tillföra spillvatten, det vill säga använt vatten, exempelvis från dusch, tvätt eller spolning från en toalett.

Tidigare nyheter

Tiden för entreprenadstart närmar sig med stormsteg. Om allt går enligt plan börjar vi med etableringen måndagen den 4 september.

Byggbodarna kommer att stå i stort sett på samma ställe som sist, vid korsningen Myrvägen/Prästgårdsgränd. Vi kommer inledningsvis att gräva med två arbetslag. Ett börjar där Knapes väg ansluter och gräver runt och upp till Kyrkan på Prästgårdsgränd. Det andra laget gör klart projektet Myrvägen upp till korsningen med Ostegatan.

Senast till årsskiftet måste vi vara klara med hela arbetet, förutom asfalteringen som sker i vår. I samband med asfalteringen i vår kommer vi även justera höjdsättningen på sista gallerbrunnen längst ner på Myrvägen som blev några cm för hög.

Kommande information om ny dagvattenservis

Efter avslutad grävning i vår kommer vi att skicka ut information kring er nya dagvattenservis läge så att ni kan ansluta allt drän-, yt- och takvatten i den mån det går till denna ledning. På er nya spillvattenledning får endast vara anslutet hushållsavlopp, såsom toalett-, dusch- och diskvatten.

I framtiden kan vi göra kontroller genom att exempelvis färga vattnet och se så att det är rätt kopplat. De översvämningar som varit via golvbrunnar och toaletter inomhus i området beror ofta på inläckande otäta avloppsledningar och att dagvatten ibland varit kopplat på avloppsledningen. Det var tyvärr så man byggde förr.

Avfall och trafik

Avfallskärlet uppe vid kyrkan kommer tillfälligt att flyttas ner till grusparkeringen längs Strandvägen, söder om Myrvägen.

Trafiken i området kommer att ledas om på liknande sätt som förra gången.

Få notis varje gång vi uppdaterar

Glöm inte att via mail prenumerera på både denna projektsida och Myrvägen. Ni kan även aktivera SMS Everbridge och få utskick vid eventuella driftstörningar.

Hör gärna av er vid eventuella frågor.

2023-04-28

Under hösten 2023 kommer vi förhoppningsvis att fortsätta upp med nytt vatten, spillvatten och dagvatten längs Myrvägen och få med hela korsningen vid Ostegatan/Myrvägen.

Om allt går enligt plan kommer vi även att lägga om en bit av Knapes väg fram till nr 9 under hösten 2023.

Område som berörs av VA-omläggningen i höst är blåmarkerat i karta:

Förstora bilden

Med anledning av detta kommer vi att behöva göra geotekniska undersökningar i nästa vecka i följande gulmarkerade område i bilden nedan.

Vägen kommer bara att bli avstängd runt borrutrustningen och det kommer därför att vara möjligt att ta sig in i området från alla håll.

Förstora bilden

2023-05-25

Under hösten 2023 kommer vi att fortsätta arbetet med att byta ut vatten- och spilledningar och anlägga nya dagvattenledningar på Prästgårdsgränd och norra delen av Knapes väg.

Det område som berörs av VA-omläggningen i höst är blåmarkerat i karta:

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

De gator som är gulmarkerade ovan i kartan ska det grävas i och bytas ut och förnyas VA-ledningar.

En geoteknisk undersökning har visat att det med stor sannolikhet inte finns berg grundare än 4 meter, vilket gör att vi troligtvis slipper sprängning.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Västvatten

Projektledare
Anja Boström
0522-63 88 42

Entreprenör Skanska

Produktionschef
Kari Laitala
072-366 74 27

SMS vid driftstörningar Everbridge

Vi använder oss av ett sms-verktyg för att snabbt få ut information till dig, om det till exempel är en vattenläcka i ditt område. Du får ett sms direkt i din telefon, var du än befinner dig.

Har vi ditt nummer?

Vi skickar sms/röstmeddelande till dig som är folkbokförd på adressen som berörs - om du också har ett telefonnummer registrerat på samma adress.