Sök

Anmälan fettavskiljare

Fyll din anmälan i frågeformuläret nedan.

Anmälan avser  * (obligatorisk)
Anmälan avserVerksamhet
För vilken kommun gäller din anmälan
För vilken kommun gäller din anmälan


Kontaktperson verksamhetFastighetsägare


Fettavskiljare

Bifogad skiss på fettavskiljarensplacering på fastigheten/tomten. * (obligatorisk)
Bifogad skiss på fettavskiljarensplacering på fastigheten/tomten.Kontaktperson för fettavskiljaren


Schakt med stängsel en varningstriangel.

Kundservice

0522-63 88 00

info@vastvatten.se

Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80