Sök

Med hållbarhet som uppdrag

Vi har hand om det kommunala VA-nätet i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla. Vi avleder och renar avloppsvatten, avleder dagvatten samt producerar och levererar dricksvatten hela vägen till kranen. Men inte bara för att det ska vara enkelt och bekvämt. Vatten är ju en förutsättning för liv. Och genom att göra det vi gör skyddar vi våra vattendrag, sjöar och hav från föroreningar och övergödning – och bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Kollage med barn som leker i vatten och händer som fångar rinnande vatten.

VA-taxa

VA-taxan styr hur fastigheterna som är anslutna till det allmänna VA-nätet ska debiteras.

Avloppsvatten

Spillvatten är använt vatten, till exempel från dusch, tvätt eller spolning från en toalett.

Dagvatten

Dagvatten är regn-, smält- och dränvatten som rinner från olika ytor så som tak, gator, parkeringar och gårdar.

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel som levereras till dig rent och hälsosamt, dygnet runt.

Vattenkvalitet

Här behandlar vi flera parameterar för vattenkvalitet, exempelvis pH och hårdhet.

Vattenskyddsområden

För att kunna skydda vattnet upprättas vattenskyddsområden kring alla större vattentäkter.

Kretsloppskampen

Kretsloppskampen är ett utbildningskoncept för femteklassare i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun.

Ledningsnät

Ledningsnätet utgör en stor anläggning som ligger dold under marken.