Sök

Felanmälan

Ibland uppstår problem i vårt ledningsnät. Vid arbeten på ledningsnätet kan vattnet ibland bli missfärgat eller upplevas "bubbligt" eller "mjölkigt". Missfärgat vatten på grund av leveransavbrott är inte hälsofarligt, men var försiktig när du tvättar kläder.

Spola i några minuter så blir oftast vattnet klart igen. Anmäl till oss om det inte blir klart efter att du spolat eller om du haft lågt tryck en längre tid.

Vem ska du kontakta?

  • Är ärendet av akut karaktär, så som översvämning eller vattenläcka, ber vi dig ringa direkt till oss.
  • Som hyresgäst kontaktar du din fastighetsägare först.
  • Om du har fel inom fastigheten kontaktar du en rörinstallatör.
  • Rensning av brunnar i gatan är väghållarens ansvar.

Skicka en felanmälan till VästvattenEn LTA-station. Grå cylinder i plast ståendes i ett schakt.

Kundservice

0522-63 88 00

info@vastvatten.se

Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80

Besöksadress

Kaserngården 3B, Uddevalla

Postadress

Västvatten AB
Kaserngården 3B
451 81 Uddevalla