Sök

Information om LTA

Lågtrycksavlopp, LTA används om din fastighet inte har ett naturligt självfall. Det är en pump som pumpar vidare ditt avloppsvatten från din fastighet till det kommunala ledningsnätet.

Hur fungerar det?

Varje fastighet har en egen LTA-station inne på tomten som pumpar ut avloppsvattnet till huvudledningen. LTA-stationen består av en pump, en tank och en apparatlåda för pumpens styrning.

Ditt avloppsvatten rinner med självfall till LTA-stationen, när den fylls upp pumpas det vidare till det kommunala ledningsnätet.

En LTA-station. Grå cylinder i plast ståendes i ett schakt.

Kundservice

0522-63 88 00

info@vastvatten.se

Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80