Sök

Centrum

De anläggningar som idag finns för vatten och avlopp på Bartilsgatan, Kyrkogårdsgatan, Norra Drottninggatan och Norrtullsgatan har Västvatten bedömt vara i behov av åtgärder och måste läggas om.
Vi kommer att byta ut samtliga vattenledningar på kommunal mark.

Omläggningsarbetet sker i samverkan med Uddevalla Kommun, Uddevalla Energi och Skanska. Västvattens entreprenör Skanska har ställt upp arbetsbodar vid Kyrkogårdsgatan.

Projektet omfattar ledningar som ligger längs med markeringarna på bilden nedan.

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Förstora bilden

Bild över området

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2023-12-06 Pågående arbeten

Vi har precis avslutat schaktarbetet på Lotsarnas parkering. Arbetet gick som planerat trots vinterkylan.

Torsdag den 7 december stänger vi av korsningen Bartilsgatan / Kyrkogårdsgatan för genomfart. Vi fortsätter med grävarbetet och lägger VA-ledningar i riktning mot tågspåret. All fordonstrafik som ska in på Kyrkogårdsgatan 8, 10, 12, 14 samt till Carlia Hotell & Restaurang sker via Drottninggatan och Fredborgs parkering tillsvidare.

Parkeringar

Fredborgs parkering är endast öppen för hyresgäster med bestämda platser på parkeringens västra sida. Det är inte tillåtet att parkera på den östra sidan av parkeringen. Se kartbilden nedan.

Parallellt med detta utför vi mindre arbeten på Bartilsgatan men gatan är öppen för trafik i båda riktningarna. Lotsarnas parkering är nu åter öppen för allmän parkering.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

SMS vid driftstörningar Everbridge

Vi använder oss av ett sms-verktyg för att snabbt få ut information till dig, om det till exempel är en vattenläcka i ditt område. Du får ett sms direkt i din telefon, var du än befinner dig.


Vi skickar sms/röstmeddelande till dig som är folkbokförd på adressen som berörs - om du också har ett telefonnummer registrerat på samma adress.

Tidigare nyheter

2023-11-14 Kommande arbeten och vägavstängningar

Projektet är snart framme vid korsningen Bartilsgatan/Norra Drottninggatan. Vi fortsätter med schaktarbetet på Bartilsgatan. Vi rör oss i riktning mot Lotsarnas parkering. Här kan du läsa mer om hur arbetet kommer påverka både biltrafik och omledning av gång- och cykeltrafikanter.

I bifogad bild framgår vilka ytor som är avstängda för fordonstrafik och alternativa vägar fram till omgivande fastigheter.

Arbete vecka 47–48

Från måndag den 20 november till och med fredag den 1 december (vecka 47–48) genomförs de moment som har störst påverkan på framkomlighet och parkeringsmöjligheter i arbetsområdet. Då utförs schaktarbeten i korsningen Norra Drottninggatan och Bartilsgatan samt över parkeringsyta vid Lotsarnas parkering.

Lotsarnas parkering avstängd

Lotsarnas parkering kommer från måndag den 20 november till och med fredag den 1 december (vecka 47–48) att vara helt avstängd. Parkering under denna period hänvisas till Kampenhof.

Blomgatan

Detta medför att trafiken till och från Blomgatan inte går via Bartilsgatan. Infart/utfart till och från Blomgatan kommer endast ske från Västerlånggatan.

Bartilsgatan

För fordon tillhörande fastigheter Bartilshagen kommer Bartilsgatan att vara öppen och dubbelriktad med infart från Västerlånggatan för att kunna nå sina ordinarie parkeringsplatser.

Resten av gatan är avstängd för genomfartstrafik under tiden detta arbete pågår.

Ett fåtal bilar tillhörande fastigheterna Bartilshagen 7 och 9 kommer inte kunna nyttja sina ordinarie parkeringar under dessa veckor. Berörda fastighetsägare/ bilägare kommer att kontaktas av Skanska.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.


Kyrkogårdsgatan

Biltrafik till och från fastigheter utmed Kyrkogårdsgatan är möjlig via Lagmansgatan.

Parkeringsförbud

Parkeringsförbud kommer att gälla längs med hela Kyrkogårdsgatan under vecka 47 och 48 för säkerställa god framkomlighet.

Besökare kyrkogården

Besökande till Norra Kyrkogården kommer att kunna nå kyrkogården till fots. De som har behov och tillstånd att besöka kyrkogården med bil hänvisas att köra via Lagmansgatan till Kyrkogårdsgatan och använda infart till kyrkogården i höjd med kyrkogårdsförvaltningens lokaler.

Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykeltrafik mellan Lagmansgatan och Centrum kommer att ledas via kyrkogården. Vi vill uppmana cyklister att leda sin cykel förbi arbetsområdet för sin egen och andras säkerhet. För fotgängare finns även möjlighet att använda trapporna intill Hotell Carlia för att passera arbetsområdet.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2023-11-01 Pågående arbeten

Projektet fortsätter framåt. Vi har två arbetslag som arbetar på två fronter. Här kan du läsa mer om pågående arbeten och vad vi ska göra framöver.

Bartilsgatan

Vi fortsätter med schaktarbetet på Bartilsgatan. Vi rör oss i riktning mot Lotsarnas parkering. Detta medför att trafiken till och från Blomgatan inte går via Bartilsgatan. Infart/utfart till och från Blomgatan kommer endast ske från Västerlånggatan.

All trafik från Bartilsgatan till Västerlånggatan kommer vara avstängd för genomfart under tiden detta arbete pågår.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

 

Arbete vid Lotsarnas parkering

Vi har påbörjat arbetet på gång- och cykelbanan längs med Lotsarnas parkering. Detta medför att gångtrafiken till kyrkogården inte sker via Bartilsgatan utan endast Kyrkogårdsgatan.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2023-10-04 Pågående arbeten

Projektet fortsätter framåt. Vi har två arbetslag som arbetar på två fronter. Här kan du läsa mer om pågående arbeten och vad vi ska göra framöver.

Kyrkogårdsgatan

Vi fortsätter med schaktarbetet på norra delen av Kyrkogårdsgatan och vid gång- och cykelbanan som ansluter mot Lagmansgatan. Fredag den 6 oktober öppnar vi upp för gångtrafik längs med hela Kyrkogårdsgatan. Detta innebär att kyrkogården inte längre behöver nyttjas av gående.

Järnvägsspåret

Parallellt med detta arbetar vi även med schaktfria metoder för att få genom spillvattenledning och dagvattenledning under järnvägsspåret.

Bartilsgatan / Västerlånggatan

På Bartilsgatan har vi påbörjat schaktningsarbetet ute vid korsningen Bartilsgatan / Västerlånggatan och kommer röra oss i riktning mot Lotsarnas parkering.

Detta medför att trafiken till och från Blomgatan inte kommer att gå via Bartilsgatan. Infart / utfart till och från Blomgatan kommer endast ske från Västerlånggatan. All trafik från Bartilsgatan till Västerlånggatan kommer vara avstängd för genomfart under tiden detta arbete pågår.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.


Temporärt vatten

De fastigheter som blir berörda av temporärt vatten har kontaktats/kommer att bli kontaktade av Hampus Karlsson, arbetsledare på Skanska.

Kommande arbeten

Under vecka 41 och 42 påbörjar vi arbetet på gång- och cykelbanan längs med Lotsarnas parkering. Detta medför att gångtrafiken till kyrkogården sker endast via Kyrkogårdsgatan.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2023-09-25--2023-09-26 Sprängarbete, Kyrkogårdsgatan, Uddevalla

I samband med VA-arbetet på Kyrkogårdsgatan har vi stött på berg och måste spränga oss fram. Sprängningsarbetet kommer att utföras måndag 25 september och tisdag den 26 september dagtid mellan klockan 07:00 och 16:00.

Tänk på våra försiktighetsåtgärder

Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre, korta signaler att höras till följt av en lång signal som vara i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över. Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs.

För att kunna mäta dessa vibrationer har A-Besiktning satt upp vibrationsmätare vid de fastigheter som ligger nära sprängområdet. Mätarna kommer att flyttas allteftersom att projektet fortskrider.

Vi uppmanar alla att köra försiktigt i arbetsområdet och ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra. Med vänliga hälsningar Västvatten

Kontakt

Carolina Soto
0522-63 88 53

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2023-09-21 Ny vattenavstängning Bartilsgatan 2 (Korpen 8)

Vi behöver utföra VA-arbete vid Bartilsgatan i Uddevalla och behöver stänga av vattnet till fastigheter i området torsdag den 21 september mellan klockan 08:00–16:00. Detta berör samtliga hyresgäster i Korpen 8.

Vi rekommenderar att ni tappar upp vatten så att ni är förberedda för vattenavstängningen.

I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvattnet så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas.

Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

2023-09-21--2023-09-22 Sprängarbete, Kyrkogårdsgatan, Uddevalla

I samband med VA-arbetet på Kyrkogårdsgatan har vi stött på berg och måste spränga oss fram. Sprängningsarbetet kommer att utföras imorgon torsdag 21 september och fredag den 22 september dagtid mellan klockan 07:00 och 16:00.

Tänk på våra försiktighetsåtgärder

Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre, korta signaler att höras till följt av en lång signal som vara i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över. Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs.

För att kunna mäta dessa vibrationer har A-Besiktning satt upp vibrationsmätare vid de fastigheter som ligger nära sprängområdet. Mätarna kommer att flyttas allteftersom att projektet fortskrider.

Vi uppmanar alla att köra försiktigt i arbetsområdet och ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra. Med vänliga hälsningar Västvatten

Kontakt

Carolina Soto
0522-63 88 53

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2023-09-19 Vattenavstängning Bartilsgatan 2 (Korpen 8)

Vi planerar att utföra VA-arbete vid Bartilsgatan i Uddevalla och behöver stänga av vattnet till fastigheter i området tisdag den 19 september mellan klockan 08:00–15:00. Detta berör samtliga hyresgäster i Korpen 8.

Vi rekommenderar att ni tappar upp vatten så att ni är förberedda för vattenavstängningen.

I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvattnet så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas.

Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

2023-09-15 Vägavstängning Bartilsgatan

Vi utför arbete på Bartilsgatan med att byta ut samtliga VA-ledningar (vatten, dagvatten och spillvatten).

Detta innebär att Bartilsgatan kommer vara avstängd för fordonstrafik under tiden arbetet pågår. Detta innebär att du inte kommer att kunna köra in till Blomgatan via Bartilsgatan. Med den anledningen har refug kortats ner på Västerlånggatan.

Detta medför att du kan köra från Blomgatan ut till Västerlånggatan i vanlig ordning. Du kan även köra från Västerlånggatan till Blomgatan.

Vägavstängningen gäller från måndag den 18 september och beräknas pågå till fredag den 1 december.

Förstora bilden

Arbetsområde. Klicka för att förstora bilden.

2023-09-07

Projektet fortsätter att rulla framåt. Vi har två arbetslag som arbetar på två fronter.

Arbetslaget som just nu arbetar på Kyrkogårdsgatan kommer att förflytta sig till Bartilsgatan när rörläggningen på Kyrkogårdsgatan är färdigställd. Arbetslaget som just nu arbetar på Bartilshagen kommer efter färdigställt arbete att förflytta sig till gång- och cykelbanan väster om Lotsarnas parkering.

Kommande arbeten vecka 37

Måndagen den 11 september kommer arbeten med tryckning under järnväg att påbörjas i form av installation av stora brunnar. Detta medför att det blir färre parkeringar på Lotsarnas parkering redan fredagen den 8 september.

Arbetet kommer att utföras både norr och söder om järnvägen och beräknas vara färdigt vecka 40.

Kommande information om arbeten

Mer information om arbetet på Bartilsgatan och gång och cykelbanan väster om Lotsarnas parkering kommer komma ut när det närmar sig produktionsstart.

Förstora bilden

Arbetsområde. Klicka för att förstora bilden.

2023-08-22

Projektet fortsätter rulla framåt och på måndag den 28 augusti påbörjar vi grävarbetet på Bartilshagen. Arbetslaget som har arbetat på gång- och cykelbanan vid Västerlånggatan kliver in och påbörjar arbetet på Bartilshagen.

Vi har förberett för temporärt vatten som vi kopplar in på måndag den 28 augusti. Ni som är berörda av detta är redan kontaktade av Hampus Karlsson, arbetsledare på Skanska.

Kommande arbete

Vi påbörjar grävning/schakt utanför fastigheten Bartilshagen 11 och arbetet pågår i riktning ut mot Bartilsgatan. Se bifogad bild.

Infarten Bartilshagen behöver breddas vilket innebär att två lindträd kommer att fällas. Boende på Bartilshagen 11 kommer att få separat information gällande parkerings-möjligheter under arbetet.

I samband med produktionsstarten vid Bartilshagen 11 kommer vi även att börja förbereda VA-schakt till Bartilshagen 7. Detta innebär att vi fäller träd och river kantsten mellan Bartilshagen och Lotsarnas parkering.

Förstora bilden

Cirklarna visar vilka träd som kommer att fällas och pilarna visar i vilken ritning arbetet drivs framåt.

2023-07-05

Projektet tar sommarledigt vecka 28–31. Detta innebär att Kyrkogårdsgatan är åter öppen för trafik från och med torsdagen 6 juli klockan 16.00. Vi kommer att stänga omledningen via Lagmansgatan. Trafiken kommer fungera precis som vanligt över sommarsemestern.

Kommande VA-arbete Kyrkogårdsgatan vecka 32

Vi återupptar arbetet på Kyrkogårdsgatan under vecka 32. Detta innebär att vi fortsätter både gräva och spränga vid behov.

Kyrkogårdsgatan kommer vara avstängd för biltrafik på den del vi arbetar på, (se blå sträcka i kartbild 1). Detta innebär att alla fastigheter norr om järnvägen inklusive besökare till kyrkogården kommer att hänvisas till en temporär väg fram till Lagmansgatan (se bifogad kartbild). Vi kommer att ha en gångbana förbi arbetsområdet.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Kommande VA-arbete Västerlånggatan vecka 32

I samband med VA-arbetet på Bartilsgatan ska vi byta ut vattenledningen utmed gång och cykelbanan på Västerlånggatan. Vattenledningen är gammal och uppdateras i samband med att vi byter andra ledningar i området.

Arbetet kommer att utföras vardagar klockan 07.00-16.00 under augusti och september med start under vecka 32.

Klicka på bilden för att förstora

Detta innebär följande:

  • Entréer kommer inte att blockeras.
  • Ett gångstråk kommer hela tiden finnas utmed fastigheternas fasad.
  • Arbetsområdet kommer att hägnas in med kravallstaket.
  • När schakter påverkar gångyta kommer gångbryggor att användas.

Kontakta oss om du har frågor.

Trevlig sommar!

2023-06-15 Kommande sprängarbeten Kyrkogårdsgatan

I samband med VA-arbetet på Kyrkogårdsgatan har vi stött på berg och måste spränga oss fram. Just nu vet vi inte exakt hur många meter berg vi har framför oss.

Sprängningsarbetet kommer att utföras vardagar under perioden 16-30 juni. Vi arbetar mellan klockan 07:00 och 16:00.

Tänk på våra försiktighetsåtgärder

I denna miljö är det försiktig sprängning som gäller. Salvorna kommer att vara små och vibrationerna därmed begränsade. Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre, korta signaler att höras till följt av en lång signal som vara i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över.

Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs.

För att kunna mäta dessa vibrationer har A-Besiktning satt upp vibrationsmätare vid de fastigheter som ligger nära sprängområdet. Mätarna kommer att flyttas allteftersom att projektet fortskrider.

Vi uppmanar alla att köra försiktigt i arbetsområdet och ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

2023-05-30 Kommande vattenavstängning

Nu har projektet startat och med tanke på det fina vädret så kan vi arbeta både gladare och effektivare. Vi planerar för en vattenavstängning och vill även skicka med information om trafikomledningen som kommer att ske från och med vecka 23.

Vattenavstängning 1 juni klockan 10:00–15:30

Torsdag den 1 juni klockan 10:00–15:30 kommer vi att stänga av vattnet då vi utför en aktivitet vid gång- och cykelbanan längst upp på Kyrkogårdsgatan. Gång- och cykelbanan kommer att hållas fri för gående. Fastigheterna som blir berörda av vattenavstängningen kommer att bli kontaktade via telefon.

Har du inte blivit kontaktad är du inte berörd.

Vi uppmanar samtliga som omfattas att tappa upp vatten dagen innan så att man klarar alla nödvändigheter under avstängningen.

Kommande arbete på Kyrkogårdsgatan

Vecka 23–27 gräver vi på Kyrkogårdsgatan. Vi kommer att gräva från järnvägsspåret till Lansgatan. Det är nödvändigt att stänga gatan för fordonstrafik men trottoaren i östra kanten av Kyrkogårdsgatan kommer att hållas fri för gående. Gång- och Cykelbanan som förbinder Kyrkogårdsgatan med Lagmansgatan breddas temporärt för byggtrafik och biltrafik till fastigheter.

Kyrkogårdsgatan kommer vara avstängd för biltrafik på den del vi arbetar på, (se blå sträcka i kartbild). Detta innebär att alla fastigheter norr om järnvägen inklusive besökare till kyrkogården kommer att hänvisas till en temporär väg fram till Lagmansgatan (se bifogad kartbild). Vi kommer att ha en gångbana förbi arbetsområdet.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2023-05-19 Kommande etablering

Under kommande veckor kommer Västvatten att påbörja grävarbeten och vi kommer därför att börja synas i området. Samtliga VA-ledningar i Kyrkogårdsgatan (vatten, dagvatten och spillvatten) skall bytas ut.

Första etappen av arbetet sker i den norra delen mellan järnvägsspåren och Lansgatan.

Mindre grävarbete - vecka 21

Vecka 21 kommer vi att utföra ett mindre grävarbete på Bartilsgatan. Biltrafiken kommer kunna rulla som vanligt under tiden detta arbete pågår.

Etablering - vecka 21–22

Under vecka 21 och 22 kommer ni se oss norr om Kyrkogårdsgatan. Vi påbörjar inflyttningen genom att ta dit våra bodar och göra oss hemmastadda. Här kommer vår etablering att vara under tiden projektet pågår (se bifogad kartbild).

Kommande arbete på Kyrkogårdsgatan - vecka 23–27

Mellan vecka 23–27 gräver vi på Kyrkogårdsgatan. Vi kommer att gräva från järnvägsspåret till Lansgatan. Det är nödvändigt att stänga gatan för fordonstrafik men trottoaren i östra kanten av Kyrkogårdsgatan kommer att hållas fri för gående. Gång- och Cykelbanan som förbinder Kyrkogårdsgatan med Lagmansgatan breddas temporärt för byggtrafik och biltrafik till fastigheter.

Kyrkogårdsgatan kommer vara avstängd för biltrafik på den del vi arbetar på, (se blå sträcka i kartbild). Detta innebär att alla fastigheter norr om järnvägen inklusive besökare till kyrkogården kommer att hänvisas till en temporär väg fram till Lagermansgatan (se bifogad kartbild). Vi kommer att ha en gångbana förbi arbetsområdet.

Förstora bilden

Kartbild över första etappen av projektet. Klicka på bilden för att förstora.

Byggsemester – vecka 28–31

Under byggsemestern kommer Kyrkogårdsgatan att vara öppen för biltrafik fram till projektet påbörjas igen. Projektet har semester under veckorna 28–31. Vi återupptar arbetet igen måndag 7 augusti.

Lotsarnas parkering

Arbeten som berör Lotsarnas parkering är planerade att utföras efter Trafikverket avetablerar sina bodar från parkeringsytan. Detta gör vi för att inte begränsa parkeringsmöjligheterna för mycket i området.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Västvatten

Projektledare
Carolina Soto
0522-63 88 53

VA-tekniker
Sandra Zachrisson
0522-63 88 74

Skanska

Produktionschef
Magnus Larsson