Sök

Centrum

Vi byter ut samtliga vattenledningar på kommunal mark vid Bartilsgatan, Kyrkogårdsgatan, Norra Drottninggatan och Norrtullsgatan.

Omläggningsarbetet sker i samverkan med Uddevalla Kommun, Uddevalla Energi och Skanska.

På denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna för att inte missa något.

Förstora bilden

Markerade gator som berörs av arbetet.

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2024-07-03 Garageport berörs, Norrtullsgatan 5, Uddevalla

Viktig information till dig som har bil i HSB:s fastighet på Norrtullsgatan 5 i Uddevalla.

I samband med pågående VA-arbete behöver vi imorgon, onsdag den 3 juli mellan klockan 09.00-10.00 tillfälligt stänga av möjligheten till in- och utfart från garageporten för HSB:s fastighet på Norrtullsgatan 5 i Uddevalla. Detta gäller bara garageporten bredvid restaurang Napoli.

Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Kontakt

Har du frågor kan du prata med personalen på plats. Du kan även ringa vår växel.

Växel

0522-63 88 00

Kontaktperson

Carolina Soto

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

2024-07-01 Detta händer i projekt Centrum

Vi vill börja med att önska er alla en fin sommar samt tacka er för förståelsen och tålamodet ni har haft under tiden vi har arbetat på dessa gator.

Norrtullsgatan

Från tisdag den 2 juli arbetar vi med förberedande arbeten för inkoppling av den nya vattenledningen. Detta medför att trafiken från och till garaget HSB-huset, Korpen 19 och garaget Hvitfeldt 20, kör via Bagges gränd.

Du som ska till garaget vid Hvitfeldt 22 fortsätter att köra via gång- och cykelbanan på Västerlånggatan. Se kartbild 1

Vattenavstängning Norrtullsgatan

Inkopplingen innebär också en vattenavstängning och onsdag den 3 juli kommer vi att behöva stänga av vattnet mellan klockan 07.30-11.00. Om arbetet medger kommer vattnet att släppas på tidigare.

Adresser som berörs:

Bagges gränd 1

Lilla Norrgatan 1

Västerlånggatan 18, 20, 22 och 26

Norrtullsgatan 1, 2, 3, 4, 5A-5F, 6, 7 och 8

Norra Drottninggatan 25 och 23

I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvattnet så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas.

Semester vecka 28–31

Under byggsemestern, vecka 28–31 kommer samtliga gator i kvarteret vara öppna för trafik. Lotsarnas parkering är öppen som vanligt.

Kommande arbeten vecka 32

Måndag den 5 augusti är vi tillbaka och påbörjar förberedande arbeten inför relining av spillvattenledning på Norrtullsgatan och Norra Drottninggatan. Relining är en schaktfri metod som gör att vi inte kommer gräva upp större delar av gatan.

Vi slutför även arbeten på refugen vid Lotsarnas parkering.

Vecka 33–34

Vi ska lägga en ny och större dagvattenledning över Västerlånggatan.
Arbetet kommer mestadels ske nattetid för att minimera påverkan av trafiken.Mer information kommer när det närmar sig!

Kontakta oss gärna om du har frågor.

Förstora bilden

SMS vid driftstörningar Everbridge

Vi använder oss av ett sms-verktyg för att snabbt få ut information till dig, om det till exempel är en vattenläcka i ditt område. Du får ett sms direkt i din telefon, var du än befinner dig.


Vi skickar sms/röstmeddelande till dig som är folkbokförd på adressen som berörs - om du också har ett telefonnummer registrerat på samma adress.

Tidigare nyheter

2024-06-18 Detta händer i projekt Centrum

Från onsdag den 19 juni kommer vi att gräva på Norra Drottninggatan. Vi behöver byta ut en del av befintlig spillvattenledning då den vid inspektion har visat sig vara i för dåligt skick för att kunna bytas ut med en schaktfri renovering. Spillvatten är använt vatten, till exempel från dusch, tvätt eller spolning från en toalett.

Detta medför att du inte kan köra till Norra Drottninggatan från Lagerbergsgatan.

För att komma till Norra Drottninggatan behöver du köra in via Västerlånggatan till Bartilsgatan. Se kartbild.

Gångtrafik kommer att hänvisas till västra sidan av gatan, se grön streckad linje i kartbilden. Korttidsparkering (15 min) kommer att vara tillgänglig utmed Norra Drottninggatan och vid Lagerbergsgatan.

OBS! Infart till kvarteret för biltrafik är endast möjlig via Bartilsgatan.

Förstora bilden

 

Tidplan

Arbetet kommer att starta under vecka 25 och avslutas under vecka 27. Det kommer ej att vara möjligt att ha dubbelriktad trafik förbi arbetsområdet. Man får bara köra ut från Norra Drottninggatan.

Under byggsemestern, vecka 28–31 kommer samtliga gator i kvarteret vara öppna för trafik.

Måndag den 5 augusti påbörjar vi arbetet igen.

2024-06-14 Garageinfarter, Norrtullsgatan

Idag, fredag den 14 juni klockan 13.00 öppnar vi upp första sträckan på Norrtullsgatan. Nu kan de två första garageinfarterna på Norrtullsgatan användas som vanligt igen. Du kör in- och ut via gång- och cykelbanan på Västerlånggatan.

Se kartbild.

Förstora bilden

Bilaga 1

2024-06-07 Det här händer i projekt Centrum

Asfaltering tisdag den 11 juni – 12 juni Bartilsgatan

Vi planerar för asfaltering tisdag den 11 juni och onsdag den 12 juni på Bartilsgatan. Detta medför att all fordonstrafik in till Bartilsgatan och Blomgatan kommer inte kunna ske via Västerlånggatan. All fordonstrafik som ska till Blomgatan och Bartilsgatan sker via Norra Drottninggatan. Se bilaga 1

Förstora bilden

Bilaga 1


Påminnelse om Gång- och cykelbana Lagmansgatan

Från och med förra veckan tillåts inte biltrafik längre på gång- och cykelbanan då den inte längre är anpassad för tung trafik. Endast gång- och cykeltrafik är tillåten. Se bilaga 2

Förstora bilden

Bilaga 2

2024-05-31 Det här händer i projekt Centrum

Just nu återställer vi på Kyrkogårdsgatan och Bartilsgatan och vi gräver också för Vatten och Avlopp på Norrtullsgatan. På Norrtullsgatan har det dröjt innan vi har kunnat ta oss framåt men vi hoppas på att inga fler oförutsägbara händelser påverkar vårt arbete framöver. Nortullsgatan är fortsatt avstängd för trafik och parkering. Se Bilaga 1

Förstora bilden

Bilaga 1


Asfaltering tisdag den 4 juni – Bartilsgatan

Vi planerar för asfaltering tisdagen den 4 juni på Bartilsgatan. Detta kommer ske på förmiddagen och medför tyvärr begränsad framkomlighet till Lotsarnas parkering och Bartilshagen. Se bilaga 2

Under eftermiddagen kommer vi att asfaltera delar av Kyrkogårdsgatan, norr om spåret samt Lotsarnas parkering. Vi förstår att det påverkar trafiken i området men vi hoppas att ni har överseende med de olägenheter detta medför. Se bilaga 3

Förstora bilden

Bilaga 2


Vägavstängning Gång och cykelbana Lagmansgatan

Från eftermiddagen, tisdag den 4 juni kommer ingen biltrafik tillåtas på gång- och cykelbanan då den asfalteras och inte längre är anpassad för tung trafik. Se bilaga 3

Kontakta oss gärna om du har frågor.

Förstora bilden

Bilaga 3

2024-05-17 Arbete vecka 21 - Norrtullsgatan

Måndag den 20 maj påbörjas VA-arbetet på Norrtullsgatan. Vi startar från Västerlånggatan och kommer röra oss i riktning mot Norra Drottninggatan. Arbetsområdet flyttas framåt i takt med att återfyllning sker. (Se bilaga 3)

Norrtullsgatan kommer att vara avstängd för genomfart för fordonstrafik. Detta medför även parkeringsförbud längs med Norrtullsgatan. Det är öppet för gångtrafikanter längs med norra fasaden.

Parkeringsgarage Norrtullsgatan

I samband med arbetet på Norrtullsgatan påverkas parkeringsgaragens in- och utfart. Från söndag den 19 maj kommer du inte att kunna använda garageinfarterna.

Behöver du din bil under denna arbetsperioden måste du flytta på den innan söndag den 19 maj. Uddevalla kommun har bland annat pendel- och långtidsparkering på Kampenhof – tänk på parkeringsreglerna vid aktuell parkeringsplats.

Vi beräknar att garageinfarterna kommer att vara tillgängliga igen under vecka 25 och framåt. (Se bilaga 3, inringade garageinfarter)

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

2024-05-20 Vattenavstängning, Norrtullsgatan med flera, Uddevalla

Vi behöver utföra VA-arbete på Norrtullsgatan i Uddevalla och behöver stänga av vattnet till fastigheter i området måndag den 20 maj mellan klockan 17:00-19:00. Om arbetet medger kommer vattnet att släppas på tidigare.

Adresser som berörs:

 • Bagges gränd 1
 • Lilla Norrgatan 1
 • Västerlånggatan 18, 20, 22, 26
 • Norrtullsgatan 1, 2, 3, 4, 5A-5F, 6, 7
 • Norra Drottninggatan 23, 25

I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvattnet så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas.

Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Varför gör vi detta?

Vi ska koppla in temporärt vatten till fastigheter längst med Norrtullsgatan. Detta gör vi så att du har vatten under tiden VA-arbetet pågår i projekt Centrum.

Kontakt

Hör gärna av dig till vår växel i första hand, då våra medarbetare ofta är upptagna på platsen.

Växel

0522-63 88 00

Kontaktperson

Carolina Soto, projektledare

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

2024-05-10 Kommande arbeten i centrum

Nu under onsdagen öppnades korsningen Bartilsgatan/ Kyrkogårdsgatan för fordonstrafik, detta innebär att man kan köra till Lotsarnas parkering via Bartilsgatan.

Arbete vecka 20 - Norra Drottninggatan

Vi planerar för inkoppling av ny vattenledning på Norra Drottninggatan, etapp 2 och etapp 3. (Se bilaga 1)


Arbetet påverkar både trafiken och vattenleveransen enligt följande:

Vägavstängning

Från onsdag den 15 maj till torsdag den 16 maj kommer korsningen Lilla Norrgatan/Norra Drottninggatan samt vägen i etapp 2 att vara avstängd för genomfart. (Se bilaga 2)

Vattenavstängning

I samband med detta behöver vi stänga av vattnet torsdag den 16 maj mellan klockan 08:00-12:00. Fastigheter som berörs är Norra Drottninggatan 26 och 28 samt Hvitfeldt 20.

I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvattnet så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas.

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.


Arbete vecka 20 - Kyrkogårdsgatan

Under måndag den 13 maj kommer vi att påbörja asfaltsjustering på Norra Kyrkogårdsgatan. Detta innebär att Kyrkogårdsgatan kommer att vara avstängd för genomfart under tiden asfalteringsarbeten pågår och under fredag den 24 maj öppnas Kyrkogårdsgatan åter för trafik igen.

Du som bor på Norra Kyrkogårdsgatan kommer att behöva köra via Lagmansgatan under denna period. Boende på södra Kyrkogårdsgatan kör in och ut via Bartilsgatan.

Arbete vecka 21 - Norrtullsgatan

Måndag den 20 maj påbörjas VA-arbetet på Norrtullsgatan. Vi startar från Västerlånggatan och kommer röra oss i riktning mot Norra Drottninggatan. Arbetsområdet flyttas framåt i takt med att återfyllning sker. (Se bilaga 3)

Norrtullsgatan kommer att vara avstängd för genomfart för fordonstrafik. Detta medför även parkeringsförbud längs med Norrtullsgatan. Det är öppet för gångtrafikanter längs med norra fasaden.

Parkeringsgarage Norrtullsgatan

I samband med arbetet på Norrtullsgatan påverkas parkeringsgaragens in- och utfart. Från söndag den 19 maj kommer du inte att kunna använda garageinfarterna.

Behöver du din bil under denna arbetsperioden måste du flytta på den innan söndag den 19 maj. Uddevalla kommun har bland annat pendel- och långtidsparkering på Kampenhof – tänk på parkeringsreglerna vid aktuell parkeringsplats.

Vi beräknar att garageinfarterna kommer att vara tillgängliga igen under vecka 25 och framåt. (Se bilaga 3, inringade garageinfarter)

Kommande inkoppling och vattenavstängning

Under vecka 21 kommer vi att koppla in temporärt vatten till fastigheter längst med Norrtullsgatan. Detta kommer att innebära en vattenavstängning. Mer information om detta kommer längre fram.

Kontakta oss gärna om du har frågor.

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

2024-04-19 Kommande arbeten

Vi befinner oss just nu på etapp 3 på Norra Drottninggatan och anlägger nya VA-ledningar.

Vi rör oss mot korsningen Bartilsgatan/Norra Drottninggatan, vilket medför att vi kommer att stänga av korsningen för fordonstrafik från och med tisdag den 23 april.

 • För att komma till Kyrkogårdsgatan och Lotsarnas parkering får du köra via Lagmansgatan.
 • För att komma till Norra Drottninggatan gäller infart via Norrtullsgatan och utfart sker via Lagerbergsgatan.
 • Notera att bommen vid Lilla Norrgatan nu är stängd.
 • Bartilsgatan är öppen för både ut- och infart för boende på Bartilsgatan.
Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.


Kommande arbete vecka 17 – Återställning Kyrkogårdsgatan

Under vecka 17 påbörjas återställningen av trottoar längs med Kyrkogårdsgatan, norr om järnvägsspåret. Detta medför att det blir parkeringsförbud längs med sträckan för att kunna ha mötande biltrafik i samband med arbetet.

Kommande arbete – Norrtullsgatan

I maj påbörjar vi VA-arbetet på Norrtullsgatan. Arbetet startar från Västerlånggatan och kommer röra sig i riktning mot Norra Drottninggatan. Arbetsområdet flyttas framåt i takt med att återfyllning sker. Se bilaga 3

I samband med detta kommer Norrtullsgatan att vara avstängd för genomfart med fordon och det är även parkeringsförbud längs med Norrtullsgatan.

 • Det är öppet för gångtrafikanter längs med norra fasaden.
 • Fordonsägare som normalt parkerar i parkeringsgarage kommer att bli kontaktade av fastighetsägare/Västvatten angående tillgängligheten.
 • Norra Drottninggatan kommer att återigen vara öppen för trafik.
  In- och utfart till området sker via Bartilsgatan och Norra Drottninggatan.
 • Bommen till Lilla Norrgatan förblir stängd.
Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

2024-03-20 Arbete vecka 12 - Etapp 3

Vi jobbar vidare i projekt centrum och snart är arbetet med etapp 2 färdigt men har vi några aktiviteter kvar som måste färdigställas. Vi kommer sedan att förflytta arbetsområdet och påbörja aktiviteter vid etapp 3.

Denna information gäller fordonstrafik och gångtrafik under etapp 3.

Pågående arbete

Vi befinner oss just nu på etapp 2 på Norra Drottninggatan och gräver VA-ledningar.

Kommande arbete - Etapp 3

Under torsdag den 21 mars påbörjas arbetet av etapp 3 på Norra Drottninggatan (Se bilaga 1). Infarten till Norra Drottninggatan via Lagerbergsgatan kommer att vara öppen för korttidsparkering och vändplan. Ska du till Norra Drottninggatan med bil kan du även köra in på Lilla Norrgatan. (Se bilaga 2). Utfart från Norra Drottninggatan kan endast ske via Lagerbergsgatan.

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.


Parkeringar

Lotsarnas parkering är öppen för allmän parkering och nås endast via Bartilsgatan. (Se bilaga 2). Fredborgs parkering är endast öppen för hyresgäster med platser tilldelade av Skanska.

Temporärt vatten

De fastighetsägare som berörs av detta arbete kommer att bli kontaktade av Hampus Karlsson.

Gångtrafik

Norra Drottninggatans trottoarer kommer att vara tillgänglig för gående.

Arbetsbeskrivning

Från vecka 12, startar nästa steg av omläggning VA (dag-, vatten- och spillvattenledningar) i Norra Drottninggatan.

Etapp 3 - mellan Nortullsgatan och Bartilsgatan

 • Arbetet innebär att gatan fortsatt är blir stängd för genomfart med bil.
 • Infart till kvarteret via Nortullsgatan och Lilla Norrgatan.
 • Norra Drottninggatan etapp 1 fungerar som utfart.
 • Bartilsgatan är dubbelriktad, parkeringsförbud gäller.
 • Gång- och cykeltrafik leds förbi arbetsområdet på båda sidor om gatan, då våra arbeten tillåter.
Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

2024-03-19 Vägavstängning och vattenavstängning

Vi behöver utföra en vatteninkoppling under vecka 12. Detta medför att vi tyvärr kommer att stänga av vattnet och leda om trafiken vid Norra Drottninggatan.

Vägavstängning

Under tisdagen den 19 mars klockan 07.00 till onsdagen den 20 mars klockan 16.00 kommer trafiken till Norra Drottninggatan via Lagerbergsgatan att vara avstängd.

Trafiken leds om via Norrtullsgatan, Bagges gränd och Lilla Norrgatan. Se kartbilden nedan.

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

 

Vattenavstängning

Vi planerar att stänga av vattnet onsdag den 20 mars mellan klockan 07:00-10:00. Fastigheter som berörs av vattenavstängningen är: Lagerbergsgatan 9, Norra Drottninggatan 16, 18, 20 samt 22.

Vi rekommenderar att ni tappar upp vatten så att ni är förberedda för vattenavstängningen.

Efter vattenavstängningen

I samband med detta kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvattnet så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas om du har missfärgat vatten.

Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Kontakt

Hör gärna av dig till vår växel i första hand, då våra medarbetare ofta är upptagna på platsen.

Växel

0522-63 88 00

Kontaktperson

Carolina Soto, projektledare

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

2024-03-19 Vägavstängning och vattenavstängning

Vi behöver utföra en vatteninkoppling under vecka 12. Detta medför att vi tyvärr kommer att stänga av vattnet och leda om trafiken vid Norra Drottninggatan.

Vägavstängning

Under tisdagen den 19 mars klockan 07.00 till onsdagen den 20 mars klockan 16.00 kommer trafiken till Norra Drottninggatan via Lagerbergsgatan att vara avstängd.

Trafiken leds om via Norrtullsgatan, Bagges gränd och Lilla Norrgatan. Se kartbilden nedan.

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

 

Vattenavstängning

Vi planerar att stänga av vattnet onsdag den 20 mars mellan klockan 07:00-10:00. Fastigheter som berörs av vattenavstängningen är: Lagerbergsgatan 9, Norra Drottninggatan 16, 18, 20 samt 22.

Vi rekommenderar att ni tappar upp vatten så att ni är förberedda för vattenavstängningen.

Efter vattenavstängningen

I samband med detta kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvattnet så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas om du har missfärgat vatten.

Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Kontakt

Hör gärna av dig till vår växel i första hand, då våra medarbetare ofta är upptagna på platsen.

Växel

0522-63 88 00

Kontaktperson

Carolina Soto, projektledare

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

2024-03-12 Vattenavstängning, Norra Drottninggatan 19 och 21, Uddevalla

Vi behöver utföra VA-arbete på Norra Drottninggatan och behöver stänga av vattnet till fastigheter i området tisdag den 12 mars mellan klockan 14:00-14:30. Detta berör samtliga hyresgäster på Hvitfeldt 20.

Vi rekommenderar att ni tappar upp vatten så att ni är förberedda för vattenavstängningen.

I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvattnet så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas.

Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Kontakt

Hör gärna av dig till vår växel i första hand, då våra medarbetare ofta är upptagna på platsen.

Växel

0522-63 88 00

Kontaktperson

Carolina Soto

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

2024-03-11 Vattenavstängning, Norra Drottninggatan 16, Uddevalla

Vi behöver utföra VA-arbete vid Norra Drottninggatan 16 i Uddevalla och kommer att stänga av vattnet till fastigheter i området måndag den 11 mars mellan klockan 07:00-08:30. Om arbetet medger kommer vattnet att släppas på tidigare.

I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvattnet så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas.

Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Kontakt

Carolina Soto, projektledare, 0522-63 88 53

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

2024-02-20 Vattenavstängning, Norra Drottninggatan, Uddevalla

Arbetet på Norra Drottninggatan fortsätter. Vi kommer att koppla in temporärt vatten och i samband med detta arbete behöver vi stänga av vattnet under tisdagen den 20 februari mellan klockan 14.00-16.00.

Nu har vi flera aktiviteter som behöver utföras samtidigt vilket innebär att vi eventuellt måste senarelägga vattenavstängningen. Om vi inte kan koppla in det temporära vattnet under tisdagens planerade vattenavstängning, kommer vi istället att behöva stänga av vattnet under onsdagen den 21 februari mellan klockan 10.00-12.00.

Vi ber om överseende med att vi inte kan ge exakt besked om dag och tid just nu men hoppas att du med denna information kan förbereda dig så gott det går inför kommande vattenavstängning.

Vi rekommenderar att du tappar upp vatten så att du är förberedd för vattenavstängning, oavsett om det blir tisdag eller onsdag under vecka 8.

Vilka adresser berörs?

Norra Drottninggatan 19A, 19B, 21, 22 och 26.

Efter vattenavstängningen

I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvattnen så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas.

Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra. Kontakta oss gärna om du har frågor.

Kontakt

Hör gärna av dig till vår växel i första hand, då våra medarbetare ofta är upptagna på platsen.

Växel

0522-63 88 00

Kontaktperson

Carolina Soto

2024-02-09 Information om kommande arbete – Etapp 2

Projektet pågår vidare på Norra Drottninggatan. Vi fortsätter att byta ut samtliga VA-ledningar (dricksvatten, dagvatten och spillvatten).

Syftet med arbetet är att förnya ledningsnätet då de nuvarande ledningarna är bland de äldsta vi har i Uddevalla tätort. Utredningar visar att ledningarna har rörbrott, svackor och förskjutningar i skarvarna. Området saknar även delvis dagvatten-system.

För att underlätta kommande information kommer vi dela upp Norra Drottninggatan i tre olika etapper: etapp 1, 2 och 3. Se bilaga 1.

Informationen nedan gäller fordonstrafik och gångtrafik under etapp 2. Ny information kommer innan vi startar upp etapp 3.

Förstora bilden

Bild 1 - Etapper. Klicka på bilden för att förstora.

Pågående arbete

Vi befinner oss just nu på etapp 1 på Norra Drottninggatan och gräver VA-ledningar.

Kommande arbete vecka 7 - Etapp 2

Tisdag den 13 februari påbörjas arbetet av etapp 2 på Norra Drottninggatan (Se bilaga 1). Infarten till Norra Drottninggatan via Lagerbergsgatan kommer att vara öppen för korttidsparkering och vändplan. Ska du till Norra Drottninggatan med bil är Norrtullsgatan och Bartilsgatan öppna för infart. Utfart från Norra Drottninggatan kan endast ske via Bartilsgatan. (Se bilaga 2).

Trottoarer längs med Norra Drottninggatan och etapp 2 kommer att vara öppna för gående.

Parkeringar

Lotsarnas parkering är öppen för allmän parkering. Fredborgs parkering är endast öppen för hyresgäster med platser tilldelade av Skanska.

Förstora bilden

Bild 2 - TA-plan Centrum. Klicka på bilden för att förstora.

2024-01-19 Nytt startdatum för etapp 1

Vinterväder och tjäle i marken gjorde att vi behövde flytta arbetet som var planerat att starta under vecka 3.

Ny tid för byggstart av etapp 1 är måndag den 22 januari.

Vi startar på den södra delen av Norra Drottninggatan och gräver uppåt mot Lotsarnas parkering. För att underlätta kommande information kommer vi dela upp Norra Drottninggatan i tre olika etapper: etapp 1, etapp 2 och etapp 3. Se bilaga 1

Denna information gäller fordonstrafik och gångtrafik under etapp 1. Ny information kommer innan vi startar upp etapp 2.

Kommande arbete vecka 4

Måndag den 22 januari påbörjas arbetet av etapp 1 på Norra Drottninggatan (Se bilaga 1).

 • Infarten till Norra Drottninggatan via Lagerbergsgatan kommer att vara avstängd för fordonstrafik. Ska du till Norra Drottninggatan med bil är Norrtullsgatan och Bartilsgatan öppna för infart (Se bilaga 2).
 • Utfart från Norra Drottninggatan kan endast ske via Bartilsgatan.
 • Norra Drottninggatans västra trottoar (längs med Uddevallahem) kommer att vara öppen för gående.

Temporärt vatten

Under vecka 4 kommer vi att bygga in temporärt vatten som berör fastigheter i etapp 1. Detta innebär att det kommer bli en vattenavstängning på cirka två timmar när inkoppling sker. Fastighetsägare som berörs kommer att bli kontaktade av Hampus Karlsson.

Parkeringar

Fredborgs parkering är endast öppen för hyresgäster med platser tilldelade av Skanska. Lotsarnas parkering är öppen för allmän parkering.

Förstora bilden

Bild 1 - Etapper. Klicka på bilden för att förstora.

Förstora bilden

Bild 2 - TA-plan Centrum. Klicka på bilden för att förstora.

2024-01-15 Ny tid för start av etapp 1

Vintervädret gör att vi behöver flytta byggstarten av etapp 1 på Norra Drottninggatan. Orsaken är tjälen i marken som försvårar de planerade aktiviteterna.

Vi planerar att starta upp etapp 1 under måndag den 22 januari.
Ny information kommer att skickas ut under vecka 3.

Vi ber om överseende med de olägenheter detta kan medföra.

2024-01-11 Kommande arbete

Projektet är i gång igen efter att ha firat in det nya året. Vi fortsätter att byta ut samtliga VA-ledningar (dricksvatten, dagvatten och spillvatten).

Näst på tur är Norra Drottninggatan. Vi startar på den södra delen av Norra Drottninggatan och gräver uppåt mot Lotsarnas parkering. För att underlätta kommande information kommer vi dela upp Norra Drottninggatan i tre olika etapper: etapp 1, etapp 2 och etapp 3. Se bild 1

Informationen gäller fordonstrafik och gångtrafik under etapp 1. Ny information kommer innan vi startar upp etapp 2.

Pågående arbete

Vi befinner oss just nu på södra delen av Kyrkogårdsgatan och gräver VA-ledningar.

Kommande arbete vecka 3 - Etapp 1

 • Måndag den 15 januari (vecka 3) påbörjas arbetet av etapp 1 på Norra Drottninggatan (Se bild 1).
 • Arbetet med etapp 1 beräknas att pågå till vecka 8 och arbetet med samtliga etapper är planerat att pågå fram till april 2024.
 • Infarten till Norra Drottninggatan via Lagerbergsgatan kommer att vara avstängd för fordonstrafik. Ska du till Norra Drottninggatan med bil är Norrtullsgatan och Bartilsgatan öppna för infart (Se bild 2).
 • Utfart från Norra Drottninggatan kan endast ske via Bartilsgatan. Norra Drottninggatans västra trottoar (längs med Uddevallahem) kommer att vara öppen för gående.
Förstora bilden

Bild 1 - Etapper. Klicka på bilden för att förstora.

Förstora bilden

Bild 2 - TA-plan Centrum. Klicka på bilden för att förstora.

Temporärt vatten

Under vecka 3 kommer vi att bygga in temporärt vatten som berör fastigheter i etapp 1. Detta innebär att det kommer bli en vattenavstängning på cirka två timmar när inkoppling sker. Fastighetsägare som berörs kommer att bli kontaktade av Hampus Karlsson.

Parkeringar

Fredborgs parkering är endast öppen för hyresgäster med platser tilldelade av Skanska. Lotsarnas parkering är öppen för allmän parkering.

2023-12-20 Pågående och kommande arbeten

Projektet vill tacka alla som har blivit berörda av projektet för ett gott samarbete. Vi vill också passa på att önska alla en god jul och ett gott nytt år!

Vi har två arbetslag som arbetar i centrum och vi kommer att fortsätta med det upplägget efter årsskiftet. Här kan du läsa om var dessa två lag befinner sig och hur tidplanen framöver ser ut.

Kontakta oss gärna om du har frågor.

Pågående arbeten

Vi fortsätter med grävarbetet och lägger VA-ledningar i riktning mot tågspåret. All fordonstrafik som ska in på Kyrkogårdsgatan 8, 10, 12, 14 samt till Carlia Hotell & Restaurang sker via Drottninggatan och Fredborgs parkering tillsvidare. Se bilaga 1

Jul och nyårsledigt

Från och med fredagen den 22 december tar projektet julledigt.
Under ledigheten kommer vi lägga igen alla schakter vilket innebär att samtliga fastighetsägare/hyresgäster kan trafikera området precis som vanligt.

Vi återgår till arbete onsdag den 3 januari 2024 och upptar arbetet där vi slutade vid Kyrkogårdsgatan, söder om spåret. Se bilaga 1

Kommande arbeten

Vecka 2

Under vecka 2 planerar vi att påbörja VA-arbeten på Kyrkogårdsgatan i riktning mot Carlias bakgård. När denna etapp startar kommer fordonstrafiken återigen ledas om via Fredborgsparkeringen. Detta gäller främst fordonstrafik till och från Carlia Hotell & Restaurang. Du som berörs av detta kommer att bli kontaktad av Hampus Karlsson under vecka 1. Se bilaga 1

Vecka 3

Vi kommer att påbörja VA-arbetet på södra delen av Norra Drottninggatan. Se bilaga 2

Vi kommer att kontakta dig i närtid för planering av temporärt vatten och efter årsskiftet hör vi av oss till dig igen för installation av det temporära vattnet.

För dig som har temporärt vatten

Du som har temporärt vatten över jul och nyår får gärna låta vattnet stå på rinn vid minusgrader för att motverka att vattnet fryser. Tveka inte på att höra av er till antingen Hampus Karlsson (Skanska) eller Carolina Soto (Västvatten) om vattnet fryser.

Parkeringar

Fredborgs parkering är endast öppen för hyresgäster med bestämda platser på parkeringens västra sida. Det är inte tillåtet att parkera på den östra sidan av parkeringen. Lotsarnas parkering är nu åter öppen för allmän parkering. Se bilaga 1

Förstora bilden

Bilaga 1. Klicka på bilden för att förstora.

Förstora bilden

Bilaga 2. Klicka på bilden för att förstora.

2023-12-06 Pågående arbeten

Vi har precis avslutat schaktarbetet på Lotsarnas parkering. Arbetet gick som planerat trots vinterkylan.

Torsdag den 7 december stänger vi av korsningen Bartilsgatan / Kyrkogårdsgatan för genomfart. Vi fortsätter med grävarbetet och lägger VA-ledningar i riktning mot tågspåret. All fordonstrafik som ska in på Kyrkogårdsgatan 8, 10, 12, 14 samt till Carlia Hotell & Restaurang sker via Drottninggatan och Fredborgs parkering tillsvidare.

Parkeringar

Fredborgs parkering är endast öppen för hyresgäster med bestämda platser på parkeringens västra sida. Det är inte tillåtet att parkera på den östra sidan av parkeringen. Se kartbilden nedan.

Parallellt med detta utför vi mindre arbeten på Bartilsgatan men gatan är öppen för trafik i båda riktningarna. Lotsarnas parkering är nu åter öppen för allmän parkering.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2023-11-14 Kommande arbeten och vägavstängningar

Projektet är snart framme vid korsningen Bartilsgatan/Norra Drottninggatan. Vi fortsätter med schaktarbetet på Bartilsgatan. Vi rör oss i riktning mot Lotsarnas parkering. Här kan du läsa mer om hur arbetet kommer påverka både biltrafik och omledning av gång- och cykeltrafikanter.

I bifogad bild framgår vilka ytor som är avstängda för fordonstrafik och alternativa vägar fram till omgivande fastigheter.

Arbete vecka 47–48

Från måndag den 20 november till och med fredag den 1 december (vecka 47–48) genomförs de moment som har störst påverkan på framkomlighet och parkeringsmöjligheter i arbetsområdet. Då utförs schaktarbeten i korsningen Norra Drottninggatan och Bartilsgatan samt över parkeringsyta vid Lotsarnas parkering.

Lotsarnas parkering avstängd

Lotsarnas parkering kommer från måndag den 20 november till och med fredag den 1 december (vecka 47–48) att vara helt avstängd. Parkering under denna period hänvisas till Kampenhof.

Blomgatan

Detta medför att trafiken till och från Blomgatan inte går via Bartilsgatan. Infart/utfart till och från Blomgatan kommer endast ske från Västerlånggatan.

Bartilsgatan

För fordon tillhörande fastigheter Bartilshagen kommer Bartilsgatan att vara öppen och dubbelriktad med infart från Västerlånggatan för att kunna nå sina ordinarie parkeringsplatser.

Resten av gatan är avstängd för genomfartstrafik under tiden detta arbete pågår.

Ett fåtal bilar tillhörande fastigheterna Bartilshagen 7 och 9 kommer inte kunna nyttja sina ordinarie parkeringar under dessa veckor. Berörda fastighetsägare/ bilägare kommer att kontaktas av Skanska.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.


Kyrkogårdsgatan

Biltrafik till och från fastigheter utmed Kyrkogårdsgatan är möjlig via Lagmansgatan.

Parkeringsförbud

Parkeringsförbud kommer att gälla längs med hela Kyrkogårdsgatan under vecka 47 och 48 för säkerställa god framkomlighet.

Besökare kyrkogården

Besökande till Norra Kyrkogården kommer att kunna nå kyrkogården till fots. De som har behov och tillstånd att besöka kyrkogården med bil hänvisas att köra via Lagmansgatan till Kyrkogårdsgatan och använda infart till kyrkogården i höjd med kyrkogårdsförvaltningens lokaler.

Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykeltrafik mellan Lagmansgatan och Centrum kommer att ledas via kyrkogården. Vi vill uppmana cyklister att leda sin cykel förbi arbetsområdet för sin egen och andras säkerhet. För fotgängare finns även möjlighet att använda trapporna intill Hotell Carlia för att passera arbetsområdet.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2023-11-01 Pågående arbeten

Projektet fortsätter framåt. Vi har två arbetslag som arbetar på två fronter. Här kan du läsa mer om pågående arbeten och vad vi ska göra framöver.

Bartilsgatan

Vi fortsätter med schaktarbetet på Bartilsgatan. Vi rör oss i riktning mot Lotsarnas parkering. Detta medför att trafiken till och från Blomgatan inte går via Bartilsgatan. Infart/utfart till och från Blomgatan kommer endast ske från Västerlånggatan.

All trafik från Bartilsgatan till Västerlånggatan kommer vara avstängd för genomfart under tiden detta arbete pågår.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

 

Arbete vid Lotsarnas parkering

Vi har påbörjat arbetet på gång- och cykelbanan längs med Lotsarnas parkering. Detta medför att gångtrafiken till kyrkogården inte sker via Bartilsgatan utan endast Kyrkogårdsgatan.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2023-10-04 Pågående arbeten

Projektet fortsätter framåt. Vi har två arbetslag som arbetar på två fronter. Här kan du läsa mer om pågående arbeten och vad vi ska göra framöver.

Kyrkogårdsgatan

Vi fortsätter med schaktarbetet på norra delen av Kyrkogårdsgatan och vid gång- och cykelbanan som ansluter mot Lagmansgatan. Fredag den 6 oktober öppnar vi upp för gångtrafik längs med hela Kyrkogårdsgatan. Detta innebär att kyrkogården inte längre behöver nyttjas av gående.

Järnvägsspåret

Parallellt med detta arbetar vi även med schaktfria metoder för att få genom spillvattenledning och dagvattenledning under järnvägsspåret.

Bartilsgatan / Västerlånggatan

På Bartilsgatan har vi påbörjat schaktningsarbetet ute vid korsningen Bartilsgatan / Västerlånggatan och kommer röra oss i riktning mot Lotsarnas parkering.

Detta medför att trafiken till och från Blomgatan inte kommer att gå via Bartilsgatan. Infart / utfart till och från Blomgatan kommer endast ske från Västerlånggatan. All trafik från Bartilsgatan till Västerlånggatan kommer vara avstängd för genomfart under tiden detta arbete pågår.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.


Temporärt vatten

De fastigheter som blir berörda av temporärt vatten har kontaktats/kommer att bli kontaktade av Hampus Karlsson, arbetsledare på Skanska.

Kommande arbeten

Under vecka 41 och 42 påbörjar vi arbetet på gång- och cykelbanan längs med Lotsarnas parkering. Detta medför att gångtrafiken till kyrkogården sker endast via Kyrkogårdsgatan.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2023-09-25--2023-09-26 Sprängarbete, Kyrkogårdsgatan, Uddevalla

I samband med VA-arbetet på Kyrkogårdsgatan har vi stött på berg och måste spränga oss fram. Sprängningsarbetet kommer att utföras måndag 25 september och tisdag den 26 september dagtid mellan klockan 07:00 och 16:00.

Tänk på våra försiktighetsåtgärder

Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre, korta signaler att höras till följt av en lång signal som vara i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över. Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs.

För att kunna mäta dessa vibrationer har A-Besiktning satt upp vibrationsmätare vid de fastigheter som ligger nära sprängområdet. Mätarna kommer att flyttas allteftersom att projektet fortskrider.

Vi uppmanar alla att köra försiktigt i arbetsområdet och ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra. Med vänliga hälsningar Västvatten

Kontakt

Carolina Soto
0522-63 88 53

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2023-09-21 Ny vattenavstängning Bartilsgatan 2 (Korpen 8)

Vi behöver utföra VA-arbete vid Bartilsgatan i Uddevalla och behöver stänga av vattnet till fastigheter i området torsdag den 21 september mellan klockan 08:00–16:00. Detta berör samtliga hyresgäster i Korpen 8.

Vi rekommenderar att ni tappar upp vatten så att ni är förberedda för vattenavstängningen.

I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvattnet så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas.

Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

2023-09-21--2023-09-22 Sprängarbete, Kyrkogårdsgatan, Uddevalla

I samband med VA-arbetet på Kyrkogårdsgatan har vi stött på berg och måste spränga oss fram. Sprängningsarbetet kommer att utföras imorgon torsdag 21 september och fredag den 22 september dagtid mellan klockan 07:00 och 16:00.

Tänk på våra försiktighetsåtgärder

Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre, korta signaler att höras till följt av en lång signal som vara i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över. Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs.

För att kunna mäta dessa vibrationer har A-Besiktning satt upp vibrationsmätare vid de fastigheter som ligger nära sprängområdet. Mätarna kommer att flyttas allteftersom att projektet fortskrider.

Vi uppmanar alla att köra försiktigt i arbetsområdet och ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra. Med vänliga hälsningar Västvatten

Kontakt

Carolina Soto
0522-63 88 53

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2023-09-19 Vattenavstängning Bartilsgatan 2 (Korpen 8)

Vi planerar att utföra VA-arbete vid Bartilsgatan i Uddevalla och behöver stänga av vattnet till fastigheter i området tisdag den 19 september mellan klockan 08:00–15:00. Detta berör samtliga hyresgäster i Korpen 8.

Vi rekommenderar att ni tappar upp vatten så att ni är förberedda för vattenavstängningen.

I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvattnet så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas.

Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

2023-09-15 Vägavstängning Bartilsgatan

Vi utför arbete på Bartilsgatan med att byta ut samtliga VA-ledningar (vatten, dagvatten och spillvatten).

Detta innebär att Bartilsgatan kommer vara avstängd för fordonstrafik under tiden arbetet pågår. Detta innebär att du inte kommer att kunna köra in till Blomgatan via Bartilsgatan. Med den anledningen har refug kortats ner på Västerlånggatan.

Detta medför att du kan köra från Blomgatan ut till Västerlånggatan i vanlig ordning. Du kan även köra från Västerlånggatan till Blomgatan.

Vägavstängningen gäller från måndag den 18 september och beräknas pågå till fredag den 1 december.

Förstora bilden

Arbetsområde. Klicka för att förstora bilden.

2023-09-07

Projektet fortsätter att rulla framåt. Vi har två arbetslag som arbetar på två fronter.

Arbetslaget som just nu arbetar på Kyrkogårdsgatan kommer att förflytta sig till Bartilsgatan när rörläggningen på Kyrkogårdsgatan är färdigställd. Arbetslaget som just nu arbetar på Bartilshagen kommer efter färdigställt arbete att förflytta sig till gång- och cykelbanan väster om Lotsarnas parkering.

Kommande arbeten vecka 37

Måndagen den 11 september kommer arbeten med tryckning under järnväg att påbörjas i form av installation av stora brunnar. Detta medför att det blir färre parkeringar på Lotsarnas parkering redan fredagen den 8 september.

Arbetet kommer att utföras både norr och söder om järnvägen och beräknas vara färdigt vecka 40.

Kommande information om arbeten

Mer information om arbetet på Bartilsgatan och gång och cykelbanan väster om Lotsarnas parkering kommer komma ut när det närmar sig produktionsstart.

Förstora bilden

Arbetsområde. Klicka för att förstora bilden.

2023-08-22

Projektet fortsätter rulla framåt och på måndag den 28 augusti påbörjar vi grävarbetet på Bartilshagen. Arbetslaget som har arbetat på gång- och cykelbanan vid Västerlånggatan kliver in och påbörjar arbetet på Bartilshagen.

Vi har förberett för temporärt vatten som vi kopplar in på måndag den 28 augusti. Ni som är berörda av detta är redan kontaktade av Hampus Karlsson, arbetsledare på Skanska.

Kommande arbete

Vi påbörjar grävning/schakt utanför fastigheten Bartilshagen 11 och arbetet pågår i riktning ut mot Bartilsgatan. Se bifogad bild.

Infarten Bartilshagen behöver breddas vilket innebär att två lindträd kommer att fällas. Boende på Bartilshagen 11 kommer att få separat information gällande parkerings-möjligheter under arbetet.

I samband med produktionsstarten vid Bartilshagen 11 kommer vi även att börja förbereda VA-schakt till Bartilshagen 7. Detta innebär att vi fäller träd och river kantsten mellan Bartilshagen och Lotsarnas parkering.

Förstora bilden

Cirklarna visar vilka träd som kommer att fällas och pilarna visar i vilken ritning arbetet drivs framåt.

2023-07-05

Projektet tar sommarledigt vecka 28–31. Detta innebär att Kyrkogårdsgatan är åter öppen för trafik från och med torsdagen 6 juli klockan 16.00. Vi kommer att stänga omledningen via Lagmansgatan. Trafiken kommer fungera precis som vanligt över sommarsemestern.

Kommande VA-arbete Kyrkogårdsgatan vecka 32

Vi återupptar arbetet på Kyrkogårdsgatan under vecka 32. Detta innebär att vi fortsätter både gräva och spränga vid behov.

Kyrkogårdsgatan kommer vara avstängd för biltrafik på den del vi arbetar på, (se blå sträcka i kartbild 1). Detta innebär att alla fastigheter norr om järnvägen inklusive besökare till kyrkogården kommer att hänvisas till en temporär väg fram till Lagmansgatan (se bifogad kartbild). Vi kommer att ha en gångbana förbi arbetsområdet.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Kommande VA-arbete Västerlånggatan vecka 32

I samband med VA-arbetet på Bartilsgatan ska vi byta ut vattenledningen utmed gång och cykelbanan på Västerlånggatan. Vattenledningen är gammal och uppdateras i samband med att vi byter andra ledningar i området.

Arbetet kommer att utföras vardagar klockan 07.00-16.00 under augusti och september med start under vecka 32.

Klicka på bilden för att förstora

Detta innebär följande:

 • Entréer kommer inte att blockeras.
 • Ett gångstråk kommer hela tiden finnas utmed fastigheternas fasad.
 • Arbetsområdet kommer att hägnas in med kravallstaket.
 • När schakter påverkar gångyta kommer gångbryggor att användas.

Kontakta oss om du har frågor.

Trevlig sommar!

2023-06-15 Kommande sprängarbeten Kyrkogårdsgatan

I samband med VA-arbetet på Kyrkogårdsgatan har vi stött på berg och måste spränga oss fram. Just nu vet vi inte exakt hur många meter berg vi har framför oss.

Sprängningsarbetet kommer att utföras vardagar under perioden 16-30 juni. Vi arbetar mellan klockan 07:00 och 16:00.

Tänk på våra försiktighetsåtgärder

I denna miljö är det försiktig sprängning som gäller. Salvorna kommer att vara små och vibrationerna därmed begränsade. Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre, korta signaler att höras till följt av en lång signal som vara i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över.

Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs.

För att kunna mäta dessa vibrationer har A-Besiktning satt upp vibrationsmätare vid de fastigheter som ligger nära sprängområdet. Mätarna kommer att flyttas allteftersom att projektet fortskrider.

Vi uppmanar alla att köra försiktigt i arbetsområdet och ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Förstora bilden

2023-05-30 Kommande vattenavstängning

Nu har projektet startat och med tanke på det fina vädret så kan vi arbeta både gladare och effektivare. Vi planerar för en vattenavstängning och vill även skicka med information om trafikomledningen som kommer att ske från och med vecka 23.

Vattenavstängning 1 juni klockan 10:00–15:30

Torsdag den 1 juni klockan 10:00–15:30 kommer vi att stänga av vattnet då vi utför en aktivitet vid gång- och cykelbanan längst upp på Kyrkogårdsgatan. Gång- och cykelbanan kommer att hållas fri för gående. Fastigheterna som blir berörda av vattenavstängningen kommer att bli kontaktade via telefon.

Har du inte blivit kontaktad är du inte berörd.

Vi uppmanar samtliga som omfattas att tappa upp vatten dagen innan så att man klarar alla nödvändigheter under avstängningen.

Kommande arbete på Kyrkogårdsgatan

Vecka 23–27 gräver vi på Kyrkogårdsgatan. Vi kommer att gräva från järnvägsspåret till Lansgatan. Det är nödvändigt att stänga gatan för fordonstrafik men trottoaren i östra kanten av Kyrkogårdsgatan kommer att hållas fri för gående. Gång- och Cykelbanan som förbinder Kyrkogårdsgatan med Lagmansgatan breddas temporärt för byggtrafik och biltrafik till fastigheter.

Kyrkogårdsgatan kommer vara avstängd för biltrafik på den del vi arbetar på, (se blå sträcka i kartbild). Detta innebär att alla fastigheter norr om järnvägen inklusive besökare till kyrkogården kommer att hänvisas till en temporär väg fram till Lagmansgatan (se bifogad kartbild). Vi kommer att ha en gångbana förbi arbetsområdet.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2023-05-19 Kommande etablering

Under kommande veckor kommer Västvatten att påbörja grävarbeten och vi kommer därför att börja synas i området. Samtliga VA-ledningar i Kyrkogårdsgatan (vatten, dagvatten och spillvatten) skall bytas ut.

Första etappen av arbetet sker i den norra delen mellan järnvägsspåren och Lansgatan.

Mindre grävarbete - vecka 21

Vecka 21 kommer vi att utföra ett mindre grävarbete på Bartilsgatan. Biltrafiken kommer kunna rulla som vanligt under tiden detta arbete pågår.

Etablering - vecka 21–22

Under vecka 21 och 22 kommer ni se oss norr om Kyrkogårdsgatan. Vi påbörjar inflyttningen genom att ta dit våra bodar och göra oss hemmastadda. Här kommer vår etablering att vara under tiden projektet pågår (se bifogad kartbild).

Kommande arbete på Kyrkogårdsgatan - vecka 23–27

Mellan vecka 23–27 gräver vi på Kyrkogårdsgatan. Vi kommer att gräva från järnvägsspåret till Lansgatan. Det är nödvändigt att stänga gatan för fordonstrafik men trottoaren i östra kanten av Kyrkogårdsgatan kommer att hållas fri för gående. Gång- och Cykelbanan som förbinder Kyrkogårdsgatan med Lagmansgatan breddas temporärt för byggtrafik och biltrafik till fastigheter.

Kyrkogårdsgatan kommer vara avstängd för biltrafik på den del vi arbetar på, (se blå sträcka i kartbild). Detta innebär att alla fastigheter norr om järnvägen inklusive besökare till kyrkogården kommer att hänvisas till en temporär väg fram till Lagermansgatan (se bifogad kartbild). Vi kommer att ha en gångbana förbi arbetsområdet.

Förstora bilden

Kartbild över första etappen av projektet. Klicka på bilden för att förstora.

Byggsemester – vecka 28–31

Under byggsemestern kommer Kyrkogårdsgatan att vara öppen för biltrafik fram till projektet påbörjas igen. Projektet har semester under veckorna 28–31. Vi återupptar arbetet igen måndag 7 augusti.

Lotsarnas parkering

Arbeten som berör Lotsarnas parkering är planerade att utföras efter Trafikverket avetablerar sina bodar från parkeringsytan. Detta gör vi för att inte begränsa parkeringsmöjligheterna för mycket i området.

De anläggningar som idag finns för vatten och avlopp på Bartilsgatan, Kyrkogårdsgatan, Norra Drottninggatan och Norrtullsgatan har Västvatten bedömt vara i behov av åtgärder och måste läggas om. Vi kommer att byta ut samtliga vattenledningar på kommunal mark.

Omläggningsarbetet sker i samverkan med Uddevalla Kommun, Uddevalla Energi och Skanska.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Västvatten

Projektledare
Carolina Soto
0522-63 88 53

VA-tekniker
Sandra Zachrisson
0522-63 88 74

Skanska

Produktionschef
Magnus Larsson