Sök

Parkvägen

Västvatten med entreprenör Skanska planerar att lägga om VA- ledningar i området längs Parkvägen i Ljungskile, mellan mars och juli 2024. Det är dricksvatten, spillvatten och dagvattenledning som skall bytas ut, dessa är äldre och i behov av förnyelse.

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Förstora bilden

Kartbild över område som berörs.

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2024-05-15 Det här händer på Parkvägen 27–31 maj

Schakt

Under vecka 22 kommer Skanska att arbeta inom blått område i kartbild. Fortsatt arbete med schaktkassett söder ut och läggning av vatten, dag- och spillvattenledningar. Under måndag och tisdag kommer flaggvakter vara på plats för att hjälpa fordonstrafik och gångtrafik att röra sig säkert vid återvinningshuset. Skanska skall schakta och montera två brunnar som kräver större schakt.
Var vänlig att håll er uppdaterade ifall att ändringar sker.

P-platser/Garage

Inga garage eller p-platser berörs under vecka 22. Reserverade platser skall enbart användas av de som berörs av arbetet.

Tillfällig väg

Utfarten mellan Parkvägen 3 och 9 är fortsatt avstängd för genomfart. Följ aktuell skyltning på plats.

Gång och cykelbana

Rött område i kartbilden får enbart beträdas av fordon. Gående och cyklister skall följa skyltning. Respekteras inte detta kommer Skanska bli tvungna att stänga vägen där igen. Detta är för din säkerhet och Skanskas arbetsmiljö.

Har du frågor vänligen ring

Evelina Valtin (Skanska) 010–4493065
Joakim Tuovinen (Västvatten) 0522-63 88 55

Förstora bilden

Tidigare nyheter

2024-05-15 Det här händer på Parkvägen 20–24 maj

Schakt

Under vecka 21 kommer Skanska att arbeta inom blått område i kartbild. Fortsatt arbete med schaktkassett söder ut och läggning av vatten, dag- och spillvattenledningar.

P-platser/Garage

Inga garage eller p-platser berörs under vecka 21.
Reserverade platser skall enbart användas av de som berörs av arbetet.

Tillfällig väg

Utfarten mellan Parkvägen 3 och 9 är avstängd för genomfart från måndag den 13 maj. Följ aktuell skyltning på plats.

Gång- och cykelbana

Rött område i kartbilden får enbart beträdas av fordon. Gående och cyklister skall följa skyltning. Respekteras inte detta kommer Skanska bli tvungna att stänga vägen där igen. Detta är för din säkerhet och Skanskas arbetsmiljö.

Har du frågor vänligen ring

Evelina Valtin (Skanska) 010–4493065

Joakim Tuovinen (Västvatten) 0522-63 88 55

Förstora bilden

2024-05-08 Det här händer på Parkvägen 13-17 maj

Under vecka 20 kommer Skanska att arbeta inom blått område i kartbild. Fortsatt arbete med schaktkassett söder ut och läggning av vatten-, dag- och spillvattenledningar.

P-platser/Garage

Garage som är emellan Parkvägen 1 och 3 kommer vara avstängd måndag till fredag under vecka 20. Garage skall vara tillgängligt från fredag klockan 13:00 och framåt.

Reserverade platser skall enbart användas av de som berörs av arbetet.

Tillfällig väg

Utfarten mellan Parkvägen 3 och 9 är avstängd för genomfart från måndag den 13 maj. Följ aktuell skyltning på plats.

2024-05-03 Det här händer på Parkvägen 6-8 maj

Under vecka 19 kommer Skanska att arbeta inom blått område i kartbild. Fortsatt arbete med schaktkassett söder ut och läggning av vatten, dag- och spillvattenledningar.

Cirka 12 meter ledning kommer att förläggas så att vi kan öppna upp garage inför långhelgen. Skanska har arbetat in fredag 10 maj som är klämdag.

P-platser/Garage

Garage som är emellan Parkvägen 1 och 3 kommer vara avstängd måndag till onsdag under vecka 19. Garage skall vara tillgängligt från onsdag klockan 13:00 och framåt.

Inga p-platser eller garage kommer påverkas av avstängning från onsdag eftermiddag till måndag morgon vecka 20.

Reserverade platser skall enbart användas av de som berörs av arbetet.

2024-04-25 Det här händer på Parkvägen 29 april - 3 maj

Under vecka 18 kommer Skanska att arbeta inom blått område i kartbild. Fortsatt arbete med schaktkassett söder ut.

P-platser/Garage

Garage som är emellan Parkvägen 1 och 3 kommer vara avstängd helg 26–28 april samt veckodagar måndag – fredag under vecka 18. Använd reserverade p-platser.

Reserverade platser skall enbart användas av de som berörs av arbetet.

2024-04-19 Det här händer på Parkvägen 22–26 april

Under vecka 17 kommer Skanska att arbeta inom blått område i kartbild. Arbetet är nu inne i fas där man är förbi arbete med bred öppen schakt och arbetar nu med schakt kassetter/släde.

P-platser/Garage

Garage som är emellan Parkvägen 1 och 3 kommer vara avstängd tisdag – fredag under vecka 17. Använd reserverade p-platser.

Reserverade platser skall enbart användas av de som berörs av arbetet.

2024-04-12 Det här händer på Parkvägen 15-19 april

Under vecka 16 kommer Skanska fortsätta arbetet inom blått markerat område i kartbilden.

Arbetet norr om Parkvägen 1 har stött på flertalet hinder i schakten som dragit ut på tiden för Skanska. Det är större och mindre ledningar samt dricksvattenledning som har legat kvar i mark som inte har funnits med i våra underlag eller information om. Här har vi behövt undersöka mer innan vi fortsätter att gräva. Vi hoppas på bättre framdrift härefter.

P-platser/Garage

P-plats och garage för Parkvägen 1 kommer vara avstängd måndag – fredag under vecka 16. Använd reserverade p-platser.

Reserverade platser skall enbart användas av de som berörs av arbetet.

2024-04-04 Det här händer på Parkvägen 8-12 april

Under vecka 15 kommer Skanska fortsätta arbetet inom blått markerat område i kartbilden.

P-platser/Garage

Under vecka 15 måndag till torsdag 07:00–16:00 samt fredag 07:00–13:00 kommer garage för Parkvägen 1 och de 2 bilparkeringarna på utsidan att vara avstängda.

Reserverade platser skall enbart användas av de som berörs av arbetet.

2024-04-03 Vattenavstängning, Parkvägen

Vi planerar att utföra VA-arbete på Parkvägen i Ljungskile och behöver stänga av vattnet för boende på Parkvägen 1–11 under onsdag den 3 april mellan klockan 08:00-16:00. Om arbetet medger kommer vattnet att släppas på tidigare.

Under avstängningen kommer vatten att kunna hämtas med dunk eller flaska från tank som är placerad vid Parkvägen 3.

I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvattnet så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas.

Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Kontakt

Hör gärna av dig till vår växel i första hand, då våra medarbetare ofta är upptagna på platsen.

Växel

0522-63 88 00

Kontaktperson

Joakim Tuovinen

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

2024-03-28 Det här händer på Parkvägen 2-5 april

Under vecka 14 kommer Skanska fortsätta arbetet inom blå och grå markerat område i kartbilden.

P-platser/Garage

Under vecka 14 tisdag till torsdag 07:00–16:00 samt fredag 07:00–13:00 kommer garage för Parkvägen 1 och de 2 bilparkeringarna på utsidan att vara avstängda. För garage mellan Parkvägen 1 och 3 kommer garage vara stängt tisdag och onsdag mellan klockan 07:00–16:00.

Reserverade platser skall enbart användas av dem som berörs av arbetet.

Vi önskar dig en glad påsk!

Klicka på bilden för att förstora.

2024-03-18 Det här händer på Parkvägen 18-22 mars

Skanska kommer att påbörja den större schakten under måndag den 18 mars (blå ruta i kartbilden). P-platser i garage på Parkvägen 1 kommer att kunna köra som vanligt fram till och med torsdag den 21 mars. Garage och P-platser är tillgängliga under helgen från fredag 22 mars kl.13:00 utan störning.

Belysning

Måndag den 18 mars kommer Skanska också koppla ur de tre belysningsstolpar som tillhör Uddevalla kommun. Belysningsmaster kommer ersätta dessa under byggtiden så ljus kommer alltid att finnas under projektets gång.

Schakt

På fredag den 22 mars kommer Skanska att schakta fram serviser på dricksvattenledning (se gråa rutor i kartbilden). Ingen påverkan för trafiken under helgen, du kan köra som vanligt.

Klicka på bilden för att förstora.

2024-02-21 Vad händer nu

Vi har projekterat klart och bygghandligarna är nu klara. Vi kommer påbörja arbetet med att förlägga provisorisk dricksvattenledning längs med vägen från Parkvägen 1–11A. Detta arbete kommer preliminärt att påbörjas måndag den 4 mars. Det arbetet kommer ta cirka två veckor.

Därefter kommer den stora schakten påbörjas prelimärt måndag den 18 mars och vi börjar från norr och arbetar oss söder ut mot Parkvägen 11A.

Arbete framöver

Skanska kommer att ha sin etablering i fastigheten på Parkvägen 4.

Schakt kommer utföras med något som kallas schaktsläde – det är en 3 meter lång dubbelvägg som håller uppe slänter och gör att man kan arbeta säkert. Schakterna kommer förläggas igen dagligen och byggstängsel kommer vara uppsatt runt schakterna.

Kommande boplatsmöte Uddevallahem

Under måndag den 11 mars kommer Joakim Tuovinen, projektledare på Västvatten, att medverka på boplatsmötet men har du frågor direkt är du varmt välkomna att höra av dig redan nu.

2024-01-22

Arbete pågår med projektering och geoteknik. I området finns det mycket kviklera och det påverkar beräkningarna för schakt och metodval.

Just nu arbetas det med att planera för kommande byggstart.

2023-09-29 Vad händer nu

För tillfället pågår projektering och framtagande av handlingar tillsammans med entreprenör.

Bohusgeo och MEXL kommer under oktober – december 2023 utföra geoteknisk undersökning samt fastighetsbesiktning- och riskanalys i området.

När handlingar, tidplan- och utförandemetod är klar kommer Västvatten skicka ut ny information till samtliga boende i området som berörs.

Planerad entreprenadstart är satt till januari 2024.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss


Västvatten

Projektledare
Joakim Tuovinen
0522-63 88 55