Sök

Projekt

För att påverkan på vår miljö ska vara så liten som möjlig, och för att din och dina medmänniskors hälsa inte ska påverkas, bygger vi ut och förnyar ledningsnätet. 

En kommunal anslutning till avloppsnätet är oftast betydligt bättre än en enskild avloppslösning. Det kommunala dricksvattnet kontrolleras så att du inte får i dig för höga halter av kemikalier, bakterier eller parasiter.

Våra ägarkommuners förutsättningar skiljer sig åt, bland annat genom befolkningsmängd och utbyggnadstakt. Besluten om utbyggnader och upprustningar fattar respektive kommunfullmäktige det slutgiltiga beslutet om. Vi jobbar med ledningsnätet i alla våra kommuner, även om mängden projekt skiljer sig åt.