Sök

Arkiv 2020

26 juni 2020

Risk för vattenbrist råder i Västra Götalands län för juli månad, enligt SMHI. Lagringen av yt-, mark- och grundvatten i vår och sommar har varit mycket under normalt för årstiden, mindre än motsvarande period 2018. Beräknade flöden i vattendragen är nära de lägsta som beräknats under jämförelseperioden 1981-2019. SMHI bedömer i sin översikt för sommaren 2020 att andra halvan av juli samt augusti sannolikt blir torrare än normalt.

 

Efter rikliga mängder nederbörd i början av 2020 har våren och sommaren hittills varit torrare än normalt. Våren inträffade tidigare än normalt och i samband med det kom växtligheten igång och har tagit upp vatten så att marken snabbt torkat upp. Temperaturerna har hittills i år varit över det genomsnittliga i hela landet.

 

En översikt för hela sommaren 2020 har gjorts av meteorolog Nitzan Cohen, som visar att särskilt juli och augusti sannolikt blir torra i södra Skandinavien och sett till de senaste decennierna något varm, med begränsat med regn. ”I den södra halvan av Skandinavien finns en ökad risk för problem som är relaterade till torka om det här scenariot [huvudscenariot] slår in. I det ingår bland annat risk för bränder och sinande grundvatten i både stora och små magasin.” (Cohen, 22 maj 2020 Länk till annan webbplats.).

 

SMHIs väderöversikt för tre veckor framåt har hittills i sommar stämt med väderutvecklingen. Närmaste veckan ger högtrycket tillfälligt vika för lågtryck med nederbörd. I andra halvan av juli finns tendenser till att vi ännu en gång går mot högtrycksbetonat väder, med varmluft och övervägande torrt väder. (Cohen, 22 juni 2020) Länk till annan webbplats..

 

Scrolla ner för att se nivåerna för ytvatten, stora och små grundvattenmagasin. Klicka på bilderna för att förstora dem.

Förstora bilden

Ytvatten

Lagringen av ytvatten i hela avrinningsområdena som Sotenäs Vatten och Uddevalla Vatten använder för dricksvatten är under till mycket under normalt för årstiden, mindre än motsvarande period 2018 då lagringen var normal. Tillrinningsområdenas lagring av mark- och grundvatten beräknas vara mycket under normalt för årstiden, mindre än inför högsommaren 2018. Beräknade flöden i vattendragen är nära de lägsta som beräknats för 26 juni under jämförelseperioden 1981-2019.

Förstora bilden
Förstora bilden

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen beräknas vattennivåerna vara över normalt för årstiden, mer än i juni 2019. Det bedöms vara en följd av att nederbörden var mycket över normalt i vintras innan växtlighet och avdunstning kom igång på våren. Grundvattennivåerna visar en fallande trend sedan i mars och väntas vara lägst i september.

Förstora bilden

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är de beräknade grundvattennivåerna under till mycket under normalt för årstiden, lägre än i juni 2018. Nivåerna visar en fallande trend sedan i mars och väntas vara lägst i augusti, så brunnsägare bör tänka på att begränsa sitt vattenuttag.

Förstora bilden

17 juni 2020

SMHI har utfärdat risk för vattenbrist i Västra Götalands län för juli månad. Lagringen av yt-, mark- och grundvatten i vår och sommar har varit mycket under normalt för årstiden, mindre än motsvarande period 2018. Beräknade flöden i vattendragen är de lägsta sedan 1981. SMHI bedömer i sin översikt för sommaren 2020 att särskilt juli och augusti sannolikt blir torrare än normalt.

 

Efter rikliga mängder nederbörd i början av 2020 har våren och sommaren hittills varit torrare än normalt. Våren inträffade tidigare än normalt och i samband med det kom växtligheten igång och har tagit upp vatten så att marken snabbt torkat upp. Temperaturerna har hittills i år varit över det genomsnittliga i hela landet.

 

En översikt för sommaren 2020 har gjorts av meteorolog Nitzan Cohen, som visar att särskilt juli och augusti sannolikt blir torra i södra Skandinavien och sett till de senaste decennierna något varm, med begränsat med regn. ”I den södra halvan av Skandinavien finns en ökad risk för problem som är relaterade till torka om det här scenariot [huvudscenariot] slår in. I det ingår bland annat risk för bränder och sinande grundvatten i både stora och små magasin.” (Cohen, 22 maj 2020 Länk till annan webbplats.).

 

Scrolla ner för att se nivåerna för ytvatten, stora och små grundvattenmagasin. Klicka på bilderna för att förstora dem.

Förstora bilden

Ytvatten

Lagringen av ytvatten i hela avrinningsområdena som Sotenäs Vatten och Uddevalla Vatten använder för dricksvatten är mycket under normalt för årstiden, mindre än motsvarande period 2018 då lagringen var normal. Även tillrinningsområdenas lagring av mark- och grundvatten beräknas vara mycket under normalt för årstiden, mindre än inför högsommaren 2018. Beräknade flöden i vattendragen är de lägsta som beräknats för 16 juni under jämförelseperioden 1981-2019.

Förstora bilden
Förstora bilden

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasin beräknas vattennivåerna vara över till mycket över normalt för årstiden, mer än i juni 2019. Det bedöms vara en följd av att nederbörden var mycket över normalt i vintras innan växtlighet och avdunstning kom igång på våren. Grundvattennivåerna visar en fallande trend sedan i mars och väntas vara lägst i september.

Förstora bilden

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är de beräknade grundvattennivåerna mycket under normalt för årstiden, lägre än i juni 2018. Nivåerna visar en fallande trend sedan i mars och väntas vara lägst i augusti, så brunnsägare bör tänka på att begränsa sitt vattenuttag.

Förstora bilden

28 maj 2020


SMHI/SGU har inte utfärdat risk för vattenbrist i yt- eller grundvattenresurser i Sverige för juni månad.

Dock har lagringen av yt-, mark- och grundvatten i vår varit mycket under normalt, nästan som våren 2018, och SMHI bedömer i sin översikt för sommaren att den sannolikt blir torrare än normalt.

 

Efter rikliga mängder nederbörd i början av 2020 har våren hittills varit torrare än normalt. Våren inträffade i år tidigare än normalt och i samband med det kom växtligheten igång och har tagit upp vatten så att marken snabbt torkat upp. Temperaturerna har hittills i år varit över det genomsnittliga i hela landet och i våra trakter har vi nu meteorologiskt sett sommar.

 

En översikt för sommaren 2020 har gjorts av meteorolog Nitzan Cohen, som visar att sommaren sannolikt blir torr i södra Skandinavien och sett till de senaste decennierna något varm, med begränsat med regn. ”I den södra halvan av Skandinavien finns en ökad risk för problem som är relaterade till torka om det här scenariot [huvudscenariot] slår in. I det ingår bland annat risk för bränder och sinande grundvatten i både stora och små magasin.” (Cohen, 22 maj 2020 Länk till annan webbplats.).

 

Scrolla ner för att se nivåerna för ytvatten, stora och små grundvattenmagasin. Klicka på bilderna för att förstora dem.


Förstora bilden

Bild: Lagring av mark- och grundvatten senaste 6 månaderna.

 

Ytvatten

Lagringen av ytvatten i hela avrinningsområdena som Sotenäs Vatten och Uddevalla Vatten använder för dricksvatten är mycket under normalt, mindre än maj 2018, och tillrinningsområdenas lagring av mark- och grundvatten beräknas vara mycket under normalt för årstiden, nästan som inför sommaren 2018. Beräknade flöden i vattendragen är de lägsta sedan 1981.

Förstora bilden

Bild: Lagring av ytvatten senaste 3 månaderna.

 

 

Förstora bilden

Bild: Hydrologiskt läge enligt SMHI. Beräknat vattenflöde i Bäveån är 0,47 m3/s att jämföra med 0,49 m3/s som är tidigare lägsta beräknade under perioden 1981-2018.

 

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen beräknas vattennivåerna vara mycket över normalt för årstiden, mer än maj 2019. Det bedöms vara en följd av att nederbörden var mycket över normalt i vintras innan växtlighet och avdunstning kom igång på våren. Grundvattennivåerna visar en fallande trend sedan i mars och väntas vara lägst i september.

Förstora bilden

Bild: Stora grundvattenmagasin.

 

Små grundvattenmagasin

I de små magasinen är de beräknade grundvattennivåerna mycket under normalt för årstiden, lika låga som i maj 2018. Nivåerna visar en fallande trend sedan i mars och väntas vara lägst i augusti, så brunnsägare bör tänka på att begränsa sitt vattenuttag.

Förstora bilden

Bild: Små grundvattenmagasin.