Sök

Ansökan om tillfälligt uttag av vatten via brandpost

Om du behöver tillfälligt vatten kan du ansöka om uttag från
brandpost. Fullständig ansökan skickas till oss via webbforumlär, mejl eller post. Vi kommer därefter behandla din ansökan och meddela om anslutning är möjlig. Ange även om du önskar ansluta till spillvatten.

Det är endast är personal från Västvatten som får låsa upp och öppna brandposter samt montera brandpostmätare.

Bodetablering

Gäller din ansökan tillfälligt vatten till bodetablering?
Då ska du i stället fylla i blanketten Ansökan om VA-anslutning

Avgifter

För tillfälligt uttag av vatten från brandpost utgår avgift för upp- och nertagning av vattenmätare, samt fast och rörlig avgift.

Fast avgift beroende på mätarstorlek/kapacitet samt rörlig avgift per kubikmeter, enligt gällande VA-taxa för respektive kommun.

Anmälan om tillfälligt uttag av vatten via brandpost

Använd formuläret eller fyll i blanketten nedan.
Ex. fakturamärkning, kontaktperson, namn, tel.nr, e-post
Blankett för anmälan om tillfälligt uttag av vatten via brandpost

Blanketten skickas till anslutning@vastvatten.se eller via post tilll Västvatten AB, Kaserngården 3B, 461 81 Uddevalla

Viktigt att blanketten är fullständigt ifylld.

Schakt med stängsel en varningstriangel.

Kundservice

0522-63 88 00

info@vastvatten.se

Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80