Sök

Lanestranden (Torp-Överby)

Enligt VA-utbyggnadsplanen som är antagen av kommunstyrelsen, har Uddevalla Vatten AB fått uppdraget att bygga ett VA-nät från Torp Köpcentrum ut till Sundsandsvik/Havsten via Rotviksbro.

Projektering har startats vid Torp Köpcentrum och preliminär byggstart sker i början på 2023.

Projektet består av nedanstående fyra delprojekt

Mer information kommer successivt att läggas upp under respektive projekt.

Omvandlingsområden

Kristevik (kommer senare).

Kontakta oss

Västvatten

Projektledare
Görgen Johansson
0522-63 88 57


Projektledare
Peter Dosé
0522-63 88 35


VA-taxor
Abonnenthandläggare
Beatrice Axtelius
0522-63 88 12


Vattenmätarfrågor
Mätartekniker
Christer Bagger
0522-63 88 06

Lantmäterifrågor ANSO

Jeanette Norgren
072-896 60 24