Sök

För dig som entreprenör

Du som ska göra markarbeten har alltid ett ansvar att kontrollera att det inte finns ledningar i marken, då det kan finnas elkablar, fibertrådar, vatten- eller avloppsledningar där du tänker gräva. Ledningskarta beställs via Ledningskollen som är en gratis webbtjänst.

Kollage med barn som leker i vatten och händer som fångar rinnande vatten.

Västvattens personal utför

  • Besiktning vid inkoppling av vatten-, spill- och dagvatten
    Besiktning kan beställas först när fastighetsägaren betalt anläggningsavgift. Kontrollera detta med fastighetsägaren så det inte blir onödiga väntetider. Schaktet ska vara öppet vid besiktningen.

  • Montering av fastighetens LTA-pump i förekommande fall (sker i samband med besiktning av inkoppling).

  • Öppning/stängning av fastighetens servisventil
    Vid nyanslutning ska vattenmätarkonsol vara monterad i huset vid öppningstillfället. Servisventilen ägs av
    VA-huvudmannen som ensam tillåts öppna och stänga.

Beställ arbete

Tänk på att meddela oss i god tid, 5 dagar innan besiktning
av inkoppling eller öppning/stängning av servisventil.

Akuta lägen

Vid akuta vattenavstängningar på grund av läckage, ring vår rörnätsavdelning eller larmnummer:

Dagtid

Uddevalla 0522-63 89 35
Munkedal och Färgelanda 0522-63 89 24
Sotenäs 0522- 63 89 43

Övrig tid

SOS Alarm: 031-703 17 80

Ansökan om tillfälligt uttag via brandpost

Om du behöver tillfälligt vatten kan du ansöka om uttag från brandpost.

Vattentankstationer

När företag behöver en större mängd vatten kan det hämtas i våra vattentankstationer.

Vattentankstationen får man åtkomst till via en nyckel.

Ledningskollen

Du som ska gräva i kommunal mark har ansvar för att ta reda på var VA-ledningarna finns.

Ledningskollen är en gratis webbtjänst.