Tungenäset

En VA-utredning utfördes under 2015-2016 för att finna lämpligaste kommunala VA-lösning i områdena Tungenäset, Bergvik och Gårvik.

Utredningen utfördes av konsultföretaget Sweco. De ekonomiska beräkningarna har gjorts utifrån ett 50-års perspektiv. Kostnaderna för investeringen, drift, underhåll och skötsel har beräknats och sammanställningen visar att överföringsledningarna är ekonomiskt fördelaktigt jämfört med lokala lösningar.

Anledningen till att bygga en kommunal VA-lösning i området är att minska belastningen av näringsämnen till Natura 2000-klassade Gullmarsfjorden. Bostadsområden längs med kusten är s.k. omvandlingsområden och Munkedals kommun har för avsikt att möjliggöra för ev. permanentboende och vidare nybyggnation.

2022-06-17

Vi inväntar tillstånd för pumpstationer och bygglov. Tillståndsansökan ligger hos Länsstyrelsen, de förväntas ge besked till sommaren.

 

2021-06-03

Arbetet har sedan en tid inletts med den nya ramavtalsentreprenören Skanska. Detaljprojektering av de två nästkommande avloppspumpstationerna pågår. Parallellt med det sker arbetet med myndighetsansökningar.


Västvatten deltar även i Munkedals kommuns detaljplaneframtagning för Bergsvik, Västra och Östra Gårvik och Lökeberg.


2019-07-01

Vi kommer att ha semester vecka 28-31, då kommer samtliga vägar att vara körbara. Arbetet startar upp igen måndag den 5 augusti.


2019-04-29

I början av maj 2019 startar vårt arbete med den andra deletappen, som pågår till april 2020. Det innebär att vi lägger ledningar från Ödsby och ca 2 km söderut mot Gårvik (se karta).


Inga fastigheter ansluts i denna etapp. Det är inte heller planerat för några vägavstängningar, men viss byggtrafik kommer att förekomma på sträckan


Byggande av avloppspumpstationer är inte heller med i denna etapp, utan kan ske först efter att Länsstyrelsen har färdigbehandlat tillståndsansökan.

Klicka på bilden för att förstora

2018-07-05

Arbetet med en första deletapp pågår till och med ca oktober 2018 - det är Faleby och ca 900 meter ut mot Tungenäset. Inga fastigheter ansluts i denna etapp. Nästa etapp sker efter att Länsstyrelsen har färdigbehandlat tillståndsansökan för avloppspumpstationerna.

 

Styrelsebeslut från Munkedal Vatten finns att läsa på vår hemsida, dokument daterat 2018-02-20.

 

2016 Bakgrund till beslutet 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-08 följande:

  • Kommunfullmäktige beslutar att godkänna VA-utredningen för Tungenäset.
  •  Kommunfullmäktige beslutar att överföringsledningar mellan Faleby och Gårvik byggs ut. Skälet är att överföringsledningarna är ekonomiskt och driftsmässigt överlägset lokala lösningar.
  • Kommunstyrelsen ger Munkedal Vatten AB att redovisa hur överföringsledningen finansieras och hur det påverkar VA-taxorna.

 

Det arbetas även med erforderliga beslut och tillstånd från Länsstyrelsen och Trafikverket.

Om beslut om igångsättning fås slutförs projekteringen under 2017 och byggnationen planeras utföras under 2018-2019.

Beslut 2016-06-08 Kommunfullmäktige Munkedal Öppnas i nytt fönster.

 

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta

Ellinor Johansson

0522-63 88 51