Sök

Tungenäset

En VA-utredning utfördes under 2015-2016 för att finna lämpligaste kommunala VA-lösning i områdena Tungenäset, Bergvik och Gårvik.

Utredningen utfördes av konsultföretaget Sweco. De ekonomiska beräkningarna har gjorts utifrån ett 50-års perspektiv. Kostnaderna för investeringen, drift, underhåll och skötsel har beräknats och sammanställningen visar att överföringsledningarna är ekonomiskt fördelaktigt jämfört med lokala lösningar.

Anledningen till att bygga en kommunal VA-lösning i området är att minska belastningen av näringsämnen till Natura 2000-klassade Gullmarsfjorden. Bostadsområden längs med kusten är s.k. omvandlingsområden och Munkedals kommun har för avsikt att möjliggöra för ev. permanentboende och vidare nybyggnation.

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2023-01-10

Under hösten 2022 tog länsstyrelsen beslut i ärendet ”Vattenverksamhet” och beslutet vann laga kraft strax innan jul 2022, efter en överklagandeprocess.

Tillstånd för pumpstationer kvarstår, där länsstyrelsens arbete fortgår. Nästa steg för oss ute i fält är att förbinda de två redan byggda etapperna samt att fortsätta byggnationen söderut mot Gårvik.

2022-06-17

Vi inväntar tillstånd för pumpstationer och bygglov. Tillståndsansökan ligger hos Länsstyrelsen, de förväntas ge besked till sommaren.


2021-06-03

Arbetet har sedan en tid inletts med den nya ramavtalsentreprenören Skanska. Detaljprojektering av de två nästkommande avloppspumpstationerna pågår. Parallellt med det sker arbetet med myndighetsansökningar.


Västvatten deltar även i Munkedals kommuns detaljplaneframtagning för Bergsvik, Västra och Östra Gårvik och Lökeberg.


2019-07-01

Vi kommer att ha semester vecka 28-31, då kommer samtliga vägar att vara körbara. Arbetet startar upp igen måndag den 5 augusti.


2019-04-29

I början av maj 2019 startar vårt arbete med den andra deletappen, som pågår till april 2020. Det innebär att vi lägger ledningar från Ödsby och ca 2 km söderut mot Gårvik (se karta).


Inga fastigheter ansluts i denna etapp. Det är inte heller planerat för några vägavstängningar, men viss byggtrafik kommer att förekomma på sträckan


Byggande av avloppspumpstationer är inte heller med i denna etapp, utan kan ske först efter att Länsstyrelsen har färdigbehandlat tillståndsansökan.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2018-07-05

Arbetet med en första deletapp pågår till och med ca oktober 2018 - det är Faleby och ca 900 meter ut mot Tungenäset. Inga fastigheter ansluts i denna etapp. Nästa etapp sker efter att Länsstyrelsen har färdigbehandlat tillståndsansökan för avloppspumpstationerna.

Styrelsebeslut från Munkedal Vatten finns att läsa på vår hemsida, dokument daterat 2018-02-20.

2016 Bakgrund till beslutet 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-08 följande:

  • Kommunfullmäktige beslutar att godkänna VA-utredningen för Tungenäset.
  •  Kommunfullmäktige beslutar att överföringsledningar mellan Faleby och Gårvik byggs ut. Skälet är att överföringsledningarna är ekonomiskt och driftsmässigt överlägset lokala lösningar.
  • Kommunstyrelsen ger Munkedal Vatten AB att redovisa hur överföringsledningen finansieras och hur det påverkar VA-taxorna.

Det arbetas även med erforderliga beslut och tillstånd från Länsstyrelsen och Trafikverket.

Om beslut om igångsättning fås slutförs projekteringen under 2017 och byggnationen planeras utföras under 2018-2019.

Beslut 2016-06-08 Kommunfullmäktige Munkedal Öppnas i nytt fönster.


Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta

Ellinor Johansson

0522-63 88 51