Sök

Aktuella dricksvattennivåer

Här uppdaterar vi löpande om aktuella dricksvattennivåer.

Varifrån tas ditt dricksvatten?

  • I Färgelanda och Munkedal använder vi vatten från både stora och små grundvattenmagasin.
  • I Sotenäs använder vi ytvatten.
  • I Uddevalla använder vi ytvatten för Uddevalla-Ljungskile och små grundvattenmagasin för mindre orter.

Ni som har egna dricksvattenbrunnar använder små grundvattenmagasin.

19 juni 2024

Nuläge

Ytvattenflödena de senaste dagarna är de högsta uppmätta jämfört med motsvarande datum de senaste 30 åren, enligt SMHIs beräkningar. Grundvattennivåerna är mycket över de normala för årstiden i både stora och små grundvattenmagasin i Uddevalla, Sotenäs, Munkedal och Färgelanda kommun. Det finns således ingen varning om risk för vattenbrist, enligt SMHI och SGU.

Inlagring av mark- och grundvatten har under våren varit över normalt för årstiden. Inlagring av ytvatten har varit nära/över normalt i Uddevalla och mycket över normalt i Munkedal och Sotenäs, enligt vattenbalansberäkningar. Avdunstningen, växtlighetens transpiration och utflödet har generellt varit över normalt under våren.

Prognos

I slutet av juni och hela juli prognosticeras både genomsnittliga veckotemperaturen och veckonederbörden bli nära normal för årstiden.

Om det trots allt skulle bli en torr väderutveckling väntas vattennivåerna i juli-augusti i små grundvattenmagasin i vårt område bli normala för årstiden.

I stora grundvattenmagasin beräknas vattennivåerna bli mycket över normala för årstiden ända in i oktober-november även vid en torr väderutveckling.

Ytvattenflödena förändras snabbare än grundvattnet av väderutvecklingen, så en långtidsprognos är svår att göra. De närmaste tio dygnen väntas ytvattenflödena minska och närma sig medianen för årstiden.

Tidigare uppdateringar

14 maj 2024

Nuläge

Ytvattenflödena är normala för årstiden och grundvattennivåerna är över de normala för årstiden i både stora och små grundvattenmagasin i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun. Det finns således ingen varning om risk för vattenbrist, enligt SMHI och SGU.

Inlagring av mark- och grundvatten har under vintern varit nära normalt, medan inlagring av ytvatten har varit under normalt. Vattenflöden och vattennivåer fortsätter sjunka nu när avdunstningen och växtlighetens transpiration ökar.

Prognos

Slutet av maj och början av juni prognosticeras bli varmare än normalt för årstiden, medan nederbörden väntas bli nära normal för årstiden under denna period.

Vid en torr väderutveckling väntas vattennivåerna i juli i små grundvattenmagasin i vårt område bli normala för årstiden.

I stora grundvattenmagasin beräknas vattennivåerna bli mycket över normala för årstiden under hela sommarhalvåret även vid en torr väderutveckling. Detta på grund av god påfyllning under hösten och vintern.

Ytvattenflödena förändras snabbare än grundvattnet av väderutvecklingen, så en långtidsprognos är svår att göra. De närmaste tio dygnen väntas ytvattenflödena fortsatt minska och ligga nära medianen för årstiden.

Hand med skyddshandske som håller i en glaskolv med färgat vatten.

Prenumerera

Prenumerera gärna på sidan om du vill få en notis när den uppdateras.

Hantera prenumeration

Kundservice

0522-63 88 00

info@vastvatten.se

Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80