Sök

Smögens Vattentorn

Sedan en tid har det pågått ett utredningsarbete med att bedöma vattentornets kondition. Utredningsarbetet har resulterat i att vi har kommit fram till att den tekniska livslängden för Smögens vattentorn har passerat.

Det gör att vi nu går in i nästa fas i projektet där vi utreder om det nuvarande tornet skall renoveras, om det skall byggas ett nytt torn på samma plats eller om det skall byggas en ny reservoar på en annan plats. Utredningsarbetet beräknas pågå till våren 2023.

Under tiden kommer vi att göra en del akuta åtgärder på och vid tornet, dels för att det fortsatt skall vara säkert att vistas runt tornet samt för vi skall kunna leverera bra dricksvatten.

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

2021-03-26 Området inhägnat

Nu är staket uppsatt runt Smögens vattentorn och området är avstängt för allmänheten.

Det görs på grund av att det finns en risk för att bitar av betong kan falla ner ifrån tornet. Vi vill inte riskera att någon blir skadad.

2021-01-26 Staket runt Smögens vattentorn

Under besiktningen av vattentornet har vi noterat olika skador på betongen. Bland annat så spricker betongen vid tidigare lagningar och äldre skarvar. Det gör att det finns en risk för att bitar av betong kan falla ner ifrån tornet.

För att inte riskera att någon blir skadad kommer vi inom kort att sätta upp ett staket runt tornet för att hindra människor ifrån att vistas inom riskområdet.

Staketet kommer att vara av modellen panelstaket vilket inte behöver bygglov. Vi har markägarens tillstånd och staketet kommer att sättas upp på obestämd tid.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Projektledare

Lars Ålander
0522-63 88 33