Sök

Anslutning till vatten & avlopp

Ska du ansluta din fastighet till det allmänna VA-nätet?
Här hittar du information om hur du går till väga, vad som gäller i just din kommun och vilka blanketter du behöver fylla i.

Kundservicepersonal som sitter vid skrivbord och jobbar

Ansökan om
VA-anslutning

Här kan du ansöka om VA-anslutning och läsa mer om vad som gäller för fastigheter inom och utanför verksamhetsområde.

VA-taxa i våra kommuner

VA-taxan styr hur fastigheterna som är anslutna till det allmänna VA-nätet ska debiteras.

Ledningskollen
- var får jag gräva?

Du som ska gräva i kommunal mark har ett ansvar att ta reda på var VA-ledningarna finns.

Ledningskollen är en gratis webbtjänst.

Lågtrycksavlopp
LTA

Lågtrycksavlopp (LTA) används om din fastighet inte har naturligt självfall.