Sök

Våra reningsverk

I kommunen finns 6 avloppsreningsverk och 18 avloppspumpstationer. Kommunens största avloppsreningsverk ligger i Ödeborg och betjänar både Färgelanda och Ödeborgs samhälle.

Vid Ödeborgs reningsverk renas cirka 400 000 m³ avloppsvatten varje år. Vattnet renas med mekanisk, biologisk och kemisk rening. På detta sätt avskiljs skräp, sand, organiska ämnen och fosfor. Verket i Ödeborg tar även emot slam från enskilda avlopp som avvattnas för att sedan transporteras vidare.

Övriga verk finns i Skällsäter, Högsäter, Stigen och Ellenö.

Dingle reningsverk behandlar spillvatten från Dingle och Hällevadsholm. Reningsverket är dimensionerat för 4 300 personer.

Hedekas reningsverk behandlar spillvatten från Hedekas. Reningsverket är dimensionerat för 600 personer.

Munkedals reningsverk behandlar spillvatten från Munkedal och Håby. Reningsverket är dimensionerat för 6 800 personer.

Torreby reningsverk behandlar spillvatten från Torreby. Reningsverket är dimensionerat för 700 personer.

I kommunen finns det idag 3 reningsverk dit avloppsvatten pumpas från cirka 100 stycken pumpstationer.

I kommunen finns 5 avloppsreningsverk.

  • Skansverket reningsverk, dimensionerat för 52 857 personer.
  • Fagerhult reningsverk, dimensionerat för 200 personer.
  • Kyrkbyn reningsverk, dimensionerat för 200 personer.
  • Forshälla markbäddsanläggning, dimensionerat för 150 personer,
  • Skredsvik rotzonsanläggning, dimensionerat för 200 personer.

I kommunen finns 115 avloppspumpstationer.

Vid kommunens största reningsverk, Skansverket, renas cirka
7 000 000 m³ avloppsvatten varje år.

Vattnet till Skansverket renas med mekanisk, biologisk och kemisk rening. Det som avskiljs är skräp, sand, näringsämnen som kväve och fosfor samt organiskt material. Det kommunala slammet som bildas vid avloppsreningsverket genererar rötgas som används som biobränsle.

Skansverket tar även emot slam från enskilda avlopp.​