Sök

Visselblåsarsystem

Västvatten har ett visselblåsarsystem där anställda, leverantörer och kunder anonymt kan uppmärksamma organisationen på missförhållanden inom verksamheten. Visselblåsarsystemet ligger hos en extern part för att omöjliggöra efterforskning av uppgiftslämnares identitet. Den som står bakom en anmälan kan välja att vara anonym och det är då inte möjligt att veta om personen är anställd eller utomstående. Alla rapporterade ärenden kommer att beaktas.

Västvatten tillämpar ett totalt repressalieförbud. Det innebär att vi har nolltolerans mot åtgärder ämnade att straffa någon som påtalat missförhållanden – faktiska eller upplevda – så länge agerandet skett i god tro. Medveten smutskastning eller ryktesspridning tolereras dock inte.

Det är ärenden av allvarlig art, definierade ovan, som kommer att hanteras i visselblåsarsystemets handläggningsprocess. Ärenden som faller utanför systemets syfte avskrivs och behandlas inte som visselblåsarärenden och kommer att hänvisas vidare till lämplig part.

Ärenden handläggs av en oberoende advokat. Utredning och eventuell rekommendation för åtgärd eller vidare hantering föredras i Västvattens ledningsgrupp eller styrelse av HR-ansvarig alternativt ekonomichef. Personer som pekas ut i ett ärende informeras om pågående utredning så snart det är möjligt med hänsyn till utredningsarbetet. Vem som står bakom anmälan förmedlas dock inte, även om det skulle vara känt för utredaren.

Rapportering av missförhållande görs på

lantero.report/vastvatten

Kundservice

0522-63 88 00

info@vastvatten.se

Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80