Sök

Överföringsledning Åsen-Kristevik

Uddevalla Vatten AB har fått uppdraget av Uddevalla kommun att förse Holma, Åsen-Knarrnäs och Kristevik med kommunalt dricksvatten och spillvatten (avlopp) enligt Uddevalla kommuns VA-plan.

Vi har startat med ledningsdragning från Torp och ut till Överby samt omvandlingsområdet Holma. Från Överby till Rotviksbro finns det befintliga ledningar som vi kommer att nyttja.

Från Rotviksbro till Åsen/Knarrnäs är projekteringen klar.

Hur påverkar detta dig som fastighetsägare?

Till att börja med så kommer vi att projektera ett lämpligt ledningsstråk tillsammans med våra projektörer. Det innebär att ni kan komma att se vår personal ute på markerna för att mäta och planera.

Lite längre fram, när vi bestämt ett läge för ledningarna, kommer vi även att kontakta berörda markägare för tillstånd att utföra geotekniska undersökningar.

Tider och planer

Vi kommer att starta upp projekteringen under oktober 2023 och den beräknas vara klar sommaren 2024.

Projektet i sin helhet beräknas vara klart under 2025.

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Förstora bilden

Bild över området

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet.

2024-07-01

Projekteringen är inne i sitt slutskede.

Efter semestern, vecka 32 startar NCC schaktarbeten nere vid Åsen/Knarrnäs och jobbar sig mot Kristevik.

2024-02-09

Denna vecka har vi startat upp geotekniska undersökningar med hjälp av Bohusgeo, som syns ute i form av en borrvagn.

Nästa steg blir att utreda förekomsten av fornlämningar. På uppdrag av Länsstyrelsen kommer arkeologer från Bohusläns museum med hjälp av en grävmaskin att utföra provgropar.

Provgroparna kommer utföras på platser där de tror att det är störst sannolikhet att hitta något. Brev om tillstånd för detta arbete kommer att skickas ut till berörda markägare.

SMS vid driftstörningar Everbridge

Vi använder oss av ett sms-verktyg för att snabbt få ut information till dig, om det till exempel är en vattenläcka i ditt område. Du får ett sms direkt i din telefon, var du än befinner dig.


Vi skickar sms/röstmeddelande till dig som är folkbokförd på adressen som berörs - om du också har ett telefonnummer registrerat på samma adress.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Västvatten

Projektledare
Görgen Johansson
0522-63 88 57

Varför pratar vi ibland om Uddevalla Vatten och ibland om Västvatten?

Uddevalla Vatten AB är delägare i driftbolaget Västvatten. Det är i Västvatten personalen finns och det dagliga arbetet sker.

Uddevalla Vatten AB äger VA-nätet och anläggningarna och beslutar om utbyggnader, upprustningar och VA-taxor i den egna kommunen.