Sök

Överföringsledning Kristevik-Sundsandsvik

Uddevalla Vatten AB har fått uppdraget av Uddevalla kommun att förse Holma, Åsen-Knarrnäs och Kristevik med kommunalt dricksvatten och spillvatten (avlopp) enligt Uddevalla kommuns VA-plan.

Vi är klara med ledningsdragning från Torp och ut till Överby och håller på att färdigställa omvandlingsområdet Holma. Från Överby till Rotviksbro finns det befintliga ledningar som vi kommer att nyttja.

Från Rotviksbro till Åsen/Knarrnäs pågår ledningsförläggningen.

Från Åsen/Knarrnäs till Kristevik pågår projekteringen och nu närmar det sig även start för projektering vidare ut till Sundsandsvik.

Hur påverkar detta dig som fastighetsägare?

Till att börja med så kommer vi att projektera ett lämpligt ledningsstråk tillsammans med våra projektörer. Det innebär att ni kan komma att se vår personal ute på markerna för att mäta och planera.

Lite längre fram, när vi bestämt ett läge för ledningarna, kommer vi även att kontakta berörda markägare för tillstånd att utföra geotekniska undersökningar samt utredning av fornlämningar.

Tidplan

Vi kommer att starta upp projekteringen under våren 2024 och den beräknas pågå till våren 2025.

Projektet i sin helhet beräknas vara klart under 2026.

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Förstora bilden

Bild över området

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Västvatten

Projektledare
Görgen Johansson
0522-63 88 57

Kartor, ritningar och planer