Sök

För dig som fastighetsägare

Här hittar du information som berör dig som fastighetsägare. Läs bland annat mer om vattenmätare, vattenkvalitet och dagvatten.

När du säljer eller köper en fastighet ska du anmäla det till oss i samband med ägarbytet så att fakturan kommer till rätt person.

Kollage med barn som leker i vatten och händer som fångar rinnande vatten.

Ägarbyte

När du säljer eller köper en fastighet ska du anmäla det till oss i samband med ägarbytet så fakturan kommer till rätt person.

Vattenkvalitet

Dricksvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel som levereras till dig rent och hälsosamt, dygnet runt.

Här behandlar vi allt från vanliga parametrar som till exempel pH och hårdhet.

Ledningskollen

Du som ska gräva i kommunal mark har ansvar för att ta reda på var VA-ledningarna finns. Ledningskollen är en gratis webbtjänst.

Mina sidor

Mina sidor har alltid öppet. Här kan du som får din VA-faktura från oss logga in för att lämna mätarställning, se faktura och förbrukningshistorik.

Vattenmätare

Vi använder vattenmätare för att debitera för den mängd vatten du faktiskt använder. Årlig avläsning ska lämnas in.

SMS vid driftstörningar

Vi använder oss av ett sms-verktyg för att snabbt få ut information till dig. Du får ett sms direkt i din telefon, var du än befinner dig.

Felanmälan

Ibland uppstår problem i vårt ledningsnät. Här kan du skicka in felanmälan samt se när och vem ska du kontakta.

Översvämning

Vid kraftiga skyfall kan det hända att du råkar ut för översvämning inne på din fastighet. Så här går processen till efter anmälan.

Fettavskiljare

Det är fastighetsägarens ansvar att installera fettavskiljare där det bedrivs verksamhet som hanterar livsmedel.

Förebygga råttor i ledningsnätet

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att hålla skadedjur borta från din egen fastighet och dina ledningar.

Dagvatten

Dagvatten är regn-, smält- och dränvatten som rinner från olika ytor så som tak, gator, parkeringar och gårdar.

Västvatten ställer krav på att dagvattnet ska separeras inom tomtmark.

Fett i avloppet
- nej tack!

Matfett, oljor, dressingar och annat fett som spolas ner i avloppet fastnar i ledningarna och orsakar stopp. Detta kan leda till översvämningar hemma hos dig.

VA-taxor

VA-taxan styr hur fastigheter som är anslutna till det allmänna VA-nätet ska debiteras.

Betalningsalternativ

Hos oss finns det olika sätt att få och betala din faktura. Här hittar du även information om vad som gäller vid utebliven betalning eller återbetalning.

Fakturaförklaring

Här förklarar vi fakturans delar och vilka avgifter som finns. Kontakta vår kundservice om du behöver mer hjälp.

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du har frågor, vill göra en felanmälan eller komma i kontakt med oss.

Ansökan om tillfälligt uttag via brandpost

Om du behöver tillfälligt vatten kan du ansöka om uttag från brandpost.

Vattentankstationer

När företag behöver en större mängd vatten kan det hämtas i våra vattentankstationer med vattennyckel.

Lågtrycksavlopp
LTA

Lågtrycksavlopp (LTA) används om din fastighet inte har naturligt självfall.

Skylt inom vattenskyddsområde

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter måste verksamheter inom vattenskyddsområde ha en skylt vid påfyllningsrör till cisterner.