Sök

Helenedalsvägen

Västvatten med entreprenör Skanska Sverige AB planerar att lägga om VA- ledningar i området längs Helenedalsvägen mellan september och december 2024 i Uddevalla. Det är dricksvatten, spillvatten och dagvattenledning som skall bytas ut. Dessa är äldre och i behov av förnyelse.

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Förstora bilden

Kartbild över område som berörs.

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2024-06-10 Vad händer nu

Nu är vi i slutskedet av projektering och läget för ledningarna är bestämt. Nu kommer MEXL AB att utföra riskanalys och fastighetsbesiktning. Detta för att säkerhetsställa er fastighet och att vi ej utfört arbete som givit skada på fastigheter eller tomter.

Skanska arbetar med att ta fram schaktanvisningar och metodval för utförandet.

Arbetet och utförandet

Skanska planerar att dra igång entreprenaden 1 september 2024.

Under utförandet kommer vi stänga av ett körfält och reglera trafiken med trafikljus.

Gång- och cykelbana önskar vi flytta söder ut, in i bostadsområdet för passage förbi projektområdet. Trafikannordningsplan är ej spikad ännu - mer information kommer i augusti.

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss


Västvatten

Projektledare
Joakim Tuovinen
0522-63 88 55