Sök

Hantering av personuppgifter

För att kunna bedriva vår verksamhet och fullgöra vårt uppdrag gentemot dig som kund behöver vi behandla dina personuppgifter. Du ska kunna känna dig trygg med att vi gör det på ett sätt som tar hänsyn till din personliga integritet, i enlighet med gällande lagstiftning.

Allmänna dataskyddsförordningen, förkortat GDPR (General Data Protection Regulation), är en EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter svenska Personuppgiftslagen.

För dig som kund sparar vi namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning, kontaktuppgifter och ev. betalningsinformation. Uppgifterna lämnar du själv när du gör en anmälan till oss, eller via fastighetsregistret. Uppgifterna är ett lagstadgat krav för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är framförallt rättslig förpliktelse.

Vi sparar dina uppgifter så länge du äger en fastighet som är ansluten till kommunalt VA eller uppgifterna behövs för att uppfylla en rättslig förpliktelse, exempelvis bokföringslagen, kommunallagen eller arkivlagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med eventuella personuppgiftsbiträden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om det behövs för att kunna tillhandahålla våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Västvatten är ett kommunalt bolag och omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att vi i vissa fall är skyldiga enligt lag att lämna ut handlingar. Det innebär också att e-post och andra handlingar som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller för att göra invändningar. Vi har dock rätt att neka dina invändningar om vi behöver uppgifterna för att uppfylla en rättslig förpliktelse, exempelvis bokföringslagen, kommunallagen eller arkivlagen.

Personuppgiftsansvarig är Västvatten AB, 556901-9622.

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Våra dataskyddsombud

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (länk till annan webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kundservice

0522-63 88 00

info@vastvatten.se

Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80