Sök

Vattenskyddsområden i Färgelanda kommun

I Färgelanda finns åtta vattentäkter, alla är grundvattentäkter.
Alla täkternas vatten är av god kvalitet och kvantitet.

Inom vattenskyddsområdet för vattentäkterna gäller skyddsföreskrifter som syftar till att reglera verksamheter och åtgärder som kan utgöra en risk för vattentäkten. Föreskrifterna innebär att verksamheter som kan innebära risk för vattenkvalitét är förbjudna. Andra verksamheter kan kräva tillstånd eller anmälan. Exempel på tillståndspliktig verksamhet kan vara lagring av kemiska produkter, gödselhantering och upplag av massor.

Skylt inom vattenskyddsområde

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter måste verksamheter inom vattenskyddsområde ha en skylt vid påfyllningsrör till cisterner.

Västvatten tillhandahåller tryckfärdig fil men skylten bekostas av enskild verksamhet.

Vattenskyddsområden med föreskrifter i Färgelanda kommun

Kundservice

0522-63 88 00

info@vastvatten.se

Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80