Sök

Åsen-Knarrnäs

Uddevalla Kommun har gett Västvatten uppdraget att förse Åsen-Knarrnäs med kommunalt vatten- och avlopp.

Projektering påbörjas under januari 2023 och utbyggnaden beräknas pågå under 2024.

Enligt föreläggande från Länsstyrelsen ska området senast 31 december 2026 ha tillgång till kommunalt vatten och avlopp.

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Varför pratar vi ibland om Uddevalla Vatten och ibland om Västvatten?

Uddevalla Vatten AB är delägare i driftbolaget Västvatten. Det är i Västvatten personalen finns och det dagliga arbetet sker.

Uddevalla Vatten AB äger VA-nätet och anläggningarna och beslutar om utbyggnader, upprustningar och VA-taxor i den egna kommunen.

Bild över området

Fastighetsägarmöte

Vi vill träffa dig som fastighetsägare på plats vid din fastighet för genomgång av förbindelsepunktens placering och eventuell övrig diskussion.

Du kan själv boka en dag och tid som är ledig och som passar dig i vårt bokningssystem på boka.se

Om du inte hittar en dag och tid som passar ringer du till projektledare Camilla Svensson.

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2023-09-08 Fastighetsägarmöte

Nu har vi börjat träffa flera av er ute på era fastigheter.

På fastighetsägarmöte träffar vi er på plats vid er fastighet för genomgång av förbindelsepunktens placering och eventuell övrig diskussion. Här har du även möjlighet att ställa specifika frågor kopplat till kommande arbete som berör din fastighet.

Glöm inte att boka in ditt möte med oss!

Du kan själv boka en dag och tid som är ledig och som passar dig i vårt bokningssystem på boka.se. Om du inte hittar en dag och tid som passar ringer du till Camilla så hittar vi ett tillfälle.

VA-taxa Uddevalla och avgiftsberäknare

Tidigare nyheter

2023-08-31 Informationsmöte

Presentation från informationsmötet för Åsen-Knarrnäs.

2023-06-19

Arbetet med projekteringen har pågått under våren och börjar bli klart. Nästa steg är att vi kommer att kalla er alla fastighetsägare till ett informationsmöte som är tänkt att genomföras i slutet på augusti. Tid och plats återkommer vi med.

Efter detta informationsmöte kommer vi att skicka ett förslag på dag och tid för ett enskilt möte på er fastighet för att diskutera förbindelsepunktens läge och andra praktiska saker.

Trevlig sommar!

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Västvatten

Projektledare
Camilla Svensson

0522 63 88 58

Projektledare
Peter Dosé
0522-63 88 35

VA-taxor
Beahtrice Axtelius
0522-63 88 12

Vattenmätarfrågor
Christer Bagger
0522-63 88 06

Lantmäterifrågor ANSO
Jeanette Norgren
072-896 60 24