Sök

Åsen-Knarrnäs

Uddevalla Kommun har gett Västvatten uppdraget att förse Åsen-Knarrnäs med kommunalt vatten- och avlopp.

Projektering påbörjas under januari 2023 och utbyggnaden beräknas pågå under 2024.

Enligt föreläggande från Länsstyrelsen ska området senast 31 december 2026 ha tillgång till kommunalt vatten och avlopp.

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Varför pratar vi ibland om Uddevalla Vatten och ibland om Västvatten?

Uddevalla Vatten AB är delägare i driftbolaget Västvatten. Det är i Västvatten personalen finns och det dagliga arbetet sker.

Uddevalla Vatten AB äger VA-nätet och anläggningarna och beslutar om utbyggnader, upprustningar och VA-taxor i den egna kommunen.

Bild över området

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2024-03-01 Kommande arbete vecka 10–11

Det är fortsatt mörkt ute på morgonen och eftermiddagen.
Kom gärna förbi vår bodetablering och hämta ut reflexvästar. Vi är på i bodetableringen måndag-torsdag klockan 06:30-16:00. Välkomna hit!

Provisorisk väg för boende och byggtrafik under projektet är på plats.

Vecka 10–11

  • VA-arbeten och VA-läggning pågår.
  • Sprängningsarbeten kommer att fortsätta i området.
  • Brandslang rullas ut. Se placering i kartbilden nedan.

Avstängd väg

Välj alternativ infart och omledningsväg för transport till fastigheter innanför avstängning.

Just nu pågår sprängningsarbeten
– tänk på våra försiktighetsåtgärder

Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre korta signaler att höras, följt av en lång signal som vara i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över.

Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs. Sprängningsarbetet kommer utföras på vardagar och under våra arbetstider som är mellan klockan 07.00-16.00.

För att kunna mäta vibrationer kommer A-besiktning sätta upp vibrationsmätare på de fastigheter som ligger nära sprängområdet. Mätarna kommer att flyttas allteftersom att projektet fortskrider.

Vi uppmanar alla att köra försiktigt i arbetsområdet och ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

VA-taxa Uddevalla och avgiftsberäknare

Tidigare nyheter

2024-02-23 Kommande arbete vecka 9–10

Det är fortsatt mörkt ute på morgonen och eftermiddagen.
Kom gärna förbi vår bodetablering och hämta ut reflexvästar. Vi är på i bodetableringen måndag-torsdag klockan 06:30-16:00. Välkomna hit!

Provisorisk väg för boende och byggtrafik under projektet är på plats.

Vecka 9–10

VA-arbeten pågår och sprängningsarbeten kommer att påbörjas i området.

Avstängd väg

Välj alternativ infart och omledningsväg för transport till fastigheter innanför avstängning.

Just nu pågår sprängningsarbeten
– tänk på våra försiktighetsåtgärder

Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre korta signaler att höras, följt av en lång signal som vara i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över.

Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs. Sprängningsarbetet kommer utföras på vardagar och under våra arbetstider som är mellan klockan 07.00-16.00.

För att kunna mäta vibrationer kommer A-besiktning sätta upp vibrationsmätare på de fastigheter som ligger nära sprängområdet. Mätarna kommer att flyttas allteftersom att projektet fortskrider.

Vi uppmanar alla att köra försiktigt i arbetsområdet och ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2024-02-16 Kommande arbete vecka 8–9

Det är fortsatt mörkt ute på morgonen och eftermiddagen.
Kom gärna förbi vår bodetablering och hämta ut reflexvästar. Vi är på i bodetableringen måndag-torsdag klockan 06:30-16:00. Välkomna hit!

Provisorisk väg för boende och byggtrafik under projektet är på plats.

Vecka 8–9

VA-arbeten pågår och sprängningsarbeten kommer att påbörjas i området.

Avstängd väg

Välj alternativ infart och omledningsväg för transport till fastigheter innanför avstängning.

Just nu pågår sprängningsarbeten
– tänk på våra försiktighetsåtgärder

Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre korta signaler att höras, följt av en lång signal som vara i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över.

Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs. Sprängningsarbetet kommer utföras på vardagar och under våra arbetstider som är mellan klockan 07.00-16.00.

För att kunna mäta vibrationer kommer A-besiktning sätta upp vibrationsmätare på de fastigheter som ligger nära sprängområdet. Mätarna kommer att flyttas allteftersom att projektet fortskrider.

Vi uppmanar alla att köra försiktigt i arbetsområdet och ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2024-02-09 Kommande arbete vecka 7–8

Det är fortsatt mörkt ute på morgonen och eftermiddagen.
Kom gärna förbi vår bodetablering och hämta ut reflexvästar. Vi är på i bodetableringen måndag-torsdag klockan 06:30-16:00. Välkomna hit!

Provisorisk väg för boende och byggtrafik under projektet är på plats.

Vecka 7–8

VA-arbeten pågår och sprängningsarbeten kommer att påbörjas i området.

Just nu pågår sprängningsarbeten
– tänk på våra försiktighetsåtgärder

Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre korta signaler att höras, följt av en lång signal som vara i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över.

Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs. Sprängningsarbetet kommer utföras på vardagar och under våra arbetstider som är mellan klockan 07.00-16.00.

För att kunna mäta vibrationer kommer A-besiktning sätta upp vibrationsmätare på de fastigheter som ligger nära sprängområdet. Mätarna kommer att flyttas allteftersom att projektet fortskrider.

Vi uppmanar alla att köra försiktigt i arbetsområdet och ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2024-02-02 Kommande arbete vecka 6–7

Under vecka 6-7 kommer vi att utföra följande arbeten i området:

Under vecka 6 kommer vi att röra oss i området och ställa i ordning parkeringar i anslutning till schaktområdet.

Vecka 6–7

VA-arbeten pågår och sprängningsarbeten kommer att påbörjas i området.

Just nu pågår sprängningsarbeten
– tänk på våra försiktighetsåtgärder

Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre korta signaler att höras, följt av en lång signal som vara i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över.

Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs. Sprängningsarbetet kommer utföras på vardagar och under våra arbetstider som är mellan klockan 07.00 och 16.00.

För att kunna mäta vibrationer kommer A-besiktning sätta upp vibrationsmätare på de fastigheter som ligger nära sprängområdet. Mätarna kommer att flyttas allteftersom att projektet fortskrider.

Vi uppmanar alla att köra försiktigt i arbetsområdet och ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2024-01-26 Kommande arbete vecka 5–6

Under vecka 5-6 kommer vi att utföra följande arbeten i området:

Vecka 5

Bodetablering kommer att placeras i området.

Vecka 5–6

VA-arbeten pågår och sprängningsarbeten kommer att påbörjas i området.

Just nu pågår sprängningsarbeten
– tänk på våra försiktighetsåtgärder

Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre korta signaler att höras, följt av en lång signal som vara i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över.

Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs. Sprängningsarbetet kommer utföras på vardagar och under våra arbetstider som är mellan klockan 07.00 och 16.00.

För att kunna mäta vibrationer kommer A-besiktning sätta upp vibrationsmätare på de fastigheter som ligger nära sprängområdet. Mätarna kommer att flyttas allteftersom att projektet fortskrider.

Vi uppmanar alla att köra försiktigt i arbetsområdet och ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2024-01-19 Kommande arbete vecka 4–5

Under vecka 4-5 kommer vi att utföra följande arbeten i området:

Vecka 4

Arbete med återställning.

Vecka 4

Styrdborrning kommer att utföras under vecka 4.

Vecka 4–5

VA-arbeten pågår och sprängningsarbeten kommer att påbörjas i området.

Just nu pågår sprängningsarbeten
– tänk på våra försiktighetsåtgärder

Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre korta signaler att höras, följt av en lång signal som vara i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över.

Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs. Sprängningsarbetet kommer utföras på vardagar och under våra arbetstider som är mellan klockan 07.00 och 16.00.

För att kunna mäta vibrationer kommer A-besiktning sätta upp vibrationsmätare på de fastigheter som ligger nära sprängområdet. Mätarna kommer att flyttas allteftersom att projektet fortskrider.

Vi uppmanar alla att köra försiktigt i arbetsområdet och ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2024-01-12 Kommande arbete vecka 3–4

Projeket är tillbaka efter jul och nyår. Under vecka 3-4 kommer vi att utföra följande arbeten i området:

Vecka 3–4

Förberedande arbete inför hammarborrning.

Vecka 3–4

Förberedande arbete inför styrdborrning. Styrdborrning kommer att utföras under vecka 4.

Vecka 3–4

VA-arbeten pågår.
Sprängningsarbeten kommer att påbörjas.

Just nu pågår sprängningsarbeten
– tänk på våra försiktighetsåtgärder

Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre korta signaler att höras, följt av en lång signal som vara i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över.

Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs. Sprängningsarbetet kommer utföras på vardagar och under våra arbetstider som är mellan klockan 07.00 och 16.00.

För att kunna mäta vibrationer kommer A-besiktning sätta upp vibrationsmätare på de fastigheter som ligger nära sprängområdet. Mätarna kommer att flyttas allteftersom att projektet fortskrider.

Vi uppmanar alla att köra försiktigt i arbetsområdet och ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2023-12-22 Kommande arbete vecka 2–3

Nu går vi på julledighet och är tillbaka igen måndag den 8 januari (vecka 2). Här kommer en visuell veckotidplan för våra planerade arbeten under v.2–3.

Vi önskar er en god jul och ett gott nytt år!

Just nu pågår sprängningsarbeten
– tänk på våra försiktighetsåtgärder

Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre korta signaler att höras, följt av en lång signal som vara i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över.

Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs. Sprängningsarbetet kommer utföras på vardagar och under våra arbetstider som är mellan klockan 07.00 och 16.00.

För att kunna mäta vibrationer kommer A-besiktning sätta upp vibrationsmätare på de fastigheter som ligger nära sprängområdet. Mätarna kommer att flyttas allteftersom att projektet fortskrider.

Vi uppmanar alla att köra försiktigt i arbetsområdet och ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Vi kommer att utföra följande arbeten i området:

Vecka 2-3

Förberedande arbete inför hammarborrning.

Vecka 2-3

Förberedande arbete inför styrdborrning.

Vecka 2

Sprängningsarbete fortsätter.

VA-arbeten under vecka 2-3.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2023-12-15 Kommande arbete vecka 51–2

Här kommer en ny visuell veckotidplan med information om våra pågående och kommande arbeten under v.51–2.

Blåa stakkäppar har placeras ut och avser er förbindelsepunkt till fastigheten. I vissa fall kan inte stakkäppen placeras på exakt position, mer information om sidoavstånd och mått står skrivet på stakkäppen.

Just nu pågår sprängningsarbeten
– tänk på våra försiktighetsåtgärder

Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre korta signaler att höras, följt av en lång signal som vara i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över.

Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs. Sprängningsarbetet kommer utföras på vardagar och under våra arbetstider som är mellan klockan 07.00 och 16.00.

För att kunna mäta vibrationer kommer A-besiktning sätta upp vibrationsmätare på de fastigheter som ligger nära sprängområdet. Mätarna kommer att flyttas allteftersom att projektet fortskrider.

Vi uppmanar alla att köra försiktigt i arbetsområdet och ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Vi kommer att utföra följande arbeten i området:

Vecka 51

VA-arbeten på åkermark.
Sprängningsarbeten pågår.

Eventuellt kommer kommer sprängningsarbeten påbörjas längst österut i området i slutet av veckan. Detta arbete fortsätter under vecka 2.

Vecka 2-3

VA-arbeten kommer påbörjas.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2023-12-08 Kommande arbete vecka 50-51

Här kommer en ny visuell veckotidplan med information om våra pågående och kommande arbeten för vecka 50-51.

Tänk på våra försiktighetsåtgärder

Vi kommer under vecka 50 att fortsätta med sprängningsarbeten.

Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre, korta signaler att höras till följt av en lång signal som vara i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över. Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs. Sprängningsarbetet kommer utföras på vardagar och under våra arbetstider som är mellan klockan 07:00 och 16:00.

För att kunna mäta vibrationer kommer A-besiktning att sätta upp vibrationsmätare på de fastigheter som ligger nära sprängområdet. Mätarna kommer att flyttas allt eftersom att projektet fortskrider.

Vi uppmanar alla att köra försiktigt i arbetsområdet och ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Vi kommer att utföra följande arbeten i området:

Vecka 50-51

VA-arbeten på åkermark.

Vecka 50

Sprängningsarbeten pågår i detta område.

Vecka 50

Sprängningsarbeten kommer att påbörjas i detta område.

Vecka 50-51

Här kommer sprängningsarbeten att utföras. Starttid beror på när vi är klara med sprängningsarbetet på tidigare sträcka.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2023-12-01 Kommande arbete vecka 49-50

Här kommer en ny visuell veckotidplan med information om våra pågående och kommande arbeten för vecka 49-50

Tänk på våra försiktighetsåtgärder

Vi kommer under vecka 49 att påbörja sprängningsarbeten.

Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre, korta signaler att höras till följt av en lång signal som vara i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över. Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs. Sprängningsarbetet kommer utföras på vardagar och under våra arbetstider som är mellan klockan 07:00 och 16:00.

För att kunna mäta vibrationer kommer A-besiktning att sätta upp vibrationsmätare på de fastigheter som ligger nära sprängområdet. Mätarna kommer att flyttas allt eftersom att projektet fortskrider.

Vi uppmanar alla att köra försiktigt i arbetsområdet och ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Vi kommer att utföra följande arbeten i området:

Vecka 49-50

VA-arbeten på åkermark.

Vecka 49

Sprängningsarbeten kommer att påbörjas i detta område.

Vecka 49

Trädfällning.

Vecka 49

Arbete med tillfällig väg. Eventuellt kommer sprängningsarbeten att utföras här.

Vecka 50-51

Här kommer sprängningsarbeten att påbörjas. Starttid beror på när vi är klara med sprängningsarbetet på tidigare sträcka.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2023-11-24 Kommande arbete

Här kommer en ny visuell veckotidplan med information om våra pågående och kommande arbeten för vecka 48-49.

Tänk på våra försiktighetsåtgärder

Vi kommer under vecka 49 att påbörja sprängningsarbeten.

Ungefär tre minuter innan sprängning kommer tre, korta signaler att höras till följt av en lång signal som vara i cirka 30 sekunder efter att sprängningen är över. Av säkerhetsskäl ber vi er att stanna inomhus när signalen hörs. Sprängningsarbetet kommer utföras på vardagar och under våra arbetstider som är mellan klockan 07:00 och 16:00.

För att kunna mäta vibrationer kommer A-besiktning att sätta upp vibrationsmätare på de fastigheter som ligger nära sprängområdet. Mätarna kommer att flyttas allt eftersom att projektet fortskrider.

Vi uppmanar alla att köra försiktigt i arbetsområdet och ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Vi kommer att utföra följande arbeten i området:

Vecka 48

Röjningsarbete och trädfällning.

Svetsningsarbeten pågår.

Vecka 48

Färdigställande av parkering.

Förberedande arbete för parkering och upplag.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2023-11-17 Kommande arbete

Här kommer en ny visuell veckotidplan med information om våra pågående och kommande arbeten för vecka 47-48.

Vi kommer att utföra följande arbeten i området:

Vecka 47

Arbete med fiber och el pågår.

Vecka 48

Förläggning av vatten och avlopp påbörjas .

Vecka 47-48

Vi kommer att påbörja arbete med tillfälliga parkeringar, mötesplatser och röjning.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2023-09-08 Fastighetsägarmöte

Nu har vi börjat träffa flera av er ute på era fastigheter.

På fastighetsägarmöte träffar vi er på plats vid er fastighet för genomgång av förbindelsepunktens placering och eventuell övrig diskussion. Här har du även möjlighet att ställa specifika frågor kopplat till kommande arbete som berör din fastighet.

Glöm inte att boka in ditt möte med oss!

Du kan själv boka en dag och tid som är ledig och som passar dig i vårt bokningssystem på boka.se. Om du inte hittar en dag och tid som passar ringer du till Camilla så hittar vi ett tillfälle.

2023-08-31 Informationsmöte

Presentation från informationsmötet för Åsen-Knarrnäs.

2023-06-19

Arbetet med projekteringen har pågått under våren och börjar bli klart. Nästa steg är att vi kommer att kalla er alla fastighetsägare till ett informationsmöte som är tänkt att genomföras i slutet på augusti. Tid och plats återkommer vi med.

Efter detta informationsmöte kommer vi att skicka ett förslag på dag och tid för ett enskilt möte på er fastighet för att diskutera förbindelsepunktens läge och andra praktiska saker.

Trevlig sommar!

Fastighetsägarmöte

Vi vill träffa dig som fastighetsägare på plats vid din fastighet för genomgång av förbindelsepunktens placering och eventuell övrig diskussion.

Du kan själv boka en dag och tid som är ledig och som passar dig i vårt bokningssystem på boka.se

Om du inte hittar en dag och tid som passar ringer du till projektledare Camilla Svensson.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Västvatten

Projektledare
Camilla Svensson

0522 63 88 58

Projektledare
Peter Dosé
0522-63 88 35

VA-taxor
Beahtrice Axtelius
0522-63 88 12

Vattenmätarfrågor
Christer Bagger
0522-63 88 06

Lantmäterifrågor ANSO
Jeanette Norgren
072-896 60 24