Sök

Nödvatten

Om det skulle hända något som gör att det inte går att använda det vanliga vattenledningsnätet, så ska vi se till att dricksvatten delas ut på annat sätt. Du har också själv ett ansvar för att vattnet räcker till.

Vad är nödvatten?

Det skulle kunna uppstå en situation där det inte går att använda det vanliga vattenledningsnätet. Vårt uppdrag är att se till att det ändå finns tillräckligt med det nödvändigaste dricksvattnet - för att värna din och andra medborgares liv och hälsa. Detta dricksvatten kallas nödvatten.

Eget ansvar - ha vatten och dunkar hemma

I början av en kris kan det vara svårt att hinna få ut nödvatten på alla platser. Du bör därför ha sparat dricksvatten i flaskor eller dunkar hemma, så att du klarar dig i cirka 72 timmar. För att hämta nödvatten behöver du också ha med dig egna flaskor eller dunkar.

Så här mycket vatten beräknar vi att du behöver

Nödvattnet ska i första hand räcka till dricksvatten. Vi beräknar 3-5 liter per person och dygn inom de första 24 timmarna.
Sedan ytterligare 10-15 liter per person och dygn.

Kundservice

0522-63 88 00

info@vastvatten.se

Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80