Sök

Åkersvägen och Talmansvägen

De anläggningar som idag finns för vatten och avlopp på Åkersvägen och delar av Talmansvägen har Västvatten bedömt vara i behov av åtgärder och måste läggas om. Vi kommer att byta ut samtliga vattenledningar på kommunal mark.

Vår entreprenör Skanska, kommer att etablera och påbörja arbetet under 2025.

På den här projektsidan fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Förstora bilden

Kartbild över området. Klicka på bilden för att förstora.

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

Förberedande arbete under våren 2024

Vid projektering bestämmer man sig för en slutlig lösning och gör ritningar på detta. Projekteringen av VA-ledningarna beräknas att starta under april 2024. Det första som görs är att projektören på plats hittar lämpliga ledningssträckningar, markerar dessa och mäter in sträckan.

Därefter ska eventuellt geotekniska undersökningar utföras innan ritningar och tillhörande textunderlag tas fram. Med begreppet ”geoteknik” avser jord och bergs tekniska egenskaper och tillämpning i planering och byggande.

Kommande information

När vi närmar oss slutet av projekteringen kommer vi kalla samtliga fastighetsägare för ett informationsmöte som kommer att hållas vinter/våren 2025.

Fastighetsägare som berörs kommer att få information via brev och på projektsidan - här du kan prenumerera på uppdateringar för projektet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Vi är medvetna om att vi kommer både synas och höras men hoppas ni blir nöjda med den uppdaterade gatumiljö som ert område får när projektet är klart.

Tveka inte på att höra av dig om du har frågor om projektet. Vi ser fram emot ett bra samarbete tillsammans med er i området.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Västvatten

Projektledare
Carolina Soto
0522-63 88 53

VA-tekniker
Sandra Zachrisson
0522-63 88 74