Sök

Gamla vägen och Stenehedsvägen

Under hösten 2024 kommer en del av Gamla vägen och Stenehedsvägen i Hällevadsholm att läggas om med nya vatten-, spill- och dagvattenledningar. Byggstart beräknas till efter sommaren, i mitten av augusti.

Detta arbete påverkar indirekt ett flertal fastigheter i samhället och vi arbetar för att det ska störa så lite som möjligt. Vi kommer dock inte att gräva inne på några privata fastigheter i området om inte de är särskilt underrättade om detta.

Här fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna för att få en notis till din mejl varje gång vi uppdaterar med ny information.

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2024-06-20 VA-sanering

Vi påbörjar VA-sanering på Gamla vägen och Stenehedsvägen.

Under vecka 27 kommer schaktarbeten att utföras för att lokalisera serviser till tre fastigheter (Gamla vägen 1, 10 & 11), samt provgropar på Gamla vägen.

Schakterna kommer att återfyllas direkt när kontroll är utförd och återställas provisoriskt med grus under sommaren.

Under arbetet kommer framkomligheten att vara begränsad och vi ber er om att använda alternativa vägar för rundkörning. Framkomlighet till ovan nämnda fastigheter då infart till fastigheten tillfälligt är stängd eller begränsad.

Etablering och byggstart är planeras att påbörjas vecka 32, 2024.

Kommande information

Vi uppdaterar med ny information här på projektsidan. Prenumerera och få en notis till din mejl varje gång vi uppdaterar om projektet.

Tveka inte på att höra av dig om du har frågor angående projektet.
Vi ser fram emot ett bra samarbete tillsammans med er.

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

SMS vid driftstörningar Everbridge

Vi använder oss av ett sms-verktyg för att snabbt få ut information till dig, om det till exempel är en vattenläcka i ditt område. Du får ett sms direkt i din telefon, var du än befinner dig.

Har vi ditt nummer?

Vi skickar sms/röstmeddelande till dig som är folkbokförd på adressen som berörs - om du också har ett telefonnummer registrerat på samma adress.

2024-04-17 Geoteknisk undersökning och husbesiktning

I ett första skede, under april månad, kommer vi att göra en geoteknisk undersökning i området och genomföra provborrningar längs Gamla vägen, mellan Villavägen och Strandvägen. Vi kommer även att provborra nedre delen av Stenehedsvägen.

Under våren 2024 kommer vi även att göra en besiktning av de fastigheter som angränsar till det arbete som ska göras i området. Ett särskilt brevutskick kommer att göras med anledning av detta. Företaget som ska utföra besiktningen heter MEXL.

Trafik och sopkärl

Delar av Gamla vägen och Stenehedsvägen kommer att vara helt avstängda under entreprenadtiden. Skyltning för omledning av trafik kommer att sättas upp.

Räddningstjänst, ambulans, post och avfallsentreprenör kommer att hållas underrättade under arbetets gång.

Vissa brevlådor och sopkärl kommer att behöva flyttas tillfälligt.

Samtliga fastigheter kommer att förses med tillfälligt vatten och avlopp vid behov. Vår förhoppning är att vattnet endast kommer vara avstängt under kortare perioder för omkoppling.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss


Projektledare Västvatten

Karl Fransén
0522-63 88 31

Arbetsledare Skanska
Anders Johansson
073-32 67 504