Sök

Postgatan & Köpmansgatan

Under våren och hösten 2024 kommer Postgatan och senare även Höjdlyckevägen samt delar av Köpmansgatan i Hunnebostrand att läggas om med nya vatten-, spill- och dagvattenledningar. Detta arbete påverkar indirekt ett flertal fastigheter i samhället och vi arbetar för att det ska störa så lite som möjligt.

Projektsidan heter nu Postgatan & Köpmansgatan, arbetet på Höjdlyckevägen planeras att påbörjas senare.

Prenumerera på sidan

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2024-06-24 Uppdatering i projektet

VA-saneringen är nu klar på Postgatan och delar av Höjdlyckegatan. Vissa delar är asfalterade med första lagret och Postgatan kommer att vara grusväg under sommaren. Detta för att vägen skall sätta sig och förhindra sättningar i den slutgiltiga beläggningen som utförs hösten 2024, och våren 2025.

Postgatan kommer att återfå sin knotstensbeläggning. Under tiden kommer grusvägen att saltas periodiskt och vid behov.

Projektsidan heter nu Postgatan & Köpmansgatan, arbetet på Höjdlyckevägen planeras att påbörjas senare.

Tidigare nyheter

2024-05-22 Vattenavstängning, Köpmansgatan med flera, Hunnebostrand

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

2024-05-22 Vattenavstängning, Köpmansgatan med flera, Hunnebostrand

Vi kommer att utföra VA-arbete på Köpmansgatan/Postgatan i Hunnebostrand och berhöver stänga av vattnet till fastigheter i området onsdag den 22 maj mellan klockan 08:00-16:00. Om arbetet medger kommer vattnet att släppas på tidigare.

I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvattnet så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas.

Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Kontakt

Hör gärna av dig till vår växel i första hand, då våra medarbetare ofta är upptagna på platsen.

Växel

0522-63 88 00

Kontaktperson

Karl Fransén

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

2024-04-16 Fortsatt tidsplan i projektet

Arbetet går vidare på Köpmansgatan och vi räknar med att vara klara i slutet av april.

Därefter, i mån av tid, går vi in på Höjdlyckevägen och åtgärdar en liten bit längst ner i svackan före sommaruppehållet. Vi räknar med att göra grovasfalteringen av Köpmansgatan och längst ner på Höjdlyckevägen i slutet av maj.

Postgatan kommer att lämnas grusad över sommaren så att den sätter sig ordentligt före stensättningen i september månad.

I slutet av oktober 2024/början av november kommer vi tillbaka och fortsätter upp i Höjdlyckevägen till Ulebergshamnsvägen. När allt är klart under våren 2025 kommer vi att asfaltera hela sträckan och även Köpmansgatan.

2024-04-03 Vattenavstängning, Köpmansgatan/ Torsgatan/ Myranevägen, Hunnebostrand

Vi kommer att utföra VA-arbete vid Köpmansgatan i Hunnebostrand och behöver stänga av vattnet till fastigheter i området onsdag den 3 april mellan klockan 08:00-14:00. Om arbetet medger kommer vattnet att släppas på tidigare.

I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvattnet så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas.

Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Kontakt

Hör gärna av dig till vår växel i första hand, då våra medarbetare ofta är upptagna på platsen.

Växel

0522-63 88 00

Kontaktperson

Anja Boström

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

2024-03-26 Vattenavstängning, Postgatan

Vi kommer att utföra VA-arbete vid Postgatan i Hunnebostrand och behöver stänga av vattnet till fastigheter i området tisdag den 26 mars mellan klockan 08:00-14:00. Om arbetet medger kommer vattnet att släppas på tidigare.

I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvattnet så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas.

Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Kontakt

Hör gärna av dig till vår växel i första hand, då våra medarbetare ofta är upptagna på platsen.

Växel

0522-63 88 00

Kontaktperson

Anja Boström, projektledare

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

2024-03-15 Vattenavstängning, Köpmansgatan och Bävergatan

Vi behöver utföra VA-arbete vid Köpmansgatan i Hunnebostrand och behöver stänga av vattnet till fastigheter i området fredag den 15 mars mellan klockan 08:00-14:00. Om arbetet medger kommer vattnet att släppas på tidigare.

I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvattnet så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas.

Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Kontakt

Hör gärna av dig till vår växel i första hand, då våra medarbetare ofta är upptagna på platsen.

Växel

0522-63 88 00

Kontaktperson

Anja Boström, projektledare

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

2024-03-07 Vattenavstängning, Köpmansgatan m.fl., Hunnebostrand

Vi behöver utföra VA-arbete vid Köpmansgatan i Hunnebostrand och behöver stänga av vattnet till fastigheter i området torsdag den 7 mars mellan klockan 09:00-16:00. Om arbetet medger kommer vattnet att släppas på tidigare.

I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvattnet så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas.

Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

2024-03-06 Uppdatering

Vi börjar närma oss slutet av pågående VA-arbete på Postgatan. Just nu arbetar vi vid korsningen Köpmansgatan/Postgatan/ Höjdlyckevägen.

Om allt går enligt plan hoppas vi vara klara med Postgatan senast tisdag den 30 april.

Hör av er till Skanskas arbetsledare på plats vid praktiska frågor, Anders Johansson 0733-267504. Vid andra frågor kontakta gärna Västvattens projektledare Anja Boström eller Skanskas produktionschef Kari Laitala.

2024-01-02 Kommande arbete Postgatan

Vi påbörjar arbetet nere vid Torggatan och arbetar oss uppåt mot Köpmansgatan. Det första vi gör är att stänga av Postgatan 1 med start onsdag den 3 januari för att ta bort all gatsten. Skyltning för omledning av trafik kommer att sättas upp.

Räddningstjänst, ambulans, post och avfallsentreprenör kommer att hållas underrättade under arbetets gång. Vissa brevlådor och sopkärl kommer att behöva flyttas tillfälligt.

Hör av er till Skanskas arbetsledare på plats vid praktiska frågor, Anders Johansson 0733-267504. Vid andra frågor kontakta gärna Västvattens projektledare Anja Boström eller Skanskas produktionschef Kari Laitala.

2023-10-12 Kommande fastighetsbesiktningar

Vi beräknar att komma igång med projektet och grävningen i början av januari 2024.

Innan dess kommer vi att genomföra en husbesiktning av fastigheter belägna i närheten av entreprenadsområdet.

Denna besiktning kommer att genomföras under hösten av ett företag som heter MEXL AB. Ett brev om detta kommer att skickas ut till samtliga fastigheter som är aktuella för besiktning.

Område som berörs

Nedanstående fastigheter kommer att få en ny servisledning för vatten, spillvatten och dagvatten (blått område). Grävning i gatan kommer att genomföras på följande sträckor (gul markering).

Förstora bilden

Område som berörs.


Kommande information om ny dagvattenservis

I samband med ledningsförnyelsen kommer vi att lägga till en ny dagvattenledning för att minska risken för översvämning vid skyfall i framtiden. Efter avslutad grävning kommer vi att skicka ut information kring er nya dagvattenservis läge så att ni kan ansluta allt drän-, yt- och takvatten till denna ledning. På er nya spillvattenledning får endast vara anslutet hushållsavlopp, såsom toalett-, dusch- och diskvatten.

I framtiden kan vi göra kontroller genom att exempelvis färga vattnet och se så att det är rätt kopplat. Vi vet att det i dagsläget finns ett flertal felkopplingar i området där exempelvis takvatten går på spilledning.

Hör gärna av er vid eventuella frågor!

2023-10-12 Geoteknisk undersökning

Vi kommer att göra en geoteknisk undersökning i området och genomföra provborrningar längs Postgatan, Köpmansgatan och Höjdlyckevägen under vecka 44 och framåt.

2024-02-26 Inställd vattenavstängning

Vi behöver ställa in den planerade vattenavstängningen som skulle genomföras onsdag den 27 mars klockan 08-14.

Mer information med en ny dag och tid för kommande vattenavstängning kommer att skickas ut.

2024-03-27 Vattenavstängning, Köpmansgatan/Torsgatan/Myranevägen

Vi kommer att utföra VA-arbete vid Köpmansgatan i Hunnebostrand och behöver stänga av vattnet till fastigheter i området onsdag den 27 mars mellan klockan 08:00-14:00. Om arbetet medger kommer vattnet att släppas på tidigare.

I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvattnet så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas.

Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Kontakt

Hör gärna av dig till vår växel i första hand, då våra medarbetare ofta är upptagna på platsen.

Växel

0522-63 88 00

Kontaktperson

Anja Boström, projektledare

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

Trafik och sopkärl

Postgatan, Höjdlyckevägen och en del av Köpmansgatan kommer till stora delar att vara helt avstängda under entreprenadtiden. Skyltning för omledning av trafik kommer att sättas upp. Räddningstjänst, ambulans, post och avfallsentreprenör kommer att hållas underrättade under arbetets gång. Vissa brevlådor och sopkärl kommer att behöva flyttas tillfälligt.

Samtliga fastigheter kommer att förses med tillfälligt vatten och avlopp vid behov och vattnet kommer förhoppningsvis vara avstängt endast under kortare perioder för omkoppling.

Område som berörs och byggstart

Under våren och hösten 2024 kommer Postgatan och senare även Höjdlyckevägen och delar av Köpmansgatan i Hunnebostrand att läggas om med nya vatten-, spill- och dagvattenledningar. Byggstart beräknas till januari 2024. Vi kommer att ha uppehåll i entreprenaden under sommaren. Detta arbete påverkar indirekt ett flertal fastigheter i samhället och vi arbetar för att det ska störa så lite som möjligt. Vi kommer dock inte att gräva inne på några privata fastigheter i området om inte de är särskilt underrättade om detta.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Västvatten
Projektledare
Karl Fransén
0522-63 89 31

SMS vid driftstörningar Everbridge

Vi använder oss av ett sms-verktyg för att snabbt få ut information till dig, om det till exempel är en vattenläcka i ditt område. Du får ett sms direkt i din telefon, var du än befinner dig.

Har vi ditt nummer?

Vi skickar sms/röstmeddelande till dig som är folkbokförd på adressen som berörs - om du också har ett telefonnummer registrerat på samma adress.