Sök

Postgatan & Köpmansgatan

Under våren och hösten 2024 kommer Postgatan och senare även Höjdlyckevägen samt delar av Köpmansgatan i Hunnebostrand att läggas om med nya vatten-, spill- och dagvattenledningar. Byggstart beräknas till januari 2024. Detta arbete påverkar indirekt ett flertal fastigheter i samhället och vi arbetar för att det ska störa så lite som möjligt.

Projektsidan heter nu Postgatan & Köpmansgatan, arbetet på Höjdlyckevägen planeras att påbörjas senare.

Prenumerera på sidan

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2024-01-02 Kommande arbete Postgatan

Vi påbörjar arbetet nere vid Torggatan och arbetar oss uppåt mot Köpmansgatan. Det första vi gör är att stänga av Postgatan 1 med start onsdag den 3 januari för att ta bort all gatsten. Skyltning för omledning av trafik kommer att sättas upp.

Räddningstjänst, ambulans, post och avfallsentreprenör kommer att hållas underrättade under arbetets gång. Vissa brevlådor och sopkärl kommer att behöva flyttas tillfälligt.

Hör av er till Skanskas arbetsledare på plats vid praktiska frågor, Anders Johansson 0733-267504. Vid andra frågor kontakta gärna Västvattens projektledare Anja Boström eller Skanskas produktionschef Kari Laitala.

Tidigare nyheter

2023-10-12 Kommande fastighetsbesiktningar

Vi beräknar att komma igång med projektet och grävningen i början av januari 2024.

Innan dess kommer vi att genomföra en husbesiktning av fastigheter belägna i närheten av entreprenadsområdet.

Denna besiktning kommer att genomföras under hösten av ett företag som heter MEXL AB. Ett brev om detta kommer att skickas ut till samtliga fastigheter som är aktuella för besiktning.

Område som berörs

Nedanstående fastigheter kommer att få en ny servisledning för vatten, spillvatten och dagvatten (blått område). Grävning i gatan kommer att genomföras på följande sträckor (gul markering).

Förstora bilden

Område som berörs.


Kommande information om ny dagvattenservis

I samband med ledningsförnyelsen kommer vi att lägga till en ny dagvattenledning för att minska risken för översvämning vid skyfall i framtiden. Efter avslutad grävning kommer vi att skicka ut information kring er nya dagvattenservis läge så att ni kan ansluta allt drän-, yt- och takvatten till denna ledning. På er nya spillvattenledning får endast vara anslutet hushållsavlopp, såsom toalett-, dusch- och diskvatten.

I framtiden kan vi göra kontroller genom att exempelvis färga vattnet och se så att det är rätt kopplat. Vi vet att det i dagsläget finns ett flertal felkopplingar i området där exempelvis takvatten går på spilledning.

Hör gärna av er vid eventuella frågor!

2023-10-12 Geoteknisk undersökning

Vi kommer att göra en geoteknisk undersökning i området och genomföra provborrningar längs Postgatan, Köpmansgatan och Höjdlyckevägen under vecka 44 och framåt.

Trafik och sopkärl

Postgatan, Höjdlyckevägen och en del av Köpmansgatan kommer till stora delar att vara helt avstängda under entreprenadtiden. Skyltning för omledning av trafik kommer att sättas upp. Räddningstjänst, ambulans, post och avfallsentreprenör kommer att hållas underrättade under arbetets gång. Vissa brevlådor och sopkärl kommer att behöva flyttas tillfälligt.

Samtliga fastigheter kommer att förses med tillfälligt vatten och avlopp vid behov och vattnet kommer förhoppningsvis vara avstängt endast under kortare perioder för omkoppling.

Område som berörs och byggstart

Under våren och hösten 2024 kommer Postgatan och senare även Höjdlyckevägen och delar av Köpmansgatan i Hunnebostrand att läggas om med nya vatten-, spill- och dagvattenledningar. Byggstart beräknas till januari 2024. Vi kommer att ha uppehåll i entreprenaden under sommaren. Detta arbete påverkar indirekt ett flertal fastigheter i samhället och vi arbetar för att det ska störa så lite som möjligt. Vi kommer dock inte att gräva inne på några privata fastigheter i området om inte de är särskilt underrättade om detta.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Västvatten
Projektledare
Anja Boström
0522-63 88 42

Entreprenör Skanska
Produktionschef
Kari Laitala
072-366 74 27

SMS vid driftstörningar Everbridge

Vi använder oss av ett sms-verktyg för att snabbt få ut information till dig, om det till exempel är en vattenläcka i ditt område. Du får ett sms direkt i din telefon, var du än befinner dig.

Har vi ditt nummer?

Vi skickar sms/röstmeddelande till dig som är folkbokförd på adressen som berörs - om du också har ett telefonnummer registrerat på samma adress.