Sök

Vattenskyddsområden i Munkedals kommun

God råvattenkvalitet är en nödvändighet för att Munkedals kommun ska kunna erbjuda sina invånare ett bra dricksvatten. I Munkedals kommun finns sju kommunala vattentäkter vilka alla är viktiga delar i kommunens dricksvattenförsörjning.

Tillstånd

Inom vattenskyddsområdet för vattentäkterna gäller skyddsföreskrifter som syftar till att reglera verksamheter och åtgärder som kan utgöra en risk för vattentäkten. Föreskrifterna innebär att verksamheter som kan innebära risk för vattenkvalitén är förbjudna. Andra verksamheter kan kräva tillstånd eller anmälan. Exempel på tillståndspliktig verksamhet kan vara lagring av kemiska produkter, gödselhantering och upplag av massor.

Läs mer om tillstånd hos Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Miljönämnden i mellersta Bohuslän (länk till annan webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Miljönämnden i mellersta Bohuslän är en gemensam nämnd för kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil.

Skylt inom vattenskyddsområde

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter måste verksamheter inom vattenskyddsområde ha en skylt vid påfyllningsrör till cisterner.

Västvatten tillhandahåller tryckfärdig fil men skylten bekostas av enskild verksamhet.

Vattenskyddsområden med föreskrifter i Munkedals kommun

Kundservice

0522-63 88 00

info@vastvatten.se

Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80