Sök

Tillgänglighetsredogörelse

Västvatten AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur vastvatten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till offentlig service, WCAG 2.1 nivå AA. Vi arbetar kontinuerligt för att åtgärda eventuella brister som finns.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vastvatten.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via formuläret längre ner på sidan. Svarstiden är normalt 2-4 arbetsdagar.

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

De allra flesta sidorna uppfyller lagkraven men det går inte att garantera att det inte finns enstaka brister.

 

 • Problem med sökfältet
  Problem med fältet för sökrutan som har en icke godkänd kodrad. Problemet är anmält till leverantören av CMS:et då detta inte är något Västvatten kan påverka lokalt på webbplatsen.

 • Problem med formulär
  Det kan finnas formulär som saknar koppling till ledtext och även titel. Problemet är anmält till leverantören av CMS:et då detta inte är något Västvatten kan påverka lokalt på webbplatsen.

 • Bilder
  Alt-texter kan saknas på bilder på webbplatsen. Ambitionen är att alla bilder ska ha en alt-text och arbete kommer att pågå kontinuerligt för att komplettera och förbättra dessa texter för alla webbplatsens bilder. Översyn och justering pågår kontinuerligt.
 • Dokument
  Pdf:er är inte alltid tillgängliga.

 • Lyssna
  Det saknas funktion för uppläsning av webbplatsens innehåll.

 

Hur vi testat webbplatsen

Västvatten har gjort en manuell granskning av vastvatten.se för kraven enligt WCAG 2.1 nivå AA. Senaste bedömningen gjordes i januari 2021. Granskningen har gjorts med Myndigheten för digital förvaltnings checklista för tillgänglighet.

 • Webbplatsen publicerades i oktober 2016.
 • Redogörelsen uppdaterades senast januari 2021.

 

KontaktformulärÄrende * (obligatorisk)
Ärende

Här kan du bifoga en skärmbild som markerar var problemet uppkommer.
Jag samtycker att vastvatten.se får spara och behandla de personuppgifter jag anger i detta formulär för att kunna hantera mitt ärende. * (obligatorisk)
Jag kan ångra detta samtycke om inte annan lag eller bestämmelse förhindrar detta. Besök www.vastvatten.se/personuppgifter för mer information om hur vastvatten.se hanterar personuppgifter.
Jag samtycker att vastvatten.se får spara och behandla de personuppgifter jag anger i detta formulär för att kunna hantera mitt ärende.