Sök

Arkiv 2022

11 oktober 2022

Varning om risk för vattenbrist i små grundvattenmagasin i Västra Götalands län gäller fortfarande under de närmaste dagarna, enligt SMHI och SGU.

Dock vänder nu trenden och grundvattenmagasinen fylls på av ökad nederbörd och minskad avdunstning och transpiration från växter.

I Västvattens små grundvattenmagasin för dricksvattenförsörjning väntas vattennivåerna vara under normala för årstiden i oktober men stigande till normala vid normal väderutveckling.

I Västvattens stora grundvattenmagasin för dricksvattenförsörjning beräknas vattennivåerna vara normala för årstiden vid normal väderutveckling.

Även i ytvattenresurserna stiger nu vattennivåerna.

7 september 2022

Varning om risk för vattenbrist i små grundvattenmagasin i Västra Götalands län gäller fortfarande, enligt SMHI och SGU.

I Västvattens stora grundvattenmagasin för dricksvattenförsörjning är vattennivåerna normala för årstiden. De beräknas fortsätta sjunka något vid normal väderutveckling.

Ingen nederbörd väntas i första halvan av september, och i ytvattenresurserna beräknas vattenflödena närma sig de lägsta uppmätta sedan 1991, enligt SMHI.

Vattennivåerna i våra ytvattentäkter är dock under kontroll och övervakas kontinuerligt.

7 juli 2022

Varning om risk för vattenbrist i små grundvattenmagasin i Västra Götalands län, har utfärdats av SMHI och SGU. I Västvattens stora grundvattenmagasin för dricksvattenförsörjning väntas vattennivåerna vara normala hela sommaren. I ytvattenresurserna är vattenflödena nu normallåga för årstiden. Vattenflödena beräknas dock vara sjunkande till lägre än normalt för årstiden under resten av juli, enligt SMHI.
I Munkedal och Uddevalla kommuner bedöms att flödena i slutet av juli kan komma att tangera de lägsta sedan 1991.

Vattennivåerna i våra ytvattentäkter är normala och övervakas kontinuerligt.

 

5 maj 2022

Ingen varning om risk för vattenbrist i yt- eller grundvattenresurser i Sverige har utfärdats ännu i år av SMHI eller SGU. Dock har lagringen av yt-, mark- och grundvatten i vår varit mycket under normalt, nästan som våren 2018 som sedan blev en extremtorr sommar. Beräknade flöden i vattendragen tangerar de lägsta sedan 1981. Vid ett normalt till torrt väder-scenario bedömer SGU att vattennivåerna i små grundvattenmagasin i hela Bohuslän-Dal kommer att vara under till mycket under normala under hela sommaren.

Scrolla ner för att se nivåerna för ytvatten, stora och små grundvattenmagasin. Klicka på bilderna för att förstora dem.

Kartbild över lagring av mark- och grundvatten.Förstora bilden


Ytvatten

Lagringen av ytvatten i hela avrinningsområdena som Sotenäs Vatten och Uddevalla Vatten använder för dricksvatten är normal. Men i Munkedals kommun var lagringen av ytvatten den senaste 3 månaders-perioden under normal. Därtill är tillrinningsområdenas lagring av mark- och grundvatten mycket under normalt för årstiden, nästan som inför sommaren 2018. Beräknade flöden i vattendragen tangerar de lägsta sedan 1981.

Karta över Uddevalla, Munkedal, Färgelanda och Sotenäs om lagring av ytvatten. Förstora bilden

Bild: Lagring av ytvatten senaste 3 månaderna.

Diagram över vattenflödeFörstora bilden

Bild: Hydrologiskt läge enligt SMHI. Beräknat vattenflöde i Örekilsälven är 4 m3/s att jämföra med 3 m3/s som är tidigare lägsta beräknade under perioden 1981-2020.

 

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasin som Västvatten använder för vattentäkt beräknas vattennivåerna vara normala för årstiden nu och de bedöms av SGU fortsatt vara normala hela sommaren även vid torrt väder-scenario.

Karta över stora grundvattenmagasin. Förstora bilden

Bild: Stora grundvattenmagasin.


Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin nyttjas av de mindre orterna i Västvattens försörjningsområde och av de som har egna dricksvattenbrunnar. I de små magasinen är de beräknade grundvattennivåerna mycket under normala för årstiden nu, lika låga som i maj 2018. Nivåerna visar en fallande trend sedan i mars och väntas vara lägst i augusti. Vid ett torrt väder-scenario bedömer SGU att vattennivåerna i små grundvattenmagasin i hela Bohuslän-Dal kommer att vara mycket under normala under hela sommaren. Vid ett normalt väder-scenario bedöms grundvattennivåerna här att vara under till mycket under normala. Brunnsägare bör tänka på att begränsa sitt vattenuttag.

Karta över små grundvattenmagasin. Förstora bilden

Bild: Små grundvattenmagasin.