Sök

Håljutegatan

De anläggningar som idag finns för dricksvatten, spillvatten och dagvatten på Håljutegatan har Västvatten bedömt vara i behov av åtgärder och måste läggas om. Vi kommer att byta ut samtliga ledningar på kommunal mark.

Västvattens entreprenör i detta arbete är Skanska. Projektet omfattar ledningar som ligger inom den turkosa markeringen i kartbilden.

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2024-07-01 Kommande arbete

Arbete med återställning sker under vecka 27 och asfaltering genomförs i mitten av augusti. Vägen kommer att vara fullt farbar under sommaren.

Kontakta oss gärna om du har frågor.

SMS vid driftstörningar Everbridge

Vi använder oss av ett sms-verktyg för att snabbt få ut information till dig, om det till exempel är en vattenläcka i ditt område. Du får ett sms direkt i din telefon, var du än befinner dig.

Har vi ditt nummer?

Vi skickar sms/röstmeddelande till dig som är folkbokförd på adressen som berörs - om du också har ett telefonnummer registrerat på samma adress.

Tidigare nyheter

2024-06-27 Vattenavstängning, Håljutegatan, Uddevalla

Vi ska koppla in de nya dricksvattenledningarna på Håljutegatan i Uddevalla och behöver stänga av vattnet till fastigheter i området torsdag den 27 juni mellan klockan 10:00-16:00. Om arbetet medger kommer vattnet att släppas på tidigare.

Tappa gärna upp vatten så att du har under tiden vattenavstängningen pågår. På vår grusplan kommer vi att sätta upp en vattentank där du kan hämta vatten - ta med eget kärl.

I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvattnet så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas.

Vi ber om överseende med de olägenheter detta kan medföra.

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

2024-06-14 Det här händer på Håljutegatan

Under 17–20 juni skall vi gräva från där vägen delar sig inne på Håljutegatan, förbi gaveln på Håljutegatan 4.

Detta innebär att under dagtid, mellan klockan 08:00-16:00 kommer vägen att vara helt avstängd för genomfart. Efter arbetstid klockan 16:00 kommer vi att lägga ut körplåt så du kan köra förbi.

Behöver du komma in till din parkering under dagtid, får du använda utfartsvägen och vända på parkeringen. Kör försiktigt.

Vi hoppas att detta inte medför förstora olägenheter för dig.

Kontakta oss gärna om du har frågor.

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

2024-05-15 Det här händer på Håljutegatan

Vi är klara med underhållsarbetet på Strömstadsvägen, som vi gjorde i samverkan med Uddevalla kommun, inför kommande asfaltering av vägen. Detta för att vi inte skulle behöva gräva upp en nyasfalterad och fin gata.

Nu är vi tillbaka på Håljutegatan för att avsluta arbetet. Vi fortsätter där vi slutade, just nu arbetar vi vid entrén till 5A och fortsätter mot 7A.

Här har vi lagt ungefär hälften av ledningarna som ska bytas ut och vår plan är att vi ska vara klara med hela VA-arbetet till vecka 28.

Kommande information

Vi uppdaterar med ny information här på vår projektsida. Du kan prenumerera på sidan och få en notis till din mejl varje gång vi uppdaterar om projektet.

Vi är medvetna om att vi kommer både synas och höras men hoppas ni blir nöjda med den uppdaterade gatumiljö som ert område får när projektet är klart. Tveka inte på att höra av dig om du har frågor angående projektet. Vi ser fram emot ett bra samarbete tillsammans med er.

2024-04-17 Det här händer på Håljutegatan

Vi har behövt sätta projekt Håljutegatan på tillfällig paus.

I samband med Uddevalla kommuns asfaltering av Strömstadsvägen behöver vi utföra underhållsarbete och byta ut flera dricksvatten- och spillvattenledningar i området. Detta gör vi i samverkan med Uddevalla kommun för att vi inte ska behöva gräva i en nyasfalterad och fin gata.

När kommer vi tillbaka?

Vi har förflyttat oss till Strömstadsvägen och beräknar att vi har fyra veckors arbete där. Här på Håljutegatan har vi lagt ungefär hälften av ledningarna som ska bytas ut.

Vi kommer att komma tillbaka i mitten av maj för att slutföra
VA-arbetet så fort vi är klara med arbetet på Strömstadsvägen.

När är vi klara?

Vår plan är att vi ska vara klara med VA-arbetet hos er på Håljutegatan till vecka 28.

Kommande information

Vi uppdaterar med ny information på vår projektsida. Här kan du även prenumerera på sidan för att få en notis varje gång vi uppdaterar. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Kontakta oss gärna om du har några frågor!

2024-03-14 Vattenavstängning

Nu på torsdag den 14 mars kommer vi att koppla om vattenledningen till en provisorisk vattenledning. Detta innebär att vi kommer behöva stänga av vattnet till fastigheterna i området torsdag den 14 mars mellan klockan 08.00-16.00

Tappa gärna upp vatten så att du är förberedd för vattenavstängningen.
På vår grusplan kommer vi att sätta upp en vattentank där du kan hämta vatten - ta med eget kärl.

I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma, spola en stund med kallvattnet så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör ej användas.

Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

2024-02-29

Under vecka 11 kommer vi att påbörja arbetet med provisoriskt vatten. Detta innebär att vi kommer att behöva stänga av vattnet och då kommer det finnas vatten att hämta under pågående arbete.

Mer information om vattenavstängningen kommer i slutet av vecka 10.

2024-02-08 Vad händer nu?

Projektering för sanering av befintliga ledningar för vatten, avlopp och ny dagvattenledning är färdig. Under våren startar arbetet med saneringen.

I samband med VA-arbetet kan det komma att behöva sprängas för ledningarna. De fastigheter som berörs kommer att bli kontaktade av MEXL AB som gör en fastighetsbesiktning innan arbetet startar och sedan en slutbesiktning efter utfört arbete.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Västvatten

Projektledare
Niklas Ryrmalm
0522-63 88 39

Entreprenör Skanska

Produktionschef
Kari Laitala
072-366 74 27

Vattenordlista

Vattenledning är den ledning som levererar ditt dricksvatten hem till kranen.

Spillvattenledning transporterar allt använt vatten, till exempel från dusch, tvätt eller spolning från en toalett, till avloppsreningsverket.

Dagvattenledning är den ledningen som leder regn-, smält- och dräningeringsvatten från fastigheter och gator till närmsta vattendrag.