Sök

Håljutegatan

De anläggningar som idag finns för dricksvatten, spillvatten och dagvatten på Håljutegatan har Västvatten bedömt vara i behov av åtgärder och måste läggas om. Vi kommer att byta ut samtliga ledningar på kommunal mark.

Västvattens entreprenör i detta arbete är Skanska. Projektet omfattar ledningar som ligger inom den turkosa markeringen på bilden nedan.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Vattenledning är den ledning som levererar ditt dricksvatten hem till kranen.

Spillvattenledning transporterar allt använt vatten, till exempel från dusch, tvätt eller spolning från en toalett, till avloppsreningsverket.

Dagvattenledning är den ledningen som leder regn-, smält- och dräningeringsvatten från fastigheter och gator till närmsta vattendrag.

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2024-02-29

Under vecka 11 kommer vi att påbörja arbetet med provisoriskt vatten. Detta innebär att vi kommer att behöva stänga av vattnet och då kommer det finnas vatten att hämta under pågående arbete.

Mer information om vattenavstängningen kommer i slutet av vecka 10.

2024-02-08 Vad händer nu?

Projektering för sanering av befintliga ledningar för vatten, avlopp och ny dagvattenledning är färdig. Under våren startar arbetet med saneringen.

I samband med VA-arbetet kan det komma att behöva sprängas för ledningarna. De fastigheter som berörs kommer att bli kontaktade av MEXL AB som gör en fastighetsbesiktning innan arbetet startar och sedan en slutbesiktning efter utfört arbete.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Västvatten

Projektledare
Niklas Ryrmalm
0522-63 88 39

Entreprenör Skanska

Produktionschef
Kari Laitala
072-366 74 27

Kartor, ritningar och planer