Tvätta rätt - ta bilen till en biltvätt!

Den 23–24 april är det stora biltvättarhelgen och vi vill därför passa på att påminna dig om att alltid välja biltvätten när du tvättar din bil, så renas vattnet innan det återförs till naturen igen.

När du tvättar din bil på gatan rinner miljöfarliga ämnen som tungmetaller samt olje- och asfaltsrester rakt ut i närmsta hav, sjö eller vattendrag.
Dessa ämnen är skadliga både för människa och miljö, och när gifterna väl är ute i naturen är de svåra att få bort.

Var rädd om vår vattenmiljö och välj biltvätten när du tvättar din bil - så får du både en ren bil och tar hand om vår miljö.