Sök

Dricksvatten
- vårt viktigaste livsmedel

Inom Västvattens fyra kommuner har vi flera vattenverk, stora som små, som säkerställer att det vatten du får levererat hem till kranen är rent och hälsosamt – för rent vatten är ju det viktigaste livsmedel vi har.

Tänk på att det endast är kallvatten som levereras av oss och som omfattas av Livsmedelsverkets krav och gränsvärden.

Kollage med barn som leker i vatten och händer som fångar rinnande vatten.

Vattenkvalitet

Dricksvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel som levereras till dig rent och hälsosamt, dygnet runt. Här behandlar vi allt från vanliga parametrar som till exempel pH och hårdhet.

Aktuella dricksvattennivåer

Här uppdaterar vi löpande om aktuella dricksvattennivåer och du kan läsa varifrån vi tar ditt dricksvatten.

Nivåer vid bevattningsrestriktion

Det är svårt att på förhand veta hur dricksvattennivåerna kommer att vara under en sommar. För att försöka göra det tydligare för dig som invånare har vi arbetat fram en nivåindelning.

Frågor och svar vid bevattningsförbud

Här har vi samlat svar på vanliga frågor som kan dyka upp i samband med ett bevattningsförbud.

Nödvatten

Om det skulle hända något som gör att det inte går att använda det vanliga vattenledningsnätet, så ska vi se till att dricksvatten delas ut på annat sätt.

Riktlinje kokning av vatten

Om det finns misstanke om att kranvattnet innehåller mikroorganismer som kan göra dig sjuk, rekommenderar vi att du kokar vattnet innan det används. Det är sällan en kokrekommendation måste utfärdas.

Rent vatten - dygnet runt

Det är lätt att ta för givet att det kommer rent vatten direkt ur kranen i våra hem, för visst är det så att man reflekterar mest över vattnet när det inte kommer något vatten alls ur kranen? Eller om det vid något tillfälle skulle smaka klor eller vara missfärgat efter ett ledningsarbete. I Sverige använder vi rent dricksvatten för att dricka, laga mat och ta en dusch men även för att kunna spola toaletten och tvätta bilen. Dricksvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel som levereras till dig rent och hälsosamt, dygnet runt - något vi är stolta över.

Ett kontrollerat livsmedel

Som livsmedel kontrolleras dricksvattenkvaliteten mycket noggrant genom högt ställda krav på produktion och slutprodukt. Detta görs genom kvalitetskrav och gränsvärden i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12), vilket innebär att prover tas regelbundet för kemisk och mikrobiologisk analys.

På Västvatten har vi ett omfattande provtagningsschema för respektive vattenverk som innefattar råvatten, utgående renat vatten, samt ute på distributionsnätet hos abonnenter och i vattenreservoarer.

I provtagningsschemat uppfyller vi kraven ifrån Livsmedelsverket gällande omfattning och dessa prover skickas till ett ackrediterat laboratorium. För att ha ytterligare kontroll på vår dricksvattenproduktion så tas även regelbundna prover till vårt eget laboratorium.
Allt för att säkerställa att dricksvattnet håller samma höga kvalitet hela vägen från vattenverk till kran.

Endast kallvatten

Tänk på att det endast är kallvatten som levereras av oss och som omfattas av Livsmedelsverkets krav och gränsvärden.

När upphettat vatten passerar genom eller blir stillastående i ledningar, kan metaller som koppar och nickel fällas ut ifrån rören, det kan därför vara bra att öppna kallvattenkranen och spola en kort stund innan du dricker vattnet eller använder det i matlagning.

Mer om dricksvatten

För dig som vill läsa mer om hur dricksvatten produceras, fakta om vatten och avlopp, samt om vattenrelaterade utmaningar i framtiden. Svenskt Vatten är branschorganisationen för VA-organisationerna.

Livsmedelsverket och dricksvatten

På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer om dricksvatten som livsmedel, regler kring dricksvatten, produktion, gränsvärden och provtagningar i Dricksvattenföreskrifterna LIVSFS 2022:12 och mycket mer.