Sök

Strömstadsvägen

Inför Uddevalla kommuns asfaltering av Strömstadsvägen kommer vi att passa på att utföra underhållsarbete och byta ut flera dricksvattenledningar och spillvattenledningar i området.

Arbetet startar måndag den 15 april klockan 07.00 och beräknas pågå under 4 veckor.

Detta innebär att Strömstadsvägen kommer vara avstängd för genomfart, dock kommer man att kunna köra i området fast från olika håll. Vi utför arbetet i flera etapper, där delar av vägen kommer att vara avstängd för genomfart förbi aktuellt arbetsområde. Följ skyltning på plats.

Om inget oförutsett händer kommer vi inte att behöva stänga av vattnet utan det är trafiken som påverkas.

Här fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Förstora bilden

Område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

Etapp 3–4 startar tisdag den 30 april

Nu påbörjas sista etapperna på Strömstadsvägen med underhållsarbetet av dricksvatten ledningar och spilledningar i området.

Arbetet med etapp 3-4 startar tisdag den 30 april och pågår till fredag den 10 maj.

Detta innebär att båda körfälten på Strömstadsvägen stängs av för genomfart från fyrvägskorsningen vid Bävebäcksgatan, till utfarten från Karl Gustavsgatan/Strömstadsvägen. Följ aktuell skyltning på plats.

Omledning sker via norra Bävebäcksgatan-Silentzvägen och Karl Gustavsgatan. Avspärrning (pollare) plockas bort på Karl Gustavsgatan så att det går köra till och från Strömstadsvägen.

Förstora bilden

Etapp 3 och 4. Klicka på bilden för att förstora.

 

Kontakt

Hör gärna av dig till vår växel i första hand, då våra medarbetare ofta är upptagna på platsen.

Växel

0522-63 88 00

Kontaktperson

Niklas Ryrmalm

Vägavstängning

TA-planen (Trafikanordningsplanen) innebär att Strömstadsvägen kommer att vara avstängd för genomfart, dock kommer man att kunna köra i området fast från olika håll. Vi kommer att utföra arbetet i flera etapper, där delar av vägen kommer att vara avstängd för genomfart förbi aktuellt arbetsområde. Följ skyltning på plats.

Vi kommer att utföra arbeten enligt följande ordning och etapper:

  1. Ny vattenledning och spillvattenledning över Strömstadsvägen - mellan Strömstadsvägen 44 och infarten till Bohusläns teater.
    Här stängs båda körfälten av för genomfart.

  2. Ny vattenledning längs med Strömstadsvägen 44–42. Vår förhoppning är att vi inte kommer att behöva stänga av trafiken västerut, utfarten från järnvägstationen mot Mona-Lisas. Berör gång- och cykelbanan längs med Strömstadsvägen 44, som stängs av under denna etapp.

  3. Ny vattenledning och spillvattenledning från Karl Gustavsgatan till Strömstadsvägen 28. Här stängs båda körfälten av för genomfart.

  4. Åtgärda Brandpost i västra körbanan vid korsningen Strömstadsvägen/Silentzvägen, vid Hotell Uddewalla.
    Samt en ny dagvattenledning från mittrefugen till Strömstadsvägen 24.

I dagsläget har etapperna ingen fast tidsplan utan vi jobbar oss framåt så fort vi kan.

Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Tidigare nyheter

Etapp 1 startar måndag den 15 april 2024

Under måndagen den 15 april kommer vi att börja med att ställa ut avstängningsmaterial och påbörja grävarbetet.

Vi kommer att börja gräva för en ny vattenledning och spillvattenledning över Strömstadsvägen - mellan Strömstadsvägen 44 och infarten till Bohusläns teater.

Här stängs båda körfälten av för genomfart.

Förstora bilden

Etapp 1 och 2. Klicka på bilden för att förstora.

 

Kontakt

Hör gärna av dig till vår växel i första hand, då våra medarbetare ofta är upptagna på platsen.

Växel

0522-63 88 00

Kontaktperson

Niklas Ryrmalm

Vattenordlista

Vattenledning är den ledning som levererar ditt dricksvatten hem till kranen.

Spillvattenledning transporterar allt använt vatten, till exempel från dusch, tvätt eller spolning från en toalett, till avloppsreningsverket.

Dagvattenledning är den ledningen som leder regn-, smält- och dräningeringsvatten från fastigheter och gator till närmsta vattendrag.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Västvatten

Projektledare
Niklas Ryrmalm
0522-63 88 39

SMS vid driftstörningar Everbridge

Vi använder oss av ett sms-verktyg för att snabbt få ut information till dig, om det till exempel är en vattenläcka i ditt område. Du får ett sms direkt i din telefon, var du än befinner dig.

Har vi ditt nummer?

Vi skickar sms/röstmeddelande till dig som är folkbokförd på adressen som berörs - om du också har ett telefonnummer registrerat på samma adress.