Sök

Låga halter PFAS i våra kommuners dricksvatten

Just nu pratas det mycket om PFAS och det är en högaktuell fråga för oss som dricksvattenproducenter. Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevallas dricksvatten innehåller låga nivåer av PFAS och ligger under Livsmedelsverkets gränsvärde.

Hand med skyddshandske som håller i en glaskolv med färgat vatten.

Att säkerställa att dricksvattnet är rent och hälsosamt är ett av Västvattens viktigaste uppdrag.

Under 2023 har vi tagit prover för PFAS på råvattnet i alla våra vattenverk i Munkedal, Färgelanda, Sotenäs och Uddevalla. Idag har vi värden på PFAS som ligger under de kommande gränsvärdena, i alla våra kommuner och vattenverk.

Nytt gränsvärde

Som kommunala dricksvattenproducenter är vi ålagda att följa Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten LIVSFS 2022:12 och dess krav om dricksvattenkvalitet avseende gränsvärden för mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska kvalitetsparametrar.

Från och med 1 januari 2026 träder nya gränsvärden för PFAS i kraft. Detta gränsvärde är 4 nanogram/liter för PFAS summa 4 (PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS).

Provtagning

Vi fortsätter att ta regelbundna prover i alla våra vattenverk för att snabbt kunna upptäcka eventuella förändringar och genomföra åtgärder om det skulle behövas.

PFAS summa 4 för respektive kommun och vattenverk

 

Vattenverk

Uppmätt värde PFAS summa 4

Färgelanda (inklusive Ödeborg,
Ellenö och Färgelanda tätort)

<0,3 ng/l

Högsäter

<0,2 ng/l

Stigen

0,46 ngl

Rådanefors

<0,3 ng/l

Anmärkning: ”<” utläses som ”mindre än”. Alla analyser är utförda under 2023 hos de ackrediterade laboratorierna SGS och Eurofins. De har olika lägsta detektionsgräns för de olika PFAS-föreningarna, av denna anledning så är ”mindre än”-värdena olika.

 

Vattenverk

Uppmätt värde PFAS summa 4

Kärnsjön

0,3 ng/l

Dingle

<0,3 ng/l

Hedekas

<0,2 ngl

Håby

<0,3 ng/l

Hällevadsholm

<0,3 ng/l

Fisketorp

<0,2 ng/l

Anmärkning: ”<” utläses som ”mindre än”. Alla analyser är utförda under 2023 hos de ackrediterade laboratorierna SGS och Eurofins. De har olika lägsta detektionsgräns för de olika PFAS-föreningarna, av denna anledning så är ”mindre än”-värdena olika.

 

Vattenverk

Uppmätt värde PFAS summa 4

Dale

3,5 ng/l

Anmärkning: ”<” utläses som ”mindre än”. Alla analyser är utförda under 2023 hos de ackrediterade laboratorierna SGS och Eurofins. De har olika lägsta detektionsgräns för de olika PFAS-föreningarna, av denna anledning så är ”mindre än”-värdena olika.

 

Vattenverk

Uppmätt värde PFAS summa 4

Uddevalla (Ljungskile, Ammenäs, Uddevalla tätort, Herrestad, Sunningen, Torp,
Hogstorp, Utby, Lanesund och Hafsten)

0,65 ng/l

Fagerhult

0,62 ng/l

Kyrkbyn

0,32 ngl

Skredsvik

0,51 ng/l

Anmärkning: ”<” utläses som ”mindre än”. Alla analyser är utförda under 2023 hos de ackrediterade laboratorierna SGS och Eurofins. De har olika lägsta detektionsgräns för de olika PFAS-föreningarna, av denna anledning så är ”mindre än”-värdena olika.

Vad är PFAS?

PFAS är en stor och komplex grupp om cirka 10 000 kemiska ämnen som har använts sedan 1950-talet. PFAS har vatten-, fett- och smuts­avstötande egenskaper och används – förutom i brandskum – för att impregnera kläder, i stekpannor, i kosmetika och hudvård och i elektronik. PFAS kallas ibland evighets­kemikalier eftersom de inte bryts ned i naturen utan finns kvar i kretsloppen (Källa: Svenskt Vatten).