Sök

Nya avgifter för vatten och avlopp 2024

Vatten är det viktigaste vi har. Därför finns det många regler och krav på oss i VA-branschen. Till exempel får vi varken gå med vinst eller förlust – enbart täcka nödvändiga kostnader. Din avgift går till drift, underhåll och investeringar i vatten och avlopp i den kommun du bor i. Inget annat.

I år höjs brukningsavgiften så här:

  • Färgelanda 8 % (för en medelvilla cirka 90 kronor/månad)
  • Munkedal 27 % (för en medelvilla cirka 260 kronor/månad)
  • Sotenäs 12 % (för en medelvilla cirka 120 kronor/månad)
  • Uddevalla 16,7 % (för en medelvilla cirka 150 kronor/månad)

Avgiften för nyanslutning höjs så här:

  • Färgelanda 15 %
  • Munkedal 25 %
  • Sotenäs 15 %
  • Uddevalla 15 %

Höjningarna beror i huvudsak på räntehöjningar, ökad inflation och prisökningar för material och entreprenader. Det är varje kommuns respektive kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet om VA-taxan.

Här kan du läsa mer om VA-taxan för din kommun.

Vill du veta höjningen påverkar just dig?
Slå oss en signal på 0522-63 88 00.

Är det bara i min kommun som taxan höjs?

Nej, ökande taxor är inte en lokal företeelse, utan något som påverkar hela Sverige. På 1950-1970-talen finansierade nämligen svenska staten en stor del av utbyggnaden av vatten och avlopp i Sverige. Kommunerna övertog därefter driften och nu har dessa ledningsnät och anläggningar börjat bli gamla och behöver bytas ut eller få annat underhåll. Det kräver kostsamma investeringar. Utöver detta tillkommer ytterligare investeringar på grund av nya lagkrav och ökade miljökrav.