Västvatten

Nya vattenskyddsområden i Munkedal

Nya vattenskyddsområden i Munkedal

Nya vattenskyddsområden Munkedal

För att öka dricksvattensäkerheten för de invånare i Munkedals kommun som är anslutna till allmän dricksvattenförsörjning inrättas vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för de sju grundvattentäkterna Kärnsjön, Hedekas, Fisketorp, Dingle, Håby, Hällevadsholm och Öbbön.

Samrådsperioden för inrättande av vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter pågår under perioden 7 mars till 6 maj 2016. Berörda fastighetsägare inom vattenskyddsområdena har fått brev om samrådet.

 

Informationsmaterial

Informationsmaterial om inrättande av vattenskyddsområde

 

En utställning med information om förslaget finns under samrådsperioden tillgänglig i kommunhuset i Munkedal. Då finns möjlighet att ställa frågor till Västvatten, som ansvarar för  driften av vattentäkterna, eller till någon på kommunen som arbetar med tillståndsärenden inom vattenskyddsområden enligt följande datum:
Håby: Munkedals kommunhus, Gullmarssalen, 2016-04-05, kl. 18-20
Dingle: Munkedals kommunhus, Gullmarssalen, 2016-04-06, kl. 18-20
Hällevadsholm: Munkedals kommunhus, Gullmarssalen, 2016-04-11, kl. 18-20
Kärnsjön: Munkedals kommunhus, Gullmarssalen, 2016-04-11, kl. 18-20
Öbbön: Munkedals kommunhus, Gullmarssalen, 2016-04-11, kl. 18-20
Hedekas: Hedekas bygdegård, 2016-04-12, kl. 18-20
Fisketorp: Hedekas bygdegård, 2016-04-12, kl. 18-20

 

Synpunkter

 

Synpunkter på förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter ska senast den 6 maj 2016 lämnas skriftligt till:

Västvatten AB, Tony Grantz, Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla

 

Efter att inkomna synpunkter har beaktats har kommunfullmäktige i Munkedals kommun för avsikt att fastställa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för de sju allmänna vattentäkterna i Munkedals kommun.

 

Fördjupad information

Munkedals grundvattentäkterPDF