Västvatten

Nya vattenskyddsområden i Färgelanda

Nya vattenskyddsområden i Färgelanda

Färgelanda Vatten AB

För att öka dricksvattensäkerheten för de invånare i Färgelanda kommun som dricker vatten från allmän dricksvattenanläggning inrättas vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för de fyra grundvattentäkterna Rösäter, Stigen, Rådanefors och Gatersbyn.

Samråd om vattenskyddsområdena med tillhörande skyddsföreskrifter pågår under perioden 7 november – 21 december 2016. Berörda fastighetsägare inom vattenskyddsområdena har fått brev om samrådet. 

 

Informationsmaterial

En utställning med information om förslaget finns under samrådsperioden tillgänglig i Centrumhuset i Färgelanda. Möjlighet att träffa representanter från Västvatten sker den 5 och 7 december, klockan 18-20 i Centrumhuset i Färgelanda. Då finns möjlighet att ställa frågor om vattentäkterna och förslaget.

Informationsmaterial om inrättande av vattenskyddsområde

 

Synpunkter

Synpunkter på förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter ska senast den 21 december 2016 lämnas skriftligt till:
Västvatten AB, Tony Grantz, Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla

Efter att inkomna synpunkter har beaktats kommer ansökan att lämnas till kommunfullmäktige i Färgelanda kommun för fastställande av vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för de fyra allmänna vattentäkterna i Färgelanda kommun.

 

Fördjupad information

 

Färgelanda 4 täkterPDF