Västvatten

VA i femman

VA i femman

Vatten och Avfallshantering i femman är en tävling för femteklassare som startades 1998. Denna tävling har som syfte och mål att engagera barnen i tidigt skede i miljöfrågor. Västvatten samarbetar med Uddevalla Energi och Rambo i de olika kommunerna för att för att alla skall kunna vara med och påverka miljön.

 

Vatten, avlopp och avfall är en angelägen miljöfråga i samhället. Det berör såväl vuxna som barn.

Västvatten ansvarar för kommunernas vatten- och avloppsverksamhet. Uddevalla Energi och Rambo ansvarar för sophämtning, slamsugning och återvinningsstationerna i sina respektive kommuner.

 

Vi som arbetar med VA- och renhållningsfrågorna vill sprida kunskap om verksamheten och därigenom sporra våra kommuninvånare och visa att deras engagemang är oerhört viktigt för att skapa hållbar utveckling. En viktig målgrupp är våra skolelever som alltid har haft ett stort intresse för dessa frågor och som under en följd av år gjort studiebesök på våra anläggningar.

 

För anmälan och mer information klicka på vidare till era respektive kommuner.

 

Vid frågor kontakta

Processingenjör

Jannie Lundell

jannie.lundell@vastvatten.se

 

StudiebesökPDF


VA femman