Västvatten

Aktuella åtgärder

Aktuella åtgärder

Utredningar

Västvatten besöker de som har drabbats av översvämning. Det är ett tidskrävande arbete.

 

Under hösten 2014, speciellt i augusti, kom det kraftig nederbörd som orsakade översämningar på många håll. Värst drabbat i vårt område var Hedekas, Munkedal, Hogstorp och Lane Fagerhult. Även andra områden så som Uddevalla, Ljungskile och Färgelanda drabbades.

 

Vi har utfört mer omfattande undersökningar:

  • i centrala delarna av Munkedal, bland annat kring torget och Örekilsvägen
  • på Stale
  • i Hedekas
  • ​Lane Fagarhult
  • Hogstorp

Vi undersöker ledningsnätet för att ta reda på kapaciteten och statusen. Mätningar tar lång tid att utföra och är beroende av erhålla mätresultat som är användbara.

Ersättningskrav

När vi är klara med undersökningar skickar vi resultaten och våra analyser till vårt försäkringsbolag. De hjälper oss i bedömningen om vi har ett ansvar eller ej. Därefter kan vi ta kontakt med fastighetsägare och berätta reslutatet, vilka åtgärder som eventuellt ska utföras på ledningssystemet och om eventuella ersättningsanspråk kommer ersättas. För den stora översvämningen i augusti 2014 vet vi i nuläget inte när utredningarna kommer att vara klara och kan därmed inte heller ge besked om när du som fastighetsägare får besked angående ert ersättningsanpråk.